Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri"— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri
Yrd. Doç. Dr. Nezih DAĞDEVİREN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Edirne Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

2 Global Vizyon Sağlıklı insan Sağlıklı toplum Sağlıklı dünya
Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

3 Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı, World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

4 Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmeli World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

5 Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmalı
World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

6 Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeli World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

7 Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmeli
World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

8 Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı,
World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

9 Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı
World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

10 Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı
World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

11 Tıp Dünyasında Neler Oluyor
Gelişen Teknoloji Katlanarak artan tıbbi bilgi İleri uzmanlık alanları Disiplinler arası ilişkinin azalması Teknolojiye bağımlı, pahalı tanı-tedavi Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

12 Tıp Dünyasında Neler Oluyor
Gelişen Teknoloji Tanı ve tedavi olanaklarının artması Aşılar Sağlıklı su Beklenen yaşam süresinde uzama Yeni sağlık sorunları Kronik hastalıklar Yaşlılık Kazalar Sigara, alkol ve madde kaynaklı sorunlar Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

13 Tıp Dünyasında Neler Oluyor
Sağlığın yeni tanımı Biyopsikososyal tıp Maliyet etkinliği ve sağlık eğitimi Bireysel koruyucu hekimlik ve birinci basamak tedavi hizmetlerinin entegrasyonu Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

14 İhtiyaç Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

15 Çözüm AİLE HEKİMİ “Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Bu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür” European definition of GP/FM, WONCA 2002 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

16 Kilometre Taşları Peabody 1923 College of General Practitioners 1952
Willard Komisyon raporu 1966 Millis Raporu 1966 American Board of Family Practice 1969 1224 sayılı kanun 1961 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzmanlık eğitimi 1985 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi 2004 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

17 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasıdır açık ve sınırsız hizmet olanağı yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

18 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Kolay ulaşılabilirlik: coğrafi ekonomik kültürel Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

19 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Entegre ve koordine: Koruyucu Tedavi edici Rehabilite edici Hizmet basamakları arasında koordinasyon Konsültasyon Sevk Takip Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

20 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Süreklilik: Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir; Prekonsepsiyondan ölüm anına kadar sorumluluk Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

21 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Bütüncül: Tüm sağlıkla ilgili durumlar Fiziksel Psikolojik Sosyal Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

22 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Kişisel: Birey merkezli Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

23 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Aile ve toplumsal yönelimli: Sorunların aile ve toplumsal örüntüleri Toplumun sağlık sorunları Diğer sektörler, meslek grupları ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla birlikte entegre çalışma Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

24 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Gizlilik ve yakınlık : Yaşama yayılan, sürekli ve yakın bir ilişki Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

25 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Savunuculuk: Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerde Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

26 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı: Reçete yazımı, Uzmana sevk, Konsültasyon Laboratuvar tetkikleri Yatarak tedavi Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

27 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci Etkili bir iletişim Ayrımlaşmamış rahatsızlıklar Toplumdaki rahatsızlıkların prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

28 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Ekip hizmeti: Diğer disiplinlerle Diğer sağlık personeli Sosyal hizmet Eğitim hizmeti İş hizmeti verenlerle de işbirliği yapabilir. Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

29 Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır.
“Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler” Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır. Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır. Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır. Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara

30 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, sağlık sisteminde, tıp mesleğinde, tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kuruluşlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Aile Hekimi, sağlık hizmet sistemlerinde kaliteye, sosyal adalete, etkinlik ve düşük maliyete ulaşılmasında merkezi role sahip olmalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Aile Hekimi; hasta bakımında yetkin olmalı, bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini bir bütün halinde ele almalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, Mart 2004, Ankara


"Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları