Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIKESİR ÜNİ VERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIKESİR ÜNİ VERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 BALIKESİR ÜNİ VERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SİCİL VE HİZMET İÇİ EĞİTİM
ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI Sekreter İç Hat: 1418 AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ İç Hat: 1430 İDARİ PERSONEL İç Hat: 1421 SİCİL VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İç Hat: 1416 Bilgisayar İşletmeni İç Hat: 1427 İç Hat: 1428 İç Hat: 1422 İç Hat: 1420 V.H.K.İ. İç Hat: 1450 Memur İç Hat: 1454 İç Hat: 1451 İç Hat: 1455

3 MİSYONUMUZ Üniversitemizin temel amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için Akademik-İdari insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmaktır.

4 VİZYONUMUZ Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla konusunda uzman personel ile yaygın iletişim ağlarını ve veri tabanlarını kullanarak örnek alınacak bir sistem oluşturup personel işlemlerini daha hızlı sonuçlandırmaktır.

5 Genel Sekreterlik Yazı İşleri birimi aracılığıyla (Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı tarafından) görülen yazılar Personel Daire Başkanlığına geldiğinde Başkanımız ilgili birime havale eder ve en kısa zamanda yazı işleme girer.

6 Akademik Personeli ilgilendiren işler Akademik Personel Şube Müdürlüğü,
İdari Personeli ilgilendiren işler İdari Personel Şube Müdürlüğü, Akademik-İdari personelin Sicil ve disiplin işlemleri ile hizmet içi eğitim vb. işler sicil şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

7 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞININ KISACA GÖREVLERİ
Üniversitemizde görevli Akademik-İdari Personelin nakil, atama, terfi, intibak, süre uzatımı, yurt içi - yurt dışı görevlendirme, izin, rapor vb. bütün özlük işlerinin yürütülmesi,

8 İş gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaların (Kadro Çalışmaları, İptal-İhdas, Tenkis-Dağıtım İşleri, Personel alımıyla ilgili ilan çalışmaları vb.) yapılması,

9 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Her yılın ocak ayında Yan Ödeme ve Özel Hizmet tazminatlarını gösterir I, II, III sayılı cetvellerin mevcut kadro durumlarına göre hazırlanması,

10 Hizmet öncesi, hizmet içi, aday memurların yetiştirilmeleri ve görevde yükselme eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi,

11 Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin ve Kurum içi veya dışından istenilen personel durumları ve kadro sayılarına ait istatistiki verilerin hazırlanması,

12 Akademik-İdari personelin Sendikaya üyelik ile üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili istatistiki çalışmaların yapılması,

13 Üniversitemizde yeni göreve başlayan veya durumlarında değişiklik olan Akademik-İdari personelin kimlik kartlarının yazım ve basım işlemlerinin yapılması,

14 Akademik-İdari personelin istekleri üzerine kendileri ve aile fertleri için Hizmet/Hususi Damgalı Pasaport formu ile görev belgesi düzenlenir


"BALIKESİR ÜNİ VERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları