Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
f

2 İÇİNDEKİLER GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ POLİTİKASI BİTKİ SAĞLIĞI HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME KAYIT SİSTEMLERİ

3 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

4 Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyar, ülkemiz nüfusunun ise 93,5 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir Ülkemizde ve dünyada görülen nüfus artışı ile demografik yapının değişmesi, yeterli miktarda güvenilir gıda üretiminin sürekliliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır

5 STRATEJİK HEDEFLER

6 MİSYON Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmek Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak VİZYON Gıda ve tarım alanında; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak Türkiye’yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek

7 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER SINIR KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI GIDA KONTROL VE LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE HALK SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI YEM DAİRE BAŞKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİ VE KODEKS DAİRE BAŞKANLIĞI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SINIR KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

9 BAĞLI KURULUŞLAR GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Zirai Karantina Müdürlükleri (12) Ulusal Gıda Referans/Bursa Araştırma/Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri (41) Etlik Veteriner Kontrol/Araştırma Enstitüleri (8) İL MÜDÜRLÜKLERİ (81) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Şap Enstitüsü Müdürlüğü Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri (23)

10 Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunmasına yönelik olarak, Avrupa Komisyonu-EC-, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi-EFSA-, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı-OIE-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-FAO-, Dünya Sağlık Örgütü-WHO-, Avrupa İlaç Ajansı-EMA-, Avrupa İlaç Kalitesi Başkanlığı-EDQM-, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu-EPPO-, Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu-IPPC-, Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ- gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır

11 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
MEVZUAT (RG: , 27610) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Yönetmelik (104) Genelge-Yönerge (15) Talimat (35) Tebliğ (18) Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik-15 Tebliğ-83

12 “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı ile,
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ POLİTİKASI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenilirliği politikasını; “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı ile, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve çevrenin korunmasını dikkate alarak insan sağlığı ve tüketici menfaatlerinin en üst seviyede korunmasını temin etmek olarak belirlemiştir

13 Tüketici Menfaatleri ve Çevrenin Korunması
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ POLİTİKASI Yaklaşık 25 bin veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve diğer mesleklerden oluşan büyük bir kadro Tüketici Menfaatleri ve Çevrenin Korunması Bitki sağlığı Hayvan sağlığı ve refahı Gıda ve yem güvenilirliği Risk Değerlendirme

14 GIDA GÜVENİLİRLİĞİ YATIRIM PROJELERİ
Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi Şap Hastalığının Kontrolü Projesi (Faz-2) Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

15 BÜTÇE 2013 (TL) 2014 2015 YILI TEKLİF (TL) Yatırım Projeleri Cari Bütçe Tarımsal Desteklemeler Toplam

16 BİTKİ SAĞLIĞI

17 Bitki sağlığı uygulama programı-hastalık ve zararlılarla mücadele
BİTKİ SAĞLIĞI Bitki sağlığı uygulama programı-hastalık ve zararlılarla mücadele Bitki karantinası ve bitki pasaportu Bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet ve makineleri onay ve kontrolleri Bitki ve bitkisel ürün ithalat ve ihracat sağlık kontrolleri Bitki sağlığı faaliyetlerinde insan ve çevre sağlığını koruyucu tedbirler, yayınlar

18 BİTKİ SAĞLIĞI Pestisit kullanımı üçte bir oranında azaltılmıştır:
Entegre Mücadele ile Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi çalışmalarının yaygınlaştırılması Havadan kimyasal ilaç ve gübreleme uygulamasının yasaklanması BKÜ bayilik izninin sınavla verilmesi BKÜ reçeteli satışı, sertifikalı uygulanması ve kayıt zorunluluğu Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapanlara destekleme yapılması Hasat öncesi pestisit denetim programı uygulanması Pestisit ruhsatlandırmalarında yan etki denemelerinin getirilmesi 180 etkili maddeli pestisitin yasaklanması Hizmet içi eğitimde entegre mücadele esaslı sertifikalı model Çiftçi eğitimlerinde tarla okulu sistemi

19 PESTİSİT- HASAT ÖNCESİ
Hasat Öncesi Kontrol: Hasat Öncesi Denetim Programı 2013 yılı olumsuzluk oranı %54, AB’ne yapılan ihracatta alınan geri bildirimler % 34 oranında azalmıştır Hedefimiz kalıntıyı % 3’ün (Avrupa Birliği %3,5, ABD %3.4) altında tutmaktır

20 PESTİSİT- HASAT SONRASI
Hasat Sonrası Kontrol: 08 Mayıs 2011 tarihinde AB’ne ihracatta kabak ve armut kontrol listesinden çıkartılmıştır 01 Ekim 2013 tarihi itibariyle AB’ne domates ihracatında kalıntı kontrolü uygulaması kaldırılmıştır

21 HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI

22 HAYVAN SAĞLIĞI Hayvan sağlığına yönelik plan ve programlar Hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması Hayvan hareketleri Hayvan refahı İthalat ve ihracatta resmi kontroller Veteriner sağlık ürünleri ruhsatlandırma Gıda kaynaklı zoonoz hastalıklar ve antimikrobiyal direnç

23 HAYVAN SAĞLIĞI Trakya’nın şap hastalığından aşılı arilik statüsü, 27 Mayıs 2010 tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından onaylanmıştır Veteriner tıbbi ürünlerin üretim yerleri için GMP (İyi Üretim Uygulamaları) uygulama koşulu getirilmiştir Hayvan refahı mevzuatı yayımlanmış ve yetiştiriciler bilgilendirilmiştir Brusella ve sığır tüberkülozu hastalıkları ile mücadele, hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi ve Salmonella ve diğer gıda kaynaklı zoonotik etkenlerin kontrolü çalışmaları yapılmaktadır

24 GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ

25 GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ
Türk Gıda Kodeksi Gıda ve yem işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri Gıda işletmelerinin minimum teknik ve hijyenik şartlar ile özel hijyen şartları Takviye edici gıdalar Gıda ve yemin resmi kontrolleri Gıda ile temas eden madde ve malzeme Yem katkı maddeleri

26 GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ
Gıda İşletmeleri Kayıtlı işletmeler Onaylı işletmeler Yem İşletmeleri ALO 174 gıda ihbar ve şikayet hattı Tüketicinin bilgilendirilmesi

27 GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ
Tuz kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır: Tuz etiketlerinde “Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun” ibaresi zorunlu olmuş, Tuz miktarı, ekmekte %25, salçada %64 oranında azaltılmış, kırmızı pul biber ve pastırmada kuru maddede % 8,5’dan %7’ye düşürülmüştür. Peynir ve zeytin için çalışmalar devam etmektedir. Meyve sularında ilave şeker kullanımı (mevcut uygulamada 150g/L ) yasaklanmıştır. Beyaz-kırmızı et karışımları ve mekanik olarak ayrılmış etlerin et ürünlerinde kullanımı yasaklanmıştır. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik yayımlanmış, Bitki Danışma Kurulu oluşturulmuş, bu ürünler için “onay” zorunluluğu getirilmiştir

28 RİSK DEĞERLENDİRME

29 RİSK DEĞERLENDİRME Hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı, yem ve gıda güvenilirliği konularında risk değerlendirmesine esas olacak çalışmaları yapmak: Bilimsel komisyon ve komiteleri kurmak ve sekretaryasını yürütmek Risk değerlendirmesine esas verileri toplamak ve analizini yaptırmak Tavsiye niteliğinde bilimsel görüş oluşturmak Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak Risk iletişimi ve yönetimi konusunda gerekli çalışmaları yürütmek

30 RİSK DEĞERLENDİRME Yürütme Organları İstişare Komitesi
Bilimsel Komisyonlar Bilimsel Komite Uzman Veri Tabanı

31 KAYIT SİSTEMLERİ

32 KAYIT SİSTEMLERİ Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemi (TURKVET) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma ve Uygulama Yetkisinin Takibi İşletmelerin Sınıflandırılması Ruhsatlı Veteriner Tıbbi Ürünlerin Kayıt Altına Alınması Yatırım Projelerinin Takibi Laboratuvar Bilgi Sistemi Kaynak Kataloğu Metil Bromür (MeBr) Kullanımının Takibi Bitki Koruma Kayıt Sistemi Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi

33 www.tarim.gov.tr İletişim Adresi:
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.Km., Lodumlu / ANKARA


"GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları