Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKIŞ AÇISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKIŞ AÇISI."— Sunum transkripti:

1 BAKIŞ AÇISI

2 Danışman Hocamız: Prof. Dr
Danışman Hocamız: Prof. Dr. Ali GÖKALP Grup Üyeleri: Eylül Kafesoğlu Tuğçe Kılınç Burçin Gümüşboğa Eda Ezirmik Nurşen Erçek Enes Genç Şahip Erdil Alican Güreşin

3 AİLE HEKİMLİĞİ NEDİR?  

4 Birey ve ailelere sürekli ve çok yönlü sağlık hizmeti veren, biyolojik, klinik ve davranış bilimleriyle iç içe olan, faaliyet alanı içinde, tüm yaş gruplarını, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bütün hastalıkları kapsayan bir uzmanlık alanıdır.         

5 Dünya Sağlık Örgütü “Aile Hekimini” şöyle tanımlamıştır: “Kendisine bağlı olan topluma, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın, birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitiminden sonra, konusunda en az 2 yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.”

6 AİLE HEKİMLİĞİNİN AMACI NEDİR?

7 Erken tanı ve tedaviyi sağlamak;
Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak; Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak; Süregen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak; Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak; Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak; Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek

8 AİLE HEKİMLİĞİ ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ:

9 Sağlık hizmetini aile bireylerinin tümüne birden sunar.
Sağlığın sadece hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil, sosyal yönden de tam bir iyilik hali içinde olma durumu olduğunu dikkate alarak hizmeti sunar. Sağlık ile ilgili sorunlarda ailelere danışmanlık yapar ve yol gösterir. Birinci basamak sağlık hizmetinin yeterli olmadığı durumlarda kişilerin daha ileri sağlık bakımının sağlanması konusunda gerekli olan organizasyonu gerçekleştirir

10 TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI

11 TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMLİĞİNİN GELİŞİMİ
Aile Hekimliği Uzmanlığı 5 Temmuz tarihinde tababet uzmanlık tüzüğünde yer almıştır. Ülkemizde ilk aile hekimliği ana bilim dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulmuştur. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ise; ilk olarak 1985 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde başlamıştır.

12 Ülkemizin bugün en genç uzmanlık dallarından birisi olan aile hekimliği; bu özelliğinin ve toplum gereksinimlerinin kazandırdığı dinamizmi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunumuna inanmış ve bu yola geleceklerini koyarak uğraş veren 1100 ‘ü aşkın uzmanı ve yüzlerce asistanı/araştırma görevlisiyle bu alanda 20 yılı aşkın sürenin kazandırdığı deneyimi akademik alanda – ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca da takdir edilen- gelişmesi ve uyumlu bir ekip çalışmasıyla sağlıklı geleceğimizin güvencelerinden biridir.

13 AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNE GEÇİŞ

14 BAZI ÜLKELERDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

15 ALMANYA Birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından verilmektedir yılından itibaren aile hekimliği için uzmanlık eğitimini seçmek isteyen doktorlar için zorunlu bitirme sınavı uygulanmaya başlanılmıştır yılından itibaren de birinci basamakta çalışacak olan hekimler için aile hekimliği uzmanlık eğitimi zorunlu hale getirilmiştir. İlk aile hekimliği kürsüsü 1976 da Hannover Tıp Fakültesinde açılmıştır. Bugün 24 tıp fakültesinde aile hekimliği kürsüleri bulunmaktadır. Aile hekimlerinin diğer dal uzmanlarına oranı %45-50 dolayındadır. Hastalar dosyalarını teslim ettikleri aile hekimlerine en az 3 ay bağlı kalmakla yükümlüdürler. Aile hekimleri gerekli görürlerse, hastalarını diğer uzmanlara veya hastaneye sevk edebilir. Aile hekimleri acil olgulara mesai saatleri dışında da bakmakla yükümlüdürler.

16 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Sağlık hizmetlerinin çoğu özel sektörün elindedir ve toplumun % 14 ünün sağlık güvencesi yoktur. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimler tüm hekimlerin % 40 ıdır. Bunlar arasında aile hekimleri de vardır. Aile hekimleri ya kendi muayenehanelerinde veya son yıllarda yaygınlaştığı üzere grup muayenehanelerinde hizmet verirler. Ödemeler kişi ve hizmet başına göre yapılır. Aile hekimliği uzmanlığı ülkedeki ikinci büyük uzmanlık dalıdır ve eğitimi üç yıldır. Amerikan aile hekimliği kurulu tarafından şekillendirilir ve denetlenir. Sınav zorunluluğu vardır.

17 ANKET SONUÇLARI Hastalara toplam 140 anket yapıldı.

18 1) Aile hekimliğini nerden duydunuz?
Basın yayınları: 40 kişi %28,6 Arkadaş: 20 kişi %14,3 Hastane: 30 kişi %21,4 Akraba: 6 kişi %4,3 Televizyon: 26 kişi %18,6 İnternet: 6 kişi %4,3 Diğer : 12 kişi %8,6

19 2) Aile hekimliğine başvurdunuz mu?
138 kişi başvurmamış. 2 kişi başvurmuş.

20 3) Birinci basamak sağlık hizmeti nerede verilir?
Devlet hastanesi: 20 kişi %14,3 Sağlık ocağı: 84 kişi %60 Üniv. Hastanesi: 12 kişi %8,6 Poliklinik: 4 kişi %2,8 Hastaların %40 ’ı birinci basamak sağlık hizmetinin nerede verildiğini BİLMİYOR!!

21 4) Hastanemizin Değirmendere ‘deki Aile Hekimliği Polikliniğini gördünüz mü?
134 kişi görmemiş. 6 kişi görmüş.

22 Öğrencilere toplam 60 anket yapıldı.

23 1) Aile Hekimliğini nerden duydunuz?
Basın yayınları: 11 kişi %18,3 Arkadaş: 7 kişi %11,6 Hastane: kişi %33,3 Akraba: kişi %8,3 Televizyon: 9 kişi %15 Diğer : 8 kişi %13,3

24 2)Mezun olunca Aile Hekimi olmak ister misiniz?
47 kişi istemiyor. 13 kişi istiyor.

25 3) Aile Hekimliği Sistemi hastaneleri nasıl etkiler?
14 kişi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. 46 kişi olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

26 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BAKIŞ AÇISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları