Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIĞIN TANIMI: KİŞİLERİN, SADECE HASTA OLMAMASI HALİ DEĞİL, BEDENEN, RUHEN VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİDİR. Sağlık Otoriteleri tarafından kabul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIĞIN TANIMI: KİŞİLERİN, SADECE HASTA OLMAMASI HALİ DEĞİL, BEDENEN, RUHEN VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİDİR. Sağlık Otoriteleri tarafından kabul."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIĞIN TANIMI: KİŞİLERİN, SADECE HASTA OLMAMASI HALİ DEĞİL, BEDENEN, RUHEN VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİDİR. Sağlık Otoriteleri tarafından kabul edilmiş olan bu tanıma göre, bir kişi hakkında sağlıklı diyebilmek için; - Beden sağlığının tam olması, - Ruh sağlığının tam olması (kendisi, yakın ve uzak çevresindeki insan ve hatta diğer canlılara karşı davranışlarında, anormallik bulunmaması, herhangi bir maddeye bağımlılık gibi bir alışkanlığı bulunmaması, vs.) Sosyal yönden iyi olması (İçinde yaşadığı gruba/topluma katılabilme durumunda olması) Gerekir. Eğer kişi: Tüm bu özellikleri bir arada üzerinde taşımıyorsa hasta demektir.

2 Sağlık hizmetlerinin üç boyutu vardır:
SAĞLIK HİZMETLERİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, Hastalandıklarında tedavilerini yapmak, Sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne Sağlık Hizmetleri denir. Sağlık hizmetlerinin üç boyutu vardır: 1) Koruyucu Sağlık Hizmetleri 1.1) Kişiye yönelik 1.2) Çevreye yönelik 2) İyileştirici/Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 2.1) Birinci Basamak 2.2) İkinci Basamak 2.3) Üçüncü Basamak (Özel dal Hastaneleri) 3) Rehabilitasyon Hizmetleri 3.1) Tıbbi rehabilitasyon 3.2) Sosyal (mesleki) rehabilitasyon

3 Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kişiye ve Çevreye yönelik olmak üzere 2 grupta ele alınır. Kişiye yönelik Bağışıklama / Aşılama Erken tanı, İyi Beslenme, Aile Planlaması, Sağlık Eğitimini v.s. kapsar. Çevreye yönelik Doğal Çevrenin korunması, Çevre kirliliğinin önlenmesi, Çevredeki atıkların zararsız hale getirilmesi, Vektörlerin kontrolü, Temiz su sağlanması, Gıda kontrolü, gibi hizmetler sayılabilir.

4 İyileştirici/Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
İyileştirici sağlık hizmetleri 3 basamakta ele alınır: Birinci Basamak: Hasta tedavilerinin evde ve ayakta yapıldığı yataksız sağlık kuruluşlarıdır. Sağlık ocakları,Verem Savaş Dispanserleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezleri gibi İkinci Basamak: Hastaların yatırılarak teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği resmi veya özel hastanelerdir. Bunlar yataklı ve 3-4 uzman hekimin çalıştığı hastaneler olabileceği gibi, tam teşekküllü hastaneler de olabilir. Üçüncü Basamak: Özel dal hastaneleridir. Kanser hastaneleri, sanatoryumlar, ruh sağlığı hastaneleri üçüncü basamak hizmeti veren kuruluşlardır. İyileştirici hizmetleri basamaklar biçiminde ele almanın temel nedeni bu basamaklar arasında bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini vurgulamak içindir.

5 Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon (esenlendirme), bedence ya da ruhça sakat kalmış olanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak için yapılan bütün çalışmaları kapsar. İki türlü rehabilitasyon vardır: Tıbbi rehabilitasyon: Bedensel sakatlıkların mümkün olduğu kadar düzeltilmesidir. b) Sosyal (mesleki) rehabilitasyon: Sakatlıkları nedeniyle eski işlerini yapamayanlara ya da belirli bir işte çalışamayanlara iş öğretme, iş bulma ve işe uyum sağlamalarına yönelik her türlü hizmeti kapsar.


"SAĞLIĞIN TANIMI: KİŞİLERİN, SADECE HASTA OLMAMASI HALİ DEĞİL, BEDENEN, RUHEN VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİDİR. Sağlık Otoriteleri tarafından kabul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları