Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farabi Değişim Programı PROTOKOL ve EKİ Akademik tanınırlık Dengeli ve etkin dağılım (YÖK) İşbirliği taahhüdü Protokol Eki’nin anlamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farabi Değişim Programı PROTOKOL ve EKİ Akademik tanınırlık Dengeli ve etkin dağılım (YÖK) İşbirliği taahhüdü Protokol Eki’nin anlamı."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Farabi Değişim Programı PROTOKOL ve EKİ Akademik tanınırlık Dengeli ve etkin dağılım (YÖK) İşbirliği taahhüdü Protokol Eki’nin anlamı

5 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Esaslar ve Koşullar Süre Ulusal/AKTS kredisi Kontenjan! Alınacak derslerin kredisi Yabancı dil Not Ortalaması!

6 Öğrencinin Hazırlaması Gereken Belgeler 1. Başvuru Belgesi 2. Not çizelgesi 3. Yabancı dil belgesi(?) 4. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 5. Öğrenim Protokolü 1. Not çizelgesi 2. Katılım belgesi 3. Nihai rapor BAŞVURU ve KABUL DÖNÜŞTE

7 Sorunlar  Derslerin denkliği açık değil  Öğrencinin başarı oranını hesaplamak zor  Bölüm Başkanı (2547/Madde 21)  Yetkili imzalar başka sayfada  Yetkili imzaların Yönetmelik’e uygunluğu (Öğrenci/Bölüm Başkanı/Üst Yönetici veya Farabi Koordinatörü) Madde 16/(2) Öğrenim Protokolü

8 Alınacak dersleri öğrencinin taahhüdü Yönetimin uygunluğu(?) – Akademik açıdan Hangi derslerinin yerine hangi dersleri alacağı Yönetim kurulu kararı Protokolle kabul edilen program, öğrencinin öğrenim gördüğü programın amacına uygun olmalı Değişimden önce imzalanmalı Değişiklik süresi: 30 gün YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ

9 1.GÖNDEREN KURUM a)Birim/Bölüm Koordinatörü (Bölüm Başkanı/Dekan) b)Kurum Koordinatörü (Rektör) 2. KABUL EDEN KURUM a)Birim Koordinatörü (Bölüm Başkanı/Koordinatör) b)Kurum Koordinatörü (Rektör) ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN MUHATAPLARI

10 YENİ PROTOKOL

11

12 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENİM PROTOKOLÜ 20__/20__ AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ GÜZ/BAHAR DÖNEMİ Öğrencinin Adı-Soyadı T.C. Kimlik Numarası Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Bölümü Gidilecek Yükseköğretim Kurumu

13 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Kredi

14 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Öğrencinin İmzası: ……………………… Tarih: GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz. Bölüm Başkanı Birim Koordinatörü Adı/Soyadı Adı/Soyadı Tarih …………………………………………………………......... …………………………………………………………../…/201 İmza İmza Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı ……………………………………………………………………………………………………………………………… Tarih İmza KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz. Birim (Fakülte/Enstitü/Y.Okul) Koordinatörü Adı/Soyadı Tarih …………………………………………………………………………..………........./…/201 İmza Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı ……………………………………………………………………………………………………………………………… Tarih İmza../…/201

15 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak DerslerGönderen Üniversitede Sayılacak Dersler Öğrenim Protokolünden Silinecek Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1 2 3 Toplam Kredi Öğrenim Protokolüne Eklenecek Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1 2 3 Toplam Kredi DERS PROGRAMINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER (Sadece gerekli olduğunda kullanınız. İlgili akademik birimin- Yüksekokul/Enstitü/Fakülte- değişen ders denkliğini onaylayan Yönetim Kurulu Kararını ekleyiniz.) Toplam kredi?

16 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrenci; Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gidilen üniversitenin Akademik Takvimi’ne göre yapacağını, Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini, Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu, Devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmeyi, Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş sayılır.

17 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1 GİDİLEN ÜNİVERSİTEDE ALACAĞI DERSLER EN AZ 19 KREDİ GÖNDEREN ÜNİVERSİTEDE SAYILACAK DERSLER 19 kredi (30 ECTS/AKTS) 2 3 4 5 7 8 9 10 Toplam Kredi

18 Öğrenim Protokolünde dersler eşleşmelidir. Bir dersten kalınca, hangi ders veya derslerin alınacağı Bir dersten geçince, hangi ders veya derslerden geçmiş sayılacağı Öğrenim Protokolünde açık olarak belirtilmelidir.

19 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1 Analitik Kimya 4 6 2Elektroanalitik2 3Fizikokimya6Fizikokimya4 4Korozyon2 5 6NOT? 7AĞIRLIKLI 8ORTALAMA 9 10 Toplam Kredi

20 Zorunlu durumlarda, Öğrenim Protokolü yıllık da yapılabilir. Yıllık program uygulayan birimler Güz/Bahar yarıyıllarında derslerin karşılıklı örtüşmesi Tek dönemlik fazla kredili bir dersin, gidilen üniversitede 2 döneme yayılmış olması (veya tersi) I.Dönem 1 kredi eksik, II.Dönem 1 kredi fazla (veya tersi)

21 Zorunlu Durum Örneği Alınacak Dersler HUK 205/206 İdare Hukuku I ve II 6 (3+3) HUK202Borçlar Hukuku (Bahar)4 HUK204Ceza Hukuku (Bahar)4 …… Sayılacak Dersler HUK 201 İdare Hukuku (Güz Dön.) 3 HUK207Borçlar Hukuku (Güz)3 HUK203Ceza Hukuku (Güz)3 ……

22 SAĞLIK Sosyal güvencesi olmayan öğrenciler için; Sağlık giderlerinin, Gönderen Üniversite tarafından karşılanacağına dair bir yazının Öğrenim Protokolüne eklenmesi gerekebilir.

23 SONUÇ 1.Öğrenim Protokolünde dersler eşleşmelidir. 2. Yetkili imzalar Yönetmelik’e uygun olmalıdır. 3. Bilgisayar ortamında yazılmalıdır. 4. İmzaları da içerecek şekilde, bir sayfa olmalıdır. 4. Ekle/Sil sayfası, ihtiyaç duyulduğunda doldurulmalı ve başlangıçta imzalanarak gönderilmemelidir.

24 HATALAR!!!

25 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Alınacak Dersler Ders KoduDers AdıKredisi 1.204A Hayvan Histolojisi2 2.402A Mikrobiyoloji4 3.211A Omurgalı Hayvanlar4 4.308A Seçmeli2 5.206A Hayvan Histolojisi Lab1 6404A Mikrobiyoloji Lab.1 7213A Omurgalı Hayvanlar Lab1 8216 SINIF YÖNETİMİ2 Sayılacak Dersler (yukarıdaki ders sırasına uygun olarak denklikleri kabul edilen dersler) 1.202 Hayvan Histolojisi202 2204 Mikrobiyoloji404 3206 Omurgalılar Sistematiği404 4208 Seçmeli202 5252 Hayvan Histolojisi Lab021 6254 Mikrobiyoloji Lab.021 7256 Omurgalı lar Sistematiği Lab021 8202 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 202

26 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Alınacak Dersler Ders KoduDers AdıKredisi 1.411 Halkla İlişkiler Tarihi 3 2.421 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3 3.441 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 4.451 Metin ve Yorumları 3 5.461 Örgüt Sosyolojisi 3 6251 Siyasi Tarih 3 7241 Sosyal Psikoloji 3 Sayılacak Dersler (yukarıdaki ders sırasına uygun olarak denklikleri kabul edilen dersler) 1202 Anayasa Hukuku 2 2204 Temel Fotoğrafçılık 2 3206 İletişim Psikolojisi 2 4 208 Türk Kültür Tarihi 2 5210 Reklam Metin Yazarlığı 2 6212 İstatistik 2 7214 Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları 3 8216 Atatürk İlke ve İnkılapları 2 9220 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 2 10222 Tüketici Davranışları 2

27 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ 1 Atatürk İlke ve İnkılapları 2 Yabancı Dil 3 Türkçe 4 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 5 Özel Öğretim Yöntemleri 6 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 7 Öğretmenlik Uygulaması 8 Rehberlik Medeni Hukuk Anayasa Hukuku Yukarıdaki derslerin karşılığı olamaz.

28 Öğrenim Protokolünde “Sayılacak Dersler” olarak yazılanlar, karşılığında Alınan Derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda; hiçbir koşulda, tekrarlanamaz.

29

30 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1M202Mimari Proje VI5302Mimari Proje IV6 2M322Kent Kuramları2304 Şehir Bölge ve Planlama İlkeleri 3 3Seçmeli2 3 4 2 3 5 2Seçmeli (8.yarıyıl)3 6Seçmeli2Seçmeli (8.yarıyıl)3 7Seçmeli2 8 2 9 2 Toplam Kredi21Toplam Kredi21

31 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1M202Mimari Proje VI5302Mimari Proje IV6 2M322Kent Kuramları2304 Şehir Bölge ve Planlama İlkeleri 3 3 Seçmeli 12 Seçmeli3 Seçmeli 22 4Seçmeli 32Seçmeli3 5 Seçmeli 42 Seçmeli (8.yarıyıl)3 Seçmeli 52 6 Seçmeli 62 Seçmeli (8.yarıyıl)3 Seçmeli 72 Toplam Kredi21Toplam Kredi21

32 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1BİY559BİYOTEKNOLOJİ3BİYO5050 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ 3 2 3 Toplam Kredi3 3 Öğrenci mezun durumunda mı?

33 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

43 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI 2009-20102010-2011

44 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN GİDEN ÖĞRENCİLER 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Güz DönemiBahar Dönemi ORTALAMA BAŞARI Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı 454 10061271138992,27

45 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NE GELEN ÖĞRENCİLER 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Güz DönemiBahar Dönemi ORTALAMA BAŞARI Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı 961856144778161314425768280,46

46 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN GİDEN ÖĞRENCİLER 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Güz DönemiBahar Dönemi ORTALAMA BAŞARI Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı 3158255395488997738689,53

47 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NE GELEN ÖĞRENCİLER 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Güz DönemiBahar Dönemi ORTALAMA BAŞARI Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı Öğrenci Sayısı Alınan Kredi Başarılan Kredi % Başarı 2494977428386318642458289188,69

48 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

49 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Başvuru belgelerinin formatı Farabi Değişim Programının yeterlilik düzeyi

50 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi öğrencisi olarak bağlı bulunduğum Üniversitenin Farabi Ofisinden aldığım destek düzeyi Bağlı bulunduğum Üniversitenin Farabi Ofis Çalışanlarının programa hâkimiyeti, sorulara cevap verebilme düzeyi

51 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi öğrencisi olduğum Üniversitenin Farabi Ofisi çalışanlarının programa hâkimiyeti, sorulara cevap verebilme düzeyi Kendi Üniversitenize göre geldiğiniz Üniversitenin eğitim düzeyi

52 FARABİ DEĞİŞİMPROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Burs miktarı yetersiz Eğitim ve sosyal hayatına katkı sağlayacağı için Programa katıldı Ailesinin yanına gelmek için katıldı Barınma sorunu (%20) Bu Program yararlı oldu (%94) Danışmanların bilgisi yetersiz Tekrar tekrar kendi üniversiteme gitmek zorunda kaldım Bütünleme sınavları (var/yok) Yaz okulu (var/yok)


"Farabi Değişim Programı PROTOKOL ve EKİ Akademik tanınırlık Dengeli ve etkin dağılım (YÖK) İşbirliği taahhüdü Protokol Eki’nin anlamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları