Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI “Geleceğe… En İyiye…” Ocak 2015

2 GÜNDEM Genel konularda bilgi verilmesi,
Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde yapılan çalışmalar, Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi çalışma planı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ilişkin yapılan çalışmalar.

3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI
TEŞKİLAT ŞEMASI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI MEMUR (Sekretarya) PERSONEL MÜDÜRÜ UZMAN (Özlük ve Sicil) MEMUR (Özlük ve Sicil) MEMUR (Özlük ve Sicil) MEMUR (Maaş ve Tahakkuk)

4 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TAM ZAMANLI AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN SAYISAL DAĞILIMI VE ORANLARI PERSONEL % (Personel Bazında) (Akademik & İdari) % (Üniversite Bazında) (Akademik & İdari) % (Ülke Bazında) (Akademik + İdari) AKADEMİK PERSONEL T.Z. T.C. 147 39,41 22,27 28,48 K.C. 221 59,25 33,49 70,76 Diğer 5 1,34 0,76 TOPLAM 373 100,00 56,52 İDARİ PERSONEL 41 14,29 6,21 246 85,71 37,27 287 43,48 GENEL TOPLAM 660

5 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK PERSONELİN UNVANA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI UNVANI T.C. K.C. DİĞER TOPLAM T.Z. Y.Z. D.S.Ü Rektör 1 Rektör Vekili Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 19 23 5 11 43 Doç.Dr. 27 36 2 51 38 Yrd.Doç.Dr. 10 29 Öğr.Gör.Dr. 3 42 21 45 Öğr.Gör. 32 18 14 53 20 16 Okutman 46 40 7 4 89 Uzman (Akademik) 6 13 Arş.Gör. 8 39 47 TOPLAM : 147 221 373 97 GENEL TOPLAM : 516

6 2010-2014 TARİHLERİ ARASINDA İDARİ PERSONELİN (TZ)
SAYISAL DAĞILIMI VE DEĞİŞİM ORANLARI 2010 (Eylül) 2011 (Eylül) 2012 (Eylül) 2013 (Eylül) 2014 (Aralık) Değişim Oranı (%) T.C. K.C. Diğer İdari Personel 48 276 - 272 43 253 40 261 41 246 -14,58 -10,87 TOPLAM 324 320 296 301 287 % -11,42

7 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Aylık Sözleşme ile Görevlendirilen Personel Dağılımı (Aralık 2014) BİRİMİ T.C. K.C. TOPLAM Rektörlük 1 3 4 Genel Sekreterlik Fen Fakültesi İletişim Fakültesi Ziraat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez Müdürlükleri Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 7 Konservatuar Y.O. 27 Meslek Y.O. Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. 16 Öğrenci İşleri Dairesi Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 44 45 Kütüphane ve Dokum. Dairesi Bşk. 2 Yapı İşleri Dairesi Bşk. 5 128 133

8 2013 ve 2014 YILI EVRAK AKIŞ ŞEMASI
01 OCAK - 31 ARALIK 2013* 01 OCAK – 31 ARALIK 2014** GELEN/GİDEN EVRAK DAĞILIMI GELEN TOPLAM EVRAK: 4212 GELEN TOPLAM EVRAK: 4109 Onay Dış Giden İç Giden Çalışma Belgesi Diğer Akademik Birimlere İdari Birimlere 1279 563 71 623 448 1375 747 49 622 503 634 1071 796 1125 *GENEL TOPLAM (GELEN): 4212 **GENEL TOPLAM (GELEN): 4109 GENEL TOPLAM (GİDEN): 2984 GENEL TOPLAM (GİDEN): 3296

9 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Akademik ve İdari Personel Hizmet Sözleşmelerinin birimlere dağıtımı yapıldı. Akademik ve İdari Personel Hizmet Sözleşmelerinin tasnifi yapılarak imzaya sunuldu ve imzalanan sözleşmelerin ilgili birimlere dağıtımı yapılarak sözleşmelerin birer nüshası özlük dosyalarına konuldu. Bahse konu sözleşmeler onaylanmak üzere T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderildi. eğitim-öğretim yılı için 2547 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca görevlendirilenler ile açıktan ataması yapılan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşlarının atamaları ve ilk geliş işlemlerini yapıldı ve tamamlandı.

10 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Başkanlığımız Otomasyon Programında maaş bordroları ile SGK kesintilerinde yapılacak değişiklikler için yüklenici firma yetkilisi ile düzeltici ve geliştirici çalışmalar yapıldı. TSE ile yapılan işbirliği kapsamında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Başkanlığımıza ilişkin tüm dokümanlar (süreçler, görev tanımları ve formlar) hazırlanarak Kalite Yönetim Temsilciliğine teslim edildi. Personele ait günlük her türlü evrak akışı ile ilgili işlemler yapıldı ve bilgiler otomasyona girildi.

11 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlgili aylarda yapılan görevlendirme, atama, terfi, işe başlama/ayrılma vb. ile ilgili işlemler yapıldı ve bilgiler otomasyona girildi. Aylık hizmet sözleşmeli olarak görevlendirilen personelin hizmet sözleşmelerihazırlanarak onaya sunuldu. İlgili aylara ait personel maaşlarının hesaplanması yapıldı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının kayıtlarına aktarıldı.

12 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI
eğitim-öğretim yılı için akademik ve idari personel ihtiyacının belirlenmesi, gerekli hallerde ilan sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması, Yükseköğretim Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek olanların talep yazılarının yazılması, İdari Personel Performans Değerlendirme Formlarının doldurtularak Rektörlüğe sunulması, Rektörlük, Yönetim Kurulu ve/veya Senato Kararları uyarınca görevinden ayrılacak personelin işlemlerinin başlatılması, Başkanlığımız web alanı ile Üniversitemiz e-Mevzuatının periyodik güncellenmesi, Sözleşme dönemi sonu itibari ile ilişiği kesilecek olan personelin işlemlerinin tamamlanması.

13 TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; Süreçlere ilişkin dokümanlar hazırlandı, Çalışanların Görev Tanımları yapıldı, Başkanlığımızda kullanılan Formlar TS EN ISO standartlarına göre yeniden düzenlendi.

14 İLGİNİZE TEŞEKKÜR ERDERİZ…
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLGİNİZE TEŞEKKÜR ERDERİZ…


"KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları