Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Serpil KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta: kacaroglus@dtm.gov.tr

2 İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması Desteği Eğitim Yardımı İstihdam Yardımı Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi

3 Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı
Yurtdışı Ofis-Mağaza Yardımı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

4 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (2006/3)

5 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
AMAÇ TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ

6 Yararlanacak Kalite ve Çevre Belgeleri
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Yararlanacak Kalite ve Çevre Belgeleri ISO 9000 Serisi ISO Serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri ( OEKO-TEX, GOST-R, HACCP, ISO v.b.)

7 DESTEK ORANI VE LİMİTİ:
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEK ORANI VE LİMİTİ: BELGE BAŞINA % 50 ORANINDA VE EN FAZLA ABD DOLARI UYGULAMACI KURULUŞ : İHRACATÇI BİRLİKLERİ

8 Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir.
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir. Belge alımı sırasında yapılacak eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama v.b. giderler destek kapsamı dışındadır. Bu nedenle, faturalarda belgelendirme harcamalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

9 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ

10 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 SDŞ KURULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR

12 A-Normal Yörelerde ORTAKLIK PAYI % 10’U GEÇMEMEK ÜZERE,
AYNI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ ON ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 500 MİLYAR TL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

13 B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
ORTAKLIK PAYI % 20’Yİ GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI VEYA AYRI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ 5 ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 250 MİLYAR TL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

14 PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (97/6 VE 98/12)

15 PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI
AMAÇ YENİ İHRAÇ PAZARLARI YARATMAK VE GELENEKSEL PAZARLARIMIZDAKİ PAYIMIZI ARTIRMAK AMACIYLA KOBİ, SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİNİN PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİ İLE KOBİLER ARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK SAĞLAMAK

16 PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI
DESTEK MİKTARLARI KOBİ; Tek bir proje için $ bir yıl için maksimum $ TOPLAM: $ SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİ; Tek bir proje için $ bir yıl için maksimum $ DESTEK ORANI % 95 UYGULAMACI KURULUŞ İGEME

17 EĞİTİM YARDIMI (2000/2)

18 EĞİTİM YARDIMI AMAÇ KOBİ İLE SDŞ ELEMANLARININ MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANARAK ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACAT İŞLEMLERİ İLE İHRACATTA PAZAR BULMA KONUSUNDAKİ NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI VE DÜNYA PAZARLARINA HIZLA AÇILMALARININ SAĞLANMASI

19 DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM YARDIMI DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI DIŞ TİCARET, GÜMRÜK VE KAMBİYO MEVZUATI, İHRACAT İÇİN PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA, PAZAR ANALİZİ, PAZAR ARAŞTIRMASI, ALICIYLA MÜZAKERE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE FİYAT VERME, İHRACATA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMA TEKNİKLERİ,

20 DESTEĞİN KAPSAMI YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA,
EĞİTİM YARDIMI DESTEĞİN KAPSAMI YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, KOBİ’LER MAX $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX $’A KADAR % 75 YURDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI; KOBİ’LER MAX $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX $’A KADAR % 75

21 İSTİHDAM YARDIMI (2000/1)

22 İSTİHDAM YARDIMI AMAÇ SDŞ STATÜSÜNÜ HAİZ ŞİRKETLERİN MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KONUSUNDA TECRÜBELİ VE YÜKSEK ÖĞRENİMLİ YÖNETİCİ VE ELEMAN İSTİHDAMINI SAĞLAMALARINA DESTEK OLUNMASI

23 Sağlanan Destek 1 adet yönetici;
İSTİHDAM YARDIMI Sağlanan Destek SDŞ’ lerin ilk defa istihdam edecekleri, 1 adet yönetici; Bir yıllık maaşı max $’a kadar % 75, 2 adet eleman; Bir yıllık maaşları max $’a kadar % 75

24 UYGULAMACI KURULUŞ : DTM YARARLANAN FİRMALAR : SDŞ’LER
İSTİHDAM YARDIMI DESTEK ORANI : % 75 DESTEK SÜRESİ : 1 YIL UYGULAMACI KURULUŞ : DTM YARARLANAN FİRMALAR : SDŞ’LER

25 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN 98/10 SAYILI TEBLİĞ

26 AR-GE YARDIMI AMAÇ SANAYİ KURULUŞLARI, YAZILIM KURULUŞLARI İLE SEKTÖR VE BÜYÜKLÜĞÜNE BAKILMAKSIZIN KATMA DEĞER YARATAN TÜM KURULUŞLARIN AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ VEYA BU PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI

27 AR-GE YARDIMI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:
Ar-ge faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi Ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanması

28 1-AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ
AR-GE YARDIMI 1-AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ TEMEL DESTEK ORANI: % 50 MAKSİMUM DESTEK ORANI: % 60 UYGULAMACI KURULUŞ :TÜBİTAK DESTEK SÜRESİ : 3 YIL

29 AR-GE TEBLİĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ
AR-GE YARDIMI AR-GE TEBLİĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ Araştırma-geliştirme faaliyetinde istihdam edilen personel giderleri, Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Danışmanlık hizmet giderleri

30 Satın alınan ar-ge hizmet giderleri,
AR-GE YARDIMI Satın alınan ar-ge hizmet giderleri, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, Malzeme alımı v.b. alım giderleri

31 2-AR-GE PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI
AR-GE YARDIMI 2-AR-GE PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI TEMEL DESTEK ORANI: % 50 MAKS. DESTEK MİK : 1 MİLYON $ UYGULAMACI KURULUŞ :TTGV DESTEK SÜRESİ : 2 YIL

32 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞ

33 AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI
YURTDIŞI FUAR YARDIMI AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI

34 YURTDIŞI FUAR YARDIMI KAPSAMINDA ÜÇ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:
Milli katılımlarda organizatör firmaların desteklenmesi, Milli katılımlarda iştirakçi firmaların desteklenmesi, Bireysel düzeyde katılım gerçekleştiren firmaların desteklenmesi,

35 İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI FUAR YARDIMI İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max ABD Doları), Sektörel nitelikli milli katılım veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max ABD Doları),

36 YURTDIŞI FUAR YARDIMI SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Boş stand kirası: %50 (SDŞ %100) Fuar mallarının nakliyesine ilişkin giderler: %50 (SDŞ %75) FİRMAYA HER İKİ GİDERİ İÇİN SAĞLANACAK TOPLAM DESTEK MİKTARI $’I GEÇEMEZ.

37 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2005/4)

38 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI
AMAÇ TÜRKİYE’DE TİCARİ, SINAİ/TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİN, YURTDIŞI PAZARLARDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ TANITIM VE/VEYA MARKA TESCİL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GİDERLERİ İLE YURT DIŞINDA MAL TİCARETİ AMACIYLA AÇACAKLARI BİRİMLERLE İLGİLİ GİDERLERİNİN ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE DEVLETÇE KARŞILANMASI

39 I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ DEMİRBAŞ KİRA ORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 40.000 80.000 50% Ticari şirketler 30.000 60.000 SDŞ 60%

40 II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ DEMİRBAŞ KİRA ORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.000 50.000 50% Ticari şirketler 20.000 40.000 SDŞ 30.000 60.000 60%

41 III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ DEMİRBAŞ KİRA ORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.000 50.000 50% Ticari şirketler 20.000 40.000 SDŞ 30.000 60.000 60%

42 Sağlanan Destekler FİRMA TÜRÜ TUTAR ORAN
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurtdışı Birimi Bulunan; FİRMA TÜRÜ TUTAR ORAN Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketler %50 SDŞ, DTSŞ’ler %60 Diğer şirketler 75.000

43 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI
Sağlanan Destekler IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ b) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir.

44 V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir.

45 DESTEKLENECEK MAKSİMUM BİRİM SAYISI
YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI DESTEKLENECEK MAKSİMUM BİRİM SAYISI Şirketler için 7 birim, SDŞ ve DTSŞ’ler için 15 birim DESTEK SÜRESİ NEDİR? Her bir yurtdışı birim için 3 yıl

46 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2006/4 SAYILI TEBLİĞ

47 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerin belli oranlarda desteklenerek firmalarımıza itici bir güç sağlanması

48 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

49 I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%80 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları),

50 II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları),

51 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
III- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra:

52 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Marka tesciline ilişkin harcamalar (yıllık en fazla ABD Doları), Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yıllık en fazla ABD Doları), Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş ve hizmet harcamaları (yıllık en fazla ABD Doları),

53 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (yıllık en fazla ABD Doları), Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, (yıllık en fazla ABD Doları),

54 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
- Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (yıllık en fazla ABD Doları), Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (yıllık en fazla ABD Doları), - Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla ABD Doları)

55 %50 oranında desteklenir.
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI - Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri (yıllık en fazla ABD Doları) %50 oranında desteklenir.

56 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
IV- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin:

57 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,

58 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,

59 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,

60 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI
2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,

61 % 50 oranında desteklenir.
YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir.

62 Dış Ticaret Müsteşarlığı Internet Adresi:
(İhracatta Devlet Yardımları)

63 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI SERPİL KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta: kacaroglus@dtm.gov.tr


"İhracata Yönelik Devlet Yardımları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları