Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAMI E Y L E M 1. 1 G e n ç l i k D e ğ i ş i m l e r i.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAMI E Y L E M 1. 1 G e n ç l i k D e ğ i ş i m l e r i."— Sunum transkripti:

1 PROGRAMI E Y L E M 1. 1 G e n ç l i k D e ğ i ş i m l e r i

2 Eylem 1.1 (Gençlik Değişimleri) farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme, ortak faaliyetler yapma ve birbirlerini tanıma ve kültürlerini öğrenme fırsatı sunar. Ortak ilgi alanları olan veya ortak herhangi bir konu üzerinde faaliyet yapmak isteyen farklı ülkelerden genç grupları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunur ve ortaklaşa kararlaştırdıkları faaliyetleri gerçekleştirirler. EYLEM 1.1 GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ

3 Amaçları Nelerdir? *Ülkemiz gençlerinin dışa açılması, farklı kültürleri tanıması ve bu farklı kültürlerden gençlerle tanışması böylece Sosyalleşmenin artırılması, gençlerin kişisel gelişimlerine pozitif katkı sağlanması, *İnisiyatif alma, girişimcilik ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, *Gençlerde Avrupa Birliği’ne aidiyet duygusunun geliştirilmesi, *Gençlik alanında kültürler arası öğrenimin geliştirilmesi, *Gençlere ve gençlik organizasyonlarına toplumun gelişmesinde daha ileri seviyelerde ise Avrupa Birliği’nin gelişmesinde yer alma fırsatının verilmesi, *Ekonomik, fiziksel, eğitim, bölgesel olarak daha az fırsatlara sahip gençlerin katılımının sağlanması

4 ÖNCELİKLERİ NELERDİR ? Avrupa Vatandaşlığı Gençlerin, Avrupa vatandaşları oldukları bilincine kavuşturulması Program önceliklerindendir. Amaç, gençlerin Avrupa vatandaşlığı dahil Avrupa ile ilgili konularda düşünmelerini teşvik etmek ve Avrupa Birliği’nin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalarda yer almalarını sağlamaktır Gençlerin Demokratik Hayata Katılımı Gençlerin bulundukları toplumun yaşamına katılımını arttırmak amaçlanır. Gençlerin temsilî demokrasi sistemine katılımını arttırmak; Katılımla ilgili farklı öğrenme şekillerine daha fazla destek vermek Kültürel Çeşitlilik Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin yanı sıra kültürel çeşitliliğe saygı da Program önceliklerindendir. Farklı kültürel, etnik ve dini arka planlardan gelen gençlerin ortak faaliyetlerine imkan sağlayarak gençlerin kültürler arası öğrenimini geliştirmeyi amaçlar. İmkanları kısıtlı gençlerin dahil edilmesi Gençlik Programı herkesi kapsayan bir program olup, çeşitli şekillerde imkanları kısıtlı veya özel ihtiyaçları olan gençlerin dahil edilmesi için çaba sarf eder.

5 Kimler katılabilir?  Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmi Olmayan Gençlik Grupları Gençlik Değişimin’den yararlanabilir. Ancak Katılımcıların yaşları 13 ile 25 arasında olması gerekmektedir.  En az bir adet AB üyesi olmak üzere, iki, üç veya daha fazla “Program Ülkesi”nden* grupların katılımı ile olabilir. *Program Ülkeleri: - 27 adet Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülke - Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) Ülkeleri:Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre - Adaylık sürecindeki ülkeler: Türkiye ve Hırvatistan

6 Katılımcı Sayısı  Grup liderleri hariç, en az 16 en çok 60’tır. Program Süresi  Seyahat süreleri hariç en az 6 en çok 21 gün arasında olmalıdır. Ancak, konaklanılan sürenin en az 6 gece olması gerektiği unutulmamalıdır.

7 Sağlanan İmkanlar Harcama ÇeşidiGençlik Programının Katkısı  Yolculuk Masrafları  Faaliyet Yolculuk Masraflarının %70’i  Ön Hazırlık Ziyareti (ÖHZ) yolculuk masraflarının %100’ü  Proje Masrafları  32 € sabit oran x katılımcı sayısı x faaliyet gün sayısı  İstisnai Masraflar  Aşı ve vize masrafları % 100’ü  ÖHZ diğer masrafları ( 46 € harcırah x faaliyet gün sayısı x kişi sayısı)

8 Proje İsmi35 mm’de ‘BEN DE VARIM’ Süre12 Gün GerçekleştirenGenç Çizgi Konusu İzmir Barbaros Çocuk Köyünde yaşayan ç ocukların senaryosunu yazıp oynadıkları filmin çekimi, projeye katılan t ü m ortakların katılımı ile ger ç ekleştirilmiştir. İçerik Film çekimi ile ilgili atölye çalışmaları, film çekimleri, çevre gezileri, kültürel geceler Finansmanı 1. Yolculuk Masrafları : (7.865,48 €) a. (%70) 5.272,06 € b. (%100) ÖHZ yolculuk 2.593,42 € 2.Proje Masrafları : 32 € x 30 kişi x 11 gece = 10.560 € 3. İstisnai Masraflar: (560 €) a. 100 € (vize) b. 46€ x 5 kişi x 2 gece = 460 € Toplam: 18.993,48 € Katılımcılar Türkiye, Fransa, Belçika, Yunanistan, İtalya ve Hollanda’dan toplam 30 kişi. (Türkiye dahil 6 ülkeden 6 kişi 2 gece ÖHZ ziyareti gerçekleştirmiştir. Örnek Uygulamalar (1)

9 Proje İsmi Avrupa'nın Evrensel Dili;Sınırlar Ötesinde Sanat “Universal Language of Europe; Art Beyond Borders” Süre 7 Gün Gerçekleştiren İlluminati Sanat Grubu Konusu Slovenya, Litvanya, Estonya ve Türkiye’den projeye ortak olan gençler ırkçılık / yabancı düşmanlığı ile mücadele konusunda sanat ve kültürün etkilerini tartışmışlar, tuvallerde ve notalarda barışın ifadesi konulu atölye çalışmaları düzenlemişlerdir. İçerik Müzik ve resim konulu atölye çalışmaları, birlikte yapılan resimlerin ve birlikte hazırlanılan müzik parçalarının sergilenmesi, resimlerin satılarak gelirinin UNICEF’e aktarılması, çevre gezileri, kültürler arası öğrenme etkinlikleri. Finansmanı Toplam: 12.782,19 € Katılımcılar Slovenya, Litvanya, Estonya ve Türkiye’den toplam 25 kişi Örnek Uygulamalar (2)

10 GENÇLİK PROGRAMI İLE İLGİLİ SİTELER  Gençlik Programı (Türk Ulusal Ajansı): http://www.genclik.gov.tr http://www.genclik.gov.tr  Gençlik Programı (Avrupa Komisyonu): http://europa.eu.int/comm/youth/ AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA  Adres: Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA  Telefon : 0 312 409 60 00  Faks : 0 312 409 60 98  Eposta : eylem11@ua.gov.tr

11


"PROGRAMI E Y L E M 1. 1 G e n ç l i k D e ğ i ş i m l e r i." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları