Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI
TANITIM SUNUSU Yalçın YILDIRIM

2 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

3 1- Hayatboyu Öğrenme Programı
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) , üye devletlerin eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyon ve uyumunun sağlanması için öngörülmüş bir programdır. LLP, Comenius, Erasmus, LDV ( Leonardo da Vinci), Grundtvig ve Çalışma Ziyaretleri ( Study Visits) olmak üzere 5 alt programa sahiptir.

4 PROGRAM ÜLKELERİ - 27 adet Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülke -Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) Ülkeleri:Norveç, İzlanda, Lichtenstein, İsviçre - Adaylık sürecindeki ülkeler: Türkiye ve Hırvatistan

5 1- Hayatboyu Öğrenme Programı
Comenius: Comenius Programı’nın temel amacı, ‘Okul Eğitimi’ alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi arttırmak , kültürel diyaloğu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmek aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini sağlamaktır.

6 Comenius Bu program ; Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim
alanlarını kapsamaktadır.

7 Comenius Okul Ortaklıkları
Çok Taraflı Ortaklıklar ( En az 3) İki Taraflı Ortaklıklar

8 Başvuru Kabul Oranları
Okul türüne göre kabul oranları

9 COMENIUS Bölgesel Ortaklıklar (Comenius Regio)
Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Hizmetiçi Eğitim Bireysel Öğrenci Hareketliliği

10 1- Hayatboyu Öğrenme Programı
Erasmus: Erasmus Programı; Avrupalı Yükseköğretim Kurumlarının birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim Kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

11 ERASMUS FAALİYETLERİ A- Hareketlilik Faaliyetleri
1- Öğrenci Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği Staj Hareketliliği 2- Personel Hareketliliği Ders Verme Hareketliliği Personel Eğitimi Hareketliliği 3- Hareketliliğin Organizasyonu B- Erasmus Yoğun Dil Kursları C- Yoğun Programlar D- Hazırlık Ziyaretleri

12 1- Hayatboyu Öğrenme Programı
Leonardo da Vinci: Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

13 Proje Sunabilen Kuruluşlar
Mesleki Eğitim Kurumları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler İşletmeler, KOBİ’ler Meslek Örgütleri (Odalar, Borsalar) Sivil Toplum Kuruluşları(Sendikalar, Vakıflar, Dernekler…)

14 Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri
LDV Programları a Vinci Hareketlilik Yenilik Transferi Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Ortaklıklar Leonardo da Vinci

15 2011 yılı Kabul Sayıları

16 1- Hayatboyu Öğrenme Programı
Grundtvig: Grundtvig Programı, mesleki eğitim dışında her çeşit  yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanır. Yetişkin Kimdir? “Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes”

17 Grundtvig Faaliyet Türleri
Öğrenme Ortaklıkları Gönüllü Projeleri Çalışma Grupları Asistanlık Değişimler Ziyaret ve Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri İrtibat Seminerleri Hazırlık Ziyaretleri Türkiye’de Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Düzenlemesi

18 KİMLER YARARLANABİLİR
Yetişkin eğitiminde doğrudan veya dolaylı rol oynayan tüm kuruluşlar Mesleki kuruluşlar ve sendikalar Kamu veya özel yetişkin eğitimi kurumları Yerel idareler ve bölgesel kuruluşlar Müze, kütüphane gibi kültürel kuruluşlar Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki Sivil Toplum Kuruluşları Hapishaneler, hastaneler, yaşlı evleri vb. Bu kuruluşlarda veya bunlarla birlikte çalışan herkes... Eğitmenler Yöneticiler, müdürler, idari personel Rehberler ve danışmanlar Yetişkin öğreniciler

19 1- Hayatboyu Öğrenme Programı
Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerin Çalışma Ziyaretleri ( Study Visits): Çalışma Ziyaretleri; eğitim-öğretimde tecrübe transferi ve paylaşımını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu programda, politika yapıcılar ve karar vericiler özel olarak hedeflenmiştir.

20 KİMLER YARARLANABİLİR
Yerel, bölgesel ve ulusal idarelerin eğitim ve mesleki eğitimden sorumlu üst düzey yöneticileri (en az şube müdürü düzeyinden başlayarak-vekalet veya geçici görevle yürütülen görevler hariç), İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, meslek yüksekokullarının,  üniversitelerde fakültelerin rehberlik merkezlerinin ve akreditasyon kuruluşlarının  yöneticileri,   Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görevli rehberlik ve eğitim danışmanlık işlerinden sorumlu yönetici ve uzmanlar, Öğretmen yetiştiren kurumların yöneticileri,

21 KİMLER YARARLANABİLİR
Öğretmen eğiticileri, Eğitim ve mesleki eğitim müfettişleri, Kurum/kuruluşların eğitimden/hizmetiçi eğitimden sorumlu birimlerinin yöneticileri, (en az müdür düzeyinde), Şirketlerin eğitim ve insan kaynakları birimlerinin yöneticileri, KOBİ'lerin yöneticileri, İşçi (sendika vb) ve işveren örgütlerinin yönetici, uzman ve üst düzey temsilcileri, Ticaret, sanayi ve zanaatkar odalarının yöneticileri, üst düzey temsilcileri ve uzman personeli, Tüm meslek odalarının yöneticileri ve uzman personeli,

22 2- GENÇLİK PROGRAMI Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabiliyorlar, projeler yapabiliyor, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabiliyorlar.

23 AMAÇLARI NELERDİR? Ülkemiz gençlerinin dışa açılması, farklı kültürleri tanıması ve bu farklı kültürlerden gençlerle tanışması, İnisiyatif alma, girişimcilik ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, Gençlerde Avrupa Birliği’ne aidiyet duygusunun geliştirilmesi, Gençlik alanında kültürler arası öğrenimin geliştirilmesi, Ekonomik, fiziksel, eğitim, bölgesel olarak daha az fırsatlara sahip gençlerin katılımının sağlanması, Birliğin, özellikle insan onuruna saygı, eşitlik, insan haklarına saygı, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama şeklindeki temel değerlerinin tanıtılması...

24 GENÇLİK PROGRAMI ALT EYLEMLERİ
Eylem Gençlik Değişimleri, Eylem Gençlik Girişimleri, Eylem Gençlik Demokrasi Projeleri, Eylem Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği, Eylem Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma, Eylem Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar.

25 Kimler yararlanabilir?
Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Resmi Olmayan Gençlik Grupları.

26 BAŞVURU SÜRECİ Program Kılavuzu, (www.ua.gov.tr)
TURNA sisteminden elektronik başvuru formu ve ayrıca başvuru formu doldurma kılavuzu. ( 3 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim Başvurular, Online form ile yapılır 1 nüsha imzalı olarak, ekleriyle Ulusal Ajans’a postalanır

27

28

29 https://turna.ua.gov.tr/

30 ULUSAL AJANS 2011 YILI HİBE VERİLERİ

31 Yalçın YILDIRIM yalcinyildirim22@hotmail.com
Teşekkürler Yalçın YILDIRIM


"TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları