Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

2 Amaç Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini belirlemektir. Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini belirlemektir. Sicil amirleri Sicil amirleri Madde 4 — Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirleri, ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Madde 4 — Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirleri, ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

3 Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcılığı Sekreteryasında çalışan personel 4 MüsteşarMüsteşarlık Sekreteryası personeli 3 BakanMüsteşarMüsteşar Yardımcıları 2 BakanMüsteşar 1 B MÜSTEŞARLIK Bakan MüşaviriBakanlık Müşavirliği personeli 3 Özel Kalem Müdürü Özel Kalem Müdürlüğü personeli 2 BakanBakanlık Müşavirleri ve Özel Kalem Müdürü 1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.SİCİL AMİRİ2.SİCİL AMİRİ1.SİCİL AMİRİ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLERSİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR SIRA NO: MERKEZ TEŞKİLATI I SAYILI CETVEL

4 Müsteşar Yard.1.Hukuk Müşaviri Hukuk MüşaviriDiğer Personel Müsteşar Müsteşar Yard.1. Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri BakanMüsteşar Müsteşar Yard.1. Hukuk Müşaviri D HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BakanTeftiş Kurulu Başkanı Şube MüdürüDiğer Personel BakanTeftiş Kurulu Başkanı Başmüfettiş, Müfettişler, Müfettiş Yardımcısı ve Şube Müdürü BakanTeftiş Kurulu Başkanı C TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

5 A.P.K. Kurulu Başkanı Daire BaşkanıŞube MüdürüDiğer Personel4 Müsteşar Yardımcısı A.P.K. Kurulu Başkanı Daire BaşkanıŞube Müdürü ve A.P.K. Uzmanı 3 MüsteşarMüsteşar Yardımcısı A.P.K. Kurulu Başkanı Daire Başkanı2 BakanMüsteşarMüsteşar Yardımcısı A.P.K. Kurulu Başkanı1 E ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

6 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Sekreteryasında çalışan personel Genel MüdürGenel Müdürlük Sekreteryasında çalışan personel Genel Müdür Yardımcısı Daire BaşkanıŞube MüdürüDiğer Personel Genel MüdürGenel Müdür Yardımcısı Daire BaşkanıŞube Müdürü Müsteşar YardımcısıGenel MüdürGenel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı MüsteşarMüsteşar Yardımcısı Genel MüdürGenel Müdür Yardımcısı BakanMüsteşarMüsteşar Yardımcısı Genel Müdür F GENEL MÜDÜRLÜKLER

7 Müsteşar YardımcısıDaire BaşkanıDaire BaştabibiDiğer Personel MüsteşarMüsteşar Yardımcısı Daire BaşkanıDaire Baştabibi Daire Baştabipliği (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)‏ Müsteşar YardımcısıDaire BaşkanıŞube MüdürüDiğer Personel MüsteşarMüsteşar Yardımcısı Daire BaşkanıŞube Müdürü BakanMüsteşarMüsteşar Yardımcısı Daire Başkanı G MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

8 Basın MüşaviriDiğer Personel2 BakanBasın Müşaviri1 I BASIN MÜŞAVİRLİĞİ Savunma Uzmanı veya Sivil Savunma Uzmanı Diğer Personel4 Savunma SekreteriSivil Savunma Uzmanı3 Savunma SekreteriSavunma Uzmanı2 MüsteşarSavunma Sekreteri1 H SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

9 Sağlık Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı Şube MüdürüDiğer Personel 6 ValiSağlık Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı Şube Müdürü 5 ValiSağlık Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı Avukat 4 Sivil Savunma Genel Müdürü Vali Yardımcısı Sağlık MüdürüSivil Savunma Uzmanı 3 MüsteşarValiSağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcısı 2 BakanMüsteşarValiSağlık Müdürü 1 A SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ 3.SİCİL AMİRİ 2.SİCİL AMİRİ 1.SİCİL AMİRİ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER SİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR SIRA NO: TAŞRA TEŞKİLATI II SAYILI CETVEL

10 Sağlık Müdür Yardımcısı MüdürMüdür Yardımcıs ı Diğer Personel 6 MüdürMüdür Yardımcıs ı Sorumlu TabipSağlık Personeli 5 MüdürMüdür Yardımcıs ı Bölüm veya Atölye Şefi Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli 4 Sağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcıs ı MüdürTabip ve Mühendis 3 ValiSağlık Müdürü MüdürMüdür Yardımcısı 2 MüsteşarValiSağlık Müdürü Müdür 1 C DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRLÜKLERİ Sağlık Müdür Yardımcısı Okul MüdürüOkul Müdür Yardımcıs ı Diğer Personel ve Öğrenciler 3 ValiSağlık Müdürü Okul MüdürüOkul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler 2 MüsteşarValiSağlık Müdürü Okul Müdürü 1 B SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ VE SAĞLIK MESLEK LİSELERİ (*)‏

11 KaymakamSağlık Grup Başkanı Baştabip veya Sorumlu Tabip Diğer Personel 2 ValiKaymaka m Sağlık Grup Başkanı Baştabip veya Sorumlu Tabip 1 b) İlçe Merkezlerinde ValiSağlık Müdürü Baştabip veya Sorumlu Tabip Diğer Personel 2 MüsteşarValiSağlık Müdürü Baştabip veya Sorumlu Tabip 1 a) İl Merkezlerinde (Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, İlk ve Acil Yardım İstasyonları v.b.)‏ D YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI

12 Sağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcısı BaştabipSivil Savunma Uzmanı7 BaştabipBaştabip Yardımcısı Hastane Müdürü Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel 6 BaştabipKlinik Laboratuvar Şefi veya Servis Sorumlusu Uzman Tabip BaşhemşireHemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Hasta bakımında görevli diğer personel 5 Sağlık Müdür Yardımcısı BaştabipBaştabip Yardımcısı Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Tabip,Diştabibi, Eczacı,Mühendis,Tıbbi Teknolog,Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen,Fizyoterapist, Avukat, v.b. 4 Sağlık Müdür Yardımcısı BaştabipKlinik ve Laboratuvar Şefi Klinik ve Laboratuvar Şeflikleri bünyesinde çalışan; Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip, Asistan, Mühendis, Fizyoterapist,Diyetisyen,Sosyal Çalışmacı, Kimyager,Biyolog,Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi, Tıbbi Teknolog,Sağlık Memuru,Anestezi,Röntgen, Laboratuvar ve Fizik Tedavi Teknisyenleri v.b. 3 ValiSağlık Müdürü BaştabipBaştabip Yrd.,Klinik ve Laboratuvar Şefleri,Hastane Müdürü ve Başhemşire 2 MüsteşarValiSağlık Müdürü Baştabip1 (I) EĞİTİM HASTANELERİ E YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

13 BaştabipBaştabip YardımcısıHastane MüdürüHastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel BaştabipServis Sorumlusu Tabip BaşhemşireHemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel Sağlık Müdür Yardımcısı BaştabipServis Sorumlusu Tabip Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru v.b. Sağlık Müdür Yardımcısı BaştabipBaştabip YardımcısıTabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Kimyager,Biyolog, Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist, Avukat v.b. ValiSağlık MüdürüBaştabipBaştabip Yardımcısı, Uzman Tabip, Hastane Müdürü ve Başhemşire MüsteşarValiSağlık MüdürüBaştabip İllerde (II) DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA 3.SİCİL AMİRİ2.SİCİL AMİRİ1.SİCİL AMİRİ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLERSİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR TAŞRA TEŞKİLATI

14 BaştabipBaştabip Yardımcısı Hastane MüdürüHastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel 6 BaştabipServis Sorumlusu Tabip BaşhemşireHemşire, Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel 5 BaştabipBaştabip Yardımcısı Servis Sorumlusu Tabip Sağlık Memuru,Röntgen, Anestezi,Laboratuvar ve Sağlık Teknisyenleri v.b. 4 Sağlık Grup Başkanı BaştabipBaştabip Yardımcısı Pratisyen Tabip,Diştabibi,Eczacı, Diyetisyen,Biyolog,Odyolog,Sa ğlık Fizikçisi,Mühendis, Kimyager,Psikolog, Fizyoterapist, Avukat v.b. 3 KaymakamSağlık Grup Başkanı BaştabipBaştabip Yardımcısı,Uzman Tabip,Hastane Müdürü ve Başhemşire 2 ValiKaymakamSağlık Grup Başkanı Baştabip1 İlçelerdeb)‏

15 Sağlık Müdür Yardımcısı MüdürMüdür Yardımcısı Diğer Personel 3 Sağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcısı MüdürMüdür Yardımcısı 2 ValiSağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcısı Müdür 1 G SAĞLIK MÜZELERİ ValiKaymakamSağlık Grup Başkanı Diğer Personel 2 ValiKaymakamSağlık Grup Başkanı 1 F SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI

16 Sağlık Grup Başkanı MüdürMüdür Yardımcısı Diğer Personel3 KaymakamSağlık Grup Başkanı MüdürMüdür Yardımcısı2 ValiKaymakamSağlık Grup Başkanı Müdür1 İlçelerdeb )‏ Sağlık Müdür Yardımcısı MüdürMüdür Yardımcısı Diğer Personel3 Sağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcısı MüdürMüdür Yardımcısı2 ValiSağlık MüdürüSağlık Müdür Yardımcısı Müdür1 İllerdea)‏ H HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

17 TEŞEKKÜRLER


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları