Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR.  Bu kuruluşların kendi özel para kaynakları vardır.  Danışma ve yardımcı birimler bulunmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR.  Bu kuruluşların kendi özel para kaynakları vardır.  Danışma ve yardımcı birimler bulunmaktadır."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

2  Bu kuruluşların kendi özel para kaynakları vardır.  Danışma ve yardımcı birimler bulunmaktadır.

3 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

4 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Merkezi İstanbul’dadır.  Asıl görevi; yurt dışından ülkemize girebilecek bulaşıcı hastalıklarla ilgili önlemler almaktır.  Yurda giriş-çıkış yapan kişilerin sağlık kontrollerini yürütür.  Taşıtlarda sağlıkla ilgili önlemleri aldırır.

5 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Kara sularımız içinde seyreden gemilere sağlık hizmeti sunar.  Bunun karşılığında ücret alır.  Lozan Barış Antlaşmasına göre; Boğazlardan geçen gemiler sağlık kontrolünden geçmek ve İsviçre altını ile belirlenen ücreti ödemek zorundadır.

6 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  Ulusal ve uluslararası mevzuat ile belirlenen bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmak ve yayılmasını önlemek,  Karantina hizmetlerini, hizmetin gerektirdiği prensip ve politikaları belirlemek,araştırma ve projeler yapmak, bunları uygulamak,

7 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  Gerek duyulan arazi ve binaları kiralamak, satın almak, kamulaştırmak; kara, deniz ve hava araçlarını satın almak ve kiralamak.  Genel Müdürlük personelinin insan gücü planlamasını yapmak, H.İ.Eğitimlerini yapmak, yeterli ve bu işe uygun personel seçimini yapmak.

8 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  Ülkemize sınırları olan ülkeler ile uluslararası sağlık hizmeti ve eğitim konularında ortak toplantılar ve konferanslar düzenlemek ve uygun olan personelin katılımını sağlamak.  Uluslararası sahalarda ve serbest bölgelerde olan müesseselerin sağlık yönünden ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve kontrolünü yapmak.

9 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  Gemilere içme ve kullanma suyu satan tankerlerin ruhsatlandırma işlemlerini yapmak.  İthalat ve ihracat maddelerinden örnek alıp, analizlerini yaptırmak.  Uluslararası antlaşmalar, yasalar, tüzük ve yönetmelikler ile Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek görev ve emirleri yerine getirmek.

10 TARAF OLDUĞUMUZ ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE ANTLAŞMALAR  Lozan Barış Antlaşması  Montreux Boğazlar Sözleşmesi  Uluslararası Sağlık Tüzüğü  Cenazelerin Nakli Anlaşması

11 ÖLÜLERİN NAKLİNE DAİR BEYNELMİNEL İTİLAFNAME  Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi 1979  Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi-1974  Marpol Antlaşması  Barcelona Konvansiyonu

12 YASALAR  Umumi Hıfzıssıhha Yasası  Turizmi Teşvik Yasası  Çevre Yasası  Deniz İş Yasası  Gümrük Yasası  Kabotaj Yasası  Sahil Güvenlik Komutanlığı Yasası

13 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI  Şubeler Merkezin yapmakla sorumlu olduğu işleri kendi bölgelerinde yürütürler.  Ülkemizde; halk sağlığının korunmasına yönelik üretim, kontrol ve tanı ile ilgili temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş Ulusal Referans Laboratuvarıdır.

14 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI  Başkanlık 1928 yılında kurulmuştur.  1940 yılında görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş.  1983 yılında 181 sayılı K.H.K.ile Sağlık Bakanlığına bağlanmış.  1984 yılında 190 sayılı K.H.K. ile Merkez Taşra Teşkilatı ve Döner Sermaye Saymanlığı Kadroları ile teşkilatlandırılmıştır.

15 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ  Ülkemizde üretilen veya ithal edilen her türlü ilaç ve kozmetiklerin kontrollerini yapmak araştırma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,  Gıda kontrol ve beslenme hizmetlerinin gerektirdiği araştırma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek.

16 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ  Çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik araştırma yapmak ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek.  Zehir kontrol ve araştırma hizmetlerini yürütmek.  Koruyucu hekimliğin gerektirdiği aşı, serum, ve diğer biyolojik maddeler üretmek.

17 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ  İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık personelinin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek.  Yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.

18 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ  Tababet uzmanlık tüzüğü uyarınca uzmanlık eğitimi vermek.  Referans hizmetlerini yürütmek.  Salgın hastalıklarla ilgili araştırma, doğrulama ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek.

19 ÇALIŞMA ALANLARI  Üretim  Kontrol  Teşhis  Eğitim-Araştırma, Standardizasyon, Danışmanlık ve Yayın  İlgili Mevzuat

20 ÜRETİM  Aşı  Serum  Antijen  Antiserum  Deney hayvanları

21 KONTROL  Gıda ve gıda katkı maddeleri  Kan ürünleri  Aşı, serum ve diğer biyolojik ürünler  İlaç ve kozmetikler  Çevre sağlığı  Kalıntı analizleri ve diğer sanayi ürünleri

22 TEŞHİS  Hematolojik  Bakteriyolojik  Virolojik  Biyokimyasal  Hormonal  Tüberküloz, AİDS  Doğrulama, Zehirlenmeler

23 EĞİTİM,ARAŞTIRMA, STANDARDİZASYON, DANIŞMANLIK VE YAYIN  Hizmet öncesi, Hizmet içi ve asistanlık eğitimi  Referans hizmetleri  Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik standardizasyon, araştırmalar,  Danışma, zehir danışma, eğitici, tanıtıcı ve süreli yayınlar

24 İLGİLİ MEVZUAT  Hizmet Yönetmeliği  Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliği  Atama ve Görevde Yükselme yönetmeliği


"SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR.  Bu kuruluşların kendi özel para kaynakları vardır.  Danışma ve yardımcı birimler bulunmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları