Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öznur TOPER Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öznur TOPER Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 İnternet Temelli Eğitim ve Eğitim Yönetim Sistemlerine İlişkin Bir Araştırma
Öznur TOPER Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2003 Danışman: Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

2 Araştırmanın Önemi Günümüzde hızla gelişen eğitim teknolojileri, bu teknolojilerin tanınmasını ve eğitim etkinliklerinin de bu yeniliklere uygun biçimde geliştirilmesini önemli bir eğitsel boyut olarak karşımıza çıkarmaktadır.

3 Araştırmanın Amacı Bu araştırmada İnternet Temelli Öğrenme, Eğitim Yönetim Sistemlerinin Yapısı ve uzaktan eğitim hizmeti veren şirket çalışanlarının internet temelli öğrenmeye ve Eğitim Yönetim Sistemi yazılımlarına bakış açıları araştırılmaya çalışılmıştır.

4 Problem Cümlesi ve Alt Problemler
Araştırmanın Problem Cümlesi ve Alt Problemleri şu biçimdedir. Problem Cümlesi Alt Problemler

5 Problem Cümlesi Eğitim Yönetim Sistemlerinin yapısal özellikleri nelerdir ve uzaktan eğitim hizmeti veren şirket çalışanlarının Eğitim Yönetim Sistemlerine ve İnternet temelli öğrenmeye ilişkin bakış açıları nasıldır? Problem Cümlesi Alt Problemler

6 Alt Problemler Eğitim Yönetim Sistemleri nasıl bir yapıya sahiptir?
Şirket çalışanlarının Eğitim Yönetim Sistemlerine ilişkin görüşleri nelerdir? Şirket çalışanlarının internet temelli öğrenmeye ilişkin görüşleri nelerdir? Problem Cümlesi Alt Problemler

7 Yöntem Araştırmanın amacına uygun olarak Betimsel Yöntem, Doküman İnceleme ve Görüşme teknikleri kullanılmıştır.

8 Evren ve Örneklem Birinci alt problemde Eğitim Yönetim Sistemi yazılımlarının yapısı incelendiğinden bir evren ve örneklem saptamasına gidilmemiştir. İkinci ve üçüncü alt problemin evrenini enocta çatısı altında hizmet vermekte olan Avez AŞ. çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde toplam 32 kişiden oluşmuş olan evrenin tamamına ulaşıldığı için örneklem seçimine gidilmemiştir. Bu nedenle çalışma evren üzerinde gerçekleşmiştir.

9 Veri Toplama Araçları Görüşme Formu Anket Formu

10 Bu bölümde araştırmaya ilişkin bulgular ve yoruma değinilecektir.

11 1. Eğitim Yönetim Sistemlerinin Yapısı Nasıldır?
Eğitim Yönetim Sistemi yazılımlarının yapısında öne çıkan özellikler şu biçimdedir:

12 1. Eğitim Yönetim Sistemi yazılımları, internet temelli eğitimde çevrim içi içeriklerin öğrenciye sunulabilmesi amacıyla bir alt yapı oluşturur. 2. Farklı arayüz tasarımları olmakla birlikte öğrenci, öğretmen ve sistem yöneticisi olmak üzere 3 bölümden oluşur 3. Öğrencileri ve dersleri yönetir. Sistemde kayıtlı tüm öğrenci ve öğretmenlerin yaptıkları işlemlerin kayıtlarını düzenli bir biçimde tutabilir ve raporlaştırabilir. 4. Öğrencilere ders ve sınav atama, sınav sonuçlarını öğrencilere ve öğretmenlere bildirme gibi işlemleri otomatikleştirebilir. 5. Sahip olduğu iletişim araçları sayesinde Öğrenci - Öğrenci ve Öğretmen - Öğrenci iletişimini sağlayabilir. (Mesajlaşma, Tartışma Listesi, Sohbet vb..)

13 6. Çevrim içi içeriklerle ortaklaşa çalışabilir ve içerikte yapılan işlemlerin de kayıtlarını tutabilir. 7. Dünyada bu alanda yapılan çalışmalarla bazı oluşumlar tarafından bu yazılımlara ve çevrim içi içeriklere ait standartlar belirlenmiştir. Bu standartlara bağlı olarak geliştirilen yazılımlar ve çevrim içi içerikler farklı kurumlarca geliştirilmiş yazılımlar ve içeriklerle de çalışabilirler. 8. Eğitim Yönetim sistemi yazılımları çevrim kullanıcılara içi içeriklere müdahale etme şansı vermezler. Ancak Eğitim içerik Yönetim Sistemi yazılımları içeriklerde değişiklik yapma şansını kullanıcılara vermektedir. 9. Bir kurumun öğrenci işleri ya da insan kaynakları bölümlerinde kullanılan yazılımlarla ortaklaşa çalışabilir. Böylece kurum için geniş ve kullanışlı bir platform haline gelebilir. 10. Öğrenci ve öğretmenlere diledikleri zaman çevrim içi içeriklere ulaşma şansı verir.


"Öznur TOPER Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları