Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI E-İÇİŞLERİ PROJESİ MERKEZ BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ EKİM 2011 Didem KIZILCA Test Uzmanı

2 MERKEZ BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ
E-İçişleri Projesi kapsamında; Taşra Modülleri – Merkez Modülleri ve Ortak Modüller olmak üzere, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım çalışmaları yapılmaktadır. Merkez Birim Özel Modülleri; İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına bağlı birimlere yönelik olarak hazırlanmış modülleri ifade etmektedir. Merkez Birimleri arasında sistemde modülleri bulunan birimler; İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Genel Sekreterlik MERKEZ BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ

3 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafıdan gelen istekler doğrultusunda tasarlanan ve mevcut sistemde uygulamaya alınmış olan 7 adet modül bulunmaktadır. Bu modüller; Nakdi Tazminat Modülü Harita Yayınlar Modülü Bilgi Toplama Modülü 5233 Ödenek Takip Modülü Azınlıklar Modülü Mülki Ayrılma Birleşme Modülü Sınır Anlaşmazlıkları Modülü İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafıdan gelen istekler doğrultusunda tasarlanan ve mevcut sistemde uygulamaya alınmış olan 7 adet modül bulunmaktadır. Bu modüller; Nakdi Tazminat Modülü Harita Yayınlar Modülü Bilgi Toplama Modülü 5233 Ödenek Takip Modülü Azınlıklar Modülü Mülki Ayrılma Birleşme Modülü Sınır Anlaşmazlıkları Modülü Bunların yanı sıra; İller İdaresi Genel Müdürlüğü için 2 adet modül analiz çalışmaları yapılmış ve yazılım ekibi tarafından gerekli çalışmalara başlanmıştır. 5233 İller İdaresi Terör Tazminat Modülü Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Modülü İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; Barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde,  nakdi tazminat ödenmektedir. Buna bağlı olarak belirtilen iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Nakdi Tazminat Modülü geliştirilmiştir. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Nakdi Tazminat Modülü (2330) Nakdi Tazminat Modülü Ana Sayfası

6 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Karar – Görevli Arama Sayfası İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Nakdi Tazminat Modülü (2330) Jandarma Genel Komutanlığı ve Personel Genel Müdürlüğünden Gelen Dosya İstatistikleri Sayfası

7 Harita Yayınlar Modülü
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Harita ve Yayınlar Modülü; Mevcut il, ilçe, bucak, belediye ve köylere ait bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, gerekli durumalrda sistem üzerinden güncelleştirmelerin yapılmasını ve raporlanabilmesini amaçlamaktadır. Sistem üzerinden; İl>>İlçe>>Bucak>> Köy verilerine ulaşılabilir. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Harita Yayınlar Modülü

8 Harita Yayınlar Modülü
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Harita Yayınlar Modülü İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel veriler, E-içişleri Projesi Ana Sayfasında ‘Mülki İdare Bölümleri’ altında yayınlanmaktadır.

9 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Bilgi Toplama Modülü; Sistemde Sivil Hava Meydanları Limanlar ve Kara Hudut Kapılarının bağlı olduğu il, ilgili mülki idari amiri ve iletişim bilgilerinin tutulmasını sağlamaktadır. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Bilgi Toplama Modülü Bilgi Toplama Modülü Ana Sayfası

10 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 5233 Ödenek Takip Modülü; Terörden zarar gören kişilerin bu zararlarının tazmini ile ilgili iş ve işlemlerinin sistem üzerinden yapılamsını sağlamaktadır. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & 5233 Ödenek Takip Modülü 5233 Ödenek Takip Ana Sayfası

11 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Azınlıklar Modülü Ülkemizde yaşayan azınlık cemaatleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin raporlanması amacıyla hazırlanmış olan modüldür. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Azınlıklar Modülü Dernek Raporları Ana Sayfası

12 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Mülki Ayrılma Birleşme Modülü; Köy kurulması ve köy merkezinin değiştirilmesi işlemlerinin, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması işlemlerinin ve tek ve iki il idari bağlılık değişikliği işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktadır. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Mülki Ayrılma ve Birleşme Modülü Köy Kuruluşu Ana Sayfası

13 Sınır Anlaşmazlıkları
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Sınır Anlaşmazlıkları Modülü; Coğrafi Birimler arasındaki sınır anlaşmazlıklarına ait bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Sınır Anlaşmazlıkları Modülü Sınır Anlaşmazlıkları Modülü Ana Sayfası

14 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden gelen istekler doğrultusunda 8 adet modül ve alt modülleri geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu Modüller; Belediye Hizmetleri Dış İlişkiler ve Proje Faaliyet Raporları ve İstatistik İnceleme Soruşturma Özel İdare Köyler ve Birlikler Mevzuat ve Strateji Geliştirme Personel ve Eğitim Hizmetleri Kontrolörler MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Belediye Hizmetleri Modülü amacı;Belediye Başkanları, belediye mevzuatı, şirketler ve bunların ihale işlemleri, görüş oluşturma işlemleri ve kuruluş – iletişim bilgilerini elektronik ortamda tutmak ve raporlamaktır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Belediye Hizmetleri Modülü Belediye Hizmetleri Modülü Menüsü

16 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Dış İlişkiler ve Projeler Modülü amacı; Mahalli İdarelerin yabancı ülke mahalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kurma iş ve işlemlerini elektronik ortamda yürütmek ve raporlamaktır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Dış İlişkiler ve Projeler Modülü Dış İlişkiler ve Projeler Modülü Menüsü

17 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Faaliyet Raporları ve İstatistik Modülü amacı; Mahalli İdareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları belirlemek raporların kayıtlarını elektronik ortamda tutmaktır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Faaliyet Raporları ve İstatistik Modülü Faaliyet Raporları ve İstatistik Modülü Menüsü

18 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 İnceleme Soruşturma Modülü amacı; Mahalli İdarelerin ve mahalli idare birliklerinin seçilmiş ve atanmış görevleri hakkındaki ön inceleme işlemlerini elektronik ortamda yürütmek ve raporlamaktır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & İnceleme Soruşturma Modülü İnceleme Soruşturma Modülü Menüsü

19 Özel İdare Köyler ve Birlikler
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Özel İdare Köyler ve Birlikler Modülü amacı; Özel idaresi mevzuatı çerçevesinde valilikler diğer bakanlıklar ile kamu kurum kuruluşlarınca tereddüde düşülen konularda görüş verilmesi, açılan dava ve borçlanma takibi işlemlerini elektronik ortamda kayıt altına almak ve raporlamaktır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Özel İdare Köyler ve Birlikler Modülü Özel İdare Köyler ve Birlikler Modülü Menüsü

20 Mevzuat ve Strateji Geliştirme
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Mevzuat ve Strateji Geliştirme Modülü amacı; Mahalli İdareler ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını; personel fazla mesai ve bütçe işlemlerinin takibi ve soru önegesi iş ve işlemlerini elektronik ortamda yürütmek ve raporlamaktır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Mevzuat ve Strateji Geliştirme Modülü Mevzuat ve Strateji Geliştirme Modülü Menüsü

21 Personel ve Eğitim Hizmetleri
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Personel ve Eğitim Hizmetleri Modülü amacı; Valiliklere Genel Sekreter Kadrosu İhdası, Büyükşehir Belediyelerine Genel Sekreter Kadrosu İhdası, Özel Kalem Müdürü Kadro İzin Talepleri, Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlara Genel Müdür Kadrosu İhdası,İstihdam izni, Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavı, Unvan Değişikliği Sınavı iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Personel ve Eğitim Hizmetleri Modülü Personel Eğitim Hizmetleri Modülü Menüsü

22 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Kontrolörler Modülü amacı; Kontrolörlerin sistem üzerinden soruşturma, teftiş dosyalarının girilmesi, izinlerinin ve yıllık görev istatistik raporlarının elektronik ortamdan alınmasını sağlamaktadır. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & Kontrolörler Modülü Kontrolörler Modülü Menüsü

23 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 AIHM Modülü amacı; Birime gelen 2.11 ve AIHM başvurularının sisteme kaydedilmesi ve takip, raporlama işlemlerinin sistem üzerinden yapılması amaçlanmaktadır. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI & AIHM Modülü AIHM Başvuru Takip / Kayıt Sayfası

24 BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Hukuk Müşavirliği’nden gelen istekler doğrultusunda 7 adet modül geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu Modüller; Muhakemat Mevzuat Görüş 4483 Tazminat İstatistik Parametreler HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

25 BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Hukuk Modülünün amacı; Hukuk Müşavirliğinin idare birimlerince yürütmüş olduğu çalışmaları sonucunda; ilgili dava dosya kayıtlarının yapılmasını, tazminat oranlarının belirlenmesini, mahkemelerin ve vekillerin eklenmesini gerçekleştirmek ve kaydı tamamlanmış tüm resmi kayıtların elektronik ortamda bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile hazırlanmıştır. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Muhakemat – Dava Dosyası Kayıt Sayfası

26 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Mevzuat Kayıt Sayfası
Dava Dosya Kodları Kayıt Sayfası

27 BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Genel Sekreterlik Modülünün amacı; Bakanlığa gelen önerge, yetki belgesi, dilekçe komisyon işlemlerinin elektronik ortamda kayıt ve takibinin yapılmasını sağlamaktır. Genel Sekreterlik Menüsü GENEL SEKRETERLİK Yetki Belgesi Kayıt Sayfası

28 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Modülünün amacı; Hükümet Konaklarının bilgilerinin ve taşra birimlerinde bulunan araç kayıtlarının, aracçlara ait hareket, bakım – onarım ve yakıt bilgilerinin elektronik ortamda tutularak kayıt altına alınmasını sağlamaktır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hükümet Konakları Bilgi Formu Araç Kayıt Sayfası

29 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Personel Genel Müdürlüğü Modüllerinin amacı; Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin yürüttükleri, kadro değişikliği,geçici görevlendirme,MİA Atama vb. İş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır. Buna bağlı olarak Personel Genel Müdürlüğüne 9 adet modül geliştirilmiştir. Bu modüller; Personel Kadro Şubesi Modülü Personel İşlemler Şubesi Modülü Personel Kaymakam Adayları Şubesi Modülü Personel MİA Atama Şubesi Modülü Personel OHAL Şubesi Modülü Personel Sicil/Terfi Şubesi Modülü Personel İzin Disiplin Vekalet Şubesi Modülü Personel MİA Sicil Amir Modülü Personel Mal Bildirim Modülü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dolu Boş Kadro Sorgulama Personel Sicil Bilgileri Sorgulama

31 MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan gelen istekler doğrultusunda 6 adet modül geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Soruşturma Teftiş Görev Kartı Yolluk Müfettiş İzin Kararlar MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

32 MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Teftiş Kurulu Modüllerinin amacı; bakan onayı alınmış soruşturmaların sisteme kayıt edilmesi, açılan soruşturma ve teftişe ait müfettişlerin görevlendirilmesi, soruşturma-teftiş- inceleme raporlarının elektronik ortamda tutulması, müfettiş yolluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını sağlamaktır. MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Soruşturma Listesi

33 MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Yolluk Kayıt Sayfası Teftiş İstatistik Raporu Sayfası

34 BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 Bundan Sonra Geliştirilmesine İhtiyaç Duyulan Modüllerin Daha Kısa Zamanda Ve Sorunsuz Geliştirilmesi İçin; Analiz için gelen yazılım ekibine zaman ayırmanız, geleneksel olarak yaptığınız işi en detaylı biçimde ve örnek çıktılarıyla beraber anlatmanız, Test amacıyla sizin kullanımınıza açılan modüller için zaman ayırmanız ve detaylı biçimde örnek veriler ile test ederek süratle hata ve isteklerinizi bildirmeniz Bizim açımızdan modülleri istenilen zamanda ve istenilen kalitede size sunmamız için çok önemli kriterlerdir. ÖNERİLER

35 BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ 2011 TEŞEKKÜR EDERİM


"BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları