Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR"— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR
Yrd. Doç. Dr. Okay Başak EURACT Konsey Üyesi

2 Bu Workshop bir EURACT etkinliğidir.

3 EURACT Nedir? The European Academy of Teachers in General Practice
Avrupa Birinci Basamak Eğiticileri Akademisi

4 EURACT Avrupa’da Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik disiplininin öğrenilmesi ve öğretilmesi için çalışan tüm öğretim üyesi ve eğiticileri bir araya getiren bir network örgütlenmesidir.

5 EURACT WONCA’nın Avrupa örgütü olan ESGP/FM’in (European Society of General Practice/Family Medicine) eğitim kurulu olarak etkinlik göstermektedir. Avrupa’da 30’dan fazla ülke yer almaktadır.

6 Türkiye 1997’den bu yana Konsey düzeyinde
28 üyeyle temsil edilmektedir.

7 EURACT KONSEYİ Yılda iki kez toplanır.
Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik eğitiminin her alanında çalışmalar yapar. Temel çalışma tarzı çalışma grupları (Task Force) oluşturmaktır. 2000 yılı Sonbahar Dönemi Konsey Toplantısı ülkemizde yapılacaktır.

8 Ülkemizde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında başladı.
1993 yılında Tıp Fakültelerinde Aile Hekimliği Bölümleri kurulmaya başladı. Bugün Türkiye’de yaklaşık 500 Aile Hekimliği uzmanı bulunmakta ve yine yaklaşık 500 asistan, Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi görmektedir.

9 Workshop’un Amacı ‘Eğitimde neredeyiz?’ ‘Sorunlarımız nelerdir?’
‘Nereye Yönelmeliyiz?’ konularını tartışmaktır.

10 DEĞİŞEN TIP EĞİTİMİ Aile Hekimliğinin Etkin Rolü

11 Ulusal sağlık sistemlerinin Birinci Basamak Sağlık Bakımı’nın güçlendirilmesi temelinde yeniden örgütlenmesi girişimleri, günümüzdeki sağlık reformu çabalarının temel özelliğidir.

12 Tıp Eğitiminde Değişimin Nedenleri
Toplumun ve bireylerin gereksinim duyduğu sağlık bakımı anlayışı Sağlık hizmeti sunumu Öğrenme sürecine ve yetişkinlerin öğrenme özelliklerine ilişkin araştırmalar

13 Tıp Eğitiminde Güncel Eğilimler
Entegrasyonu geliştirme Genel tıp içerikli çekirdek programların oluşturulması Yeterliliğe dayalı eğitim anlayışı BB ortamlarda ve toplum içinde eğitim Yeni öğrenme/öğretme teknik ve yöntemlerinin benimsenmesi

14 Transmural eğitim Tıp eğitiminin hastane duvarları dışına çıkması
Birinci Basamak sağlık bakımı ortamlarına ve toplum içine taşınması

15 Tıp eğitiminin değişen yönü
‘AKADEMİK AİLE HEKİMLİĞİ’ni Tıp Fakültelerinin önemli bir disiplini haline getirmiştir.

16 Tıp eğitimindeki değişiklikler
Daha çok ilk yılları ilgilendirmektedir. Bu nedenle Aile Hekimliği daha ilk günlerden itibaren tıp eğitimi programlarına girmelidir.

17 BÖYLECE öğrencilerin daha ilk günden Birinci Basamakla ve Aile Hekimliğiyle tanışması ve kariyer tercihlerini bilinçli şekilde ve aile hekimliği yönünde yapmaları için rol modeller oluşturulması SAĞLANACAKTIR.

18 Akademik Aile Hekimliğinin Durumu
Temmuz 1993’teki YÖK kararı İlk kurulan Anabilim Dalı Ankara ve Çukurova Üniversitelerinde Etkin 37 Tıp Fakültesinin 23’ünde Aile Hekimliği Bölümleri bulunmaktadır

19 Akademik Aile Hekimliği
11 Anabilim Dalında toplam 13 aile hekimi 7 Anabilim Dalının başkanı aile hekimi 10 AD tıp öğrencisi eğitimine katılmakta Uzmanlık eğitimi veren AD sayısı 11 15 Sağlık Bakanlığı kadrosunda toplam 54 araştırma görevlisi

20 Akademik Aile Hekimliği
Yalnızca 1 AD ‘alan eğitimi’ uygulaması yapmakta Üniversite içinde poliklinik yapan AD sayısı 4 10 AD araştırma etkinliklerinde bulunmakta 4 AD sürekli tıp eğitimi çalışmaları yapmakta

21 Başlıca Sorunlar Akademik kadroların yetersizliği Parasal sıkıntılar
Yönetim desteğinin yetersizliği Benimsenme sorunu Tıp eğitimine katılamama Aile Hekimliğinin konumunun belirsizliği

22 Engelleri Nasıl Aşıyorlar?
Fakülte etkinliklerine katılma Öğretim üyeleriyle iyi ilişkiler Yönetimle ilişkileri geliştirme Aile Hekimliğini tanıtma etkinlikleri Zamana bırakma

23 Tasarladıkları etkinlikler
Aile Hekimliği Uygulama Birimi kurma Hastanede AH polikliniği açma Alan eğitimine başlama Tıp eğitiminde daha etkin olarak yer alma Akademik kadroları artırma Eğitim etkinliklerini geliştirme Aile Hekimliğini tanıtma

24 AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

25 Tıp Eğitimi Danışma Komitesi (ACMT) Avrupa Komisyonu 1996 Raporu
AH/GP uzmanlık eğitimi süresinin en az 3 yıl olması BB ortamlarda geçen sürenin en az bir yıla ve hatta koşullar uygunsa 18 aya çıkarılması Eğitim programlarının uygulanmasında hem akademik hem de uygulamadaki aile hekimlerinin etkin ve sürekli bir şekilde yer almasının sağlanması

26 Ülkemizde AH uzmanlık eğitimi
3 yıl sürelidir Tümüyle hastane rotasyonlarından oluşmaktadır Yeni Tüzük’te süre, bir yılı BB uygulaması olmak üzere 4 yıla çıkarılmaktadır

27 Ülkemizde AH uzmanlık eğitimi
Tıp Fakültelerindeki AH Bölümlerinde Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da 6, Ankara’da 3 ve İzmir ve Adana’da birer olmak üzere toplam 11 Eğitim Hastanesinde verilmektedir. 54’ü Tıp Fakültelerinde olmak üzere yaklaşık 500 asistan AH uzmanlık eğitimi görmektedir.

28 AH Uzmanlık Eğitimi Hastane rotasyonları Birinci Basamak uygulaması
Bölüm eğitim etkinliklerini KAPSAR.

29 Uzmanlık eğitiminde tartışma noktaları-1
Hastane rotasyonlarının eğitim ilkeleri ve içeriği belirlenmeli BB uygulama eğitimi için akademik eğitim birimleri ve BB eğitim merkezleri (eğitim sağlık ocakları) oluşturulmalı Bu merkezler için eğitici aile hekimleri yetiştirilmeli

30 Uzmanlık eğitiminde tartışma noktaları-2
Bunun için AH Anabilim Dalları ‘Eğitici Aile Hekimi Yetiştirme Programları’ hazırlamalı BB eğitim merkezleri ve eğitici aile hekimleri aynı zamanda öğrenci eğitimine de katılmalı Aile Hekimliği uzmanları ‘eğitici’ olmak için özendirilmeli

31 Uzmanlık eğitiminde tartışma noktaları-3
Bölüm eğitim etkinlikleri (Departmental Release Program) AH uzmanlık eğitiminin önemli bir bölümüdür. Bu etkinlikler tümüyle eğitim amaçlıdır. Tüm uzmanlık eğitimi dönemine yayılmalıdır (Haftada ya da iki haftada bir ya da yarım gün gibi).

32 Sürekli Tıp Eğitimi Yaklaşık 500 Aile Hekimliği uzmanını
Birinci Basamakta çalışan yaklaşık 40 bin pratisyen hekimi ilgilendirmektedir.

33 AH Uzmanları Aile Hekimliğinin özgün konularında ve
BB uygulaması için sürekli tıp eğitimi programları oluşturulmalıdır.

34 Pratisyen Hekimler Aile Hekimliği uygulaması için eğitilmeli
Üniversitelerdeki AH bölümleri, TTB, TAHUD ve GP Enstitüsü’nün ortaklaşa oluşturacağı ve yürüteceği bir program çerçevesinde Genç pratisyen hekimler için AH uzmanlık eğitimi zorunlu olmalı Bu eğitimin sonunda ‘Aile Hekimi’ adını almalı

35 Eğitim Workshop’u Aile Hekimliği Eğitimi konularında ulusal düzeyde konsensus oluşturmada bir başlangıçtır.

36 Workshop’un ikinci bölümü
2000 yılı Ekim ayında Kuşadası’nda yapılacak EURACT Konsey Toplantısı sırasında ve 30’u aşkın Konsey üyesinin de katılımıyla gerçekleştirilecektir.

37 Workshop’a katkılarından dolayı EURACT Başkanı. Prof. Jan Heyrman’a
Workshop’a katkılarından dolayı EURACT Başkanı Prof. Jan Heyrman’a teşekkür ederiz. Thanks to Prof. Heyrman


"AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları