Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİNİN SANAYİMİZE KATKILARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİNİN SANAYİMİZE KATKILARI"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİNİN SANAYİMİZE KATKILARI
Prof. Dr. Osman İPEK, Doç. Dr.Tuncay AYDOĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi/ISPARTA

2 1. Sanayide İnsan Kaynağı Eksenleri
EĞİTİM 4-5 Temmuz 2013 tarihli III. Sanayi Şurası Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam Komisyonu Raporuna göre; İnsan kaynağı ihtiyacının saptanması ve buna uygun politikaların oluşturulması İşgücünde aranan veya eksik bulunan vasıf/beceriler İstihdam ile ilgili konular İşgücü eğitimi Kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon

3 2. Türkiye Sanayi Stratejisi ve İnsan Kaynağı
Sanayi politikaları ve stratejilerinin oluşturulması eğitimden bağımsız olamaz Sanayi politikaları ile eğitim bir biri ile uyumlu ve bir birini destekler nitelikte olmalıdır Eğitim, sanayi hedeflerine uygun şekilde dönüşüme tabi tutulmalıdır Eğitimden kopuk sanayi montaj ve taklitten öteye gidemez

4 2. Türkiye Sanayi Stratejisi ve İnsan Kaynağı
Sanayi bölgelerinde Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları açılmalıdır Farklı mülahazalar ile M.T.O.K ‘nın aldığı darbe sanayinin talepleri doğrultusunda düzeltilmelidir. Öğrencilere girişimci ruhu aşılanmalıdır Daha odaklanılmış bir mesleki teknik eğitim biçimi, sanayileşme ve teknolojik gelişme için önemlidir

5 2. Türkiye Sanayi Stratejisi ve İnsan Kaynağı
Bilgi + Beceri + Yetkinlik + Teknoloji + Ar-Ge anlayışına destek veren bir Mesleki Teknik Eğitim uygulamaya geçirilmelidir Ar-Ge ve İnovasyon için en önemli kaynak olan insan kaynağı için iş gücünün niteliğini arttırıcı politikalar geliştirilmelidir Üniversite - sanayi iş birliği, teknolojik gelişim için gereken sinerjiyi oluşturmalıdır Nitelikli iş gücü ihtiyacındaki artış dikkate alınmalıdır İşbaşı eğitim uygulamasına geçilmelidir, sanayicimizin bunu yeterince kavraması sağlanmalıdır

6 2. Türkiye Sanayi Stratejisi ve İnsan Kaynağı
Üniversite – Sanayi iş birliğinde karşılıklı kabullenme olmalıdır Üniversite – Sanayi koordinatörlüğü kurulmalıdır Çok değerli fikirler ve hayaller ortaya konulabilir. Bunların gerçeğe dönüşmesinde temel unsur yine nitelikli insan kaynağı olduğu unutulmamalıdır Ar-Ge ve İnovasyonda istenilen hedefe ulaşılabilmesi için Üniversiteler sürece mutlaka dahil edilmelidir

7 3. İnsan Kaynaklarında Nitelik Sorunu
İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi açısından Türkiye’deki asıl sorun; Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi-beceri ve yetkinlik ile Mesleki Teknik Eğitimin çıktılarının yeterince örtüşmemesi Bunun sonucu olarak işletmelerin %36’sında mühendis, %33’ünde ise teknisyenin bile bulunmaması Sorun: “işsizlik değil, mesleksizlik ve nitelikli personel eksikliği”

8 3. İnsan Kaynaklarında Nitelik Sorunu
İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi açısından Türkiye’deki asıl sorun; Yeterli düzeyde sanayiyi tanımayan, mesleki açıdan uygulama becerisi kazanamayan, işyeri eğitimi almamış mühendislerin Ar-Ge faaliyetlerinde de yetersiz kalmaları Ara eleman yetiştirilmesi amacıyla M.T.O.K kurumlarının fiziki imkanları arttırılıp ve altyapıları güçlendirilmesine rağmen Meslek liselerine gelen öğrencilerin niteliğinin beklentileri karşılayamaması

9 4. Türkiye’de Mühendislik Eğitimi
Ülkemiz Yüksek Öğretim Kurumları yapısı içerisinde mühendislik eğitimi veren 27 farklı isimde 219 fakülte bulunmaktadır. Zaman içerisinde uygulanan politikalar mühendislik eğitiminde müfredat, fakülte, norm farklılıklarına neden olmuştur. Hala sektörün talep ettiği mühendis profili yeterince karşılanamamaktadır. Uygulamadan ve sanayiden kopuk bir mühendislik eğitimi modeli ile sanayileşmeye ve teknolojik gelişime yeterli katkının sağlanması mümkün değildir.

10 Teknolojisi* 5. Mühendislik Ve Mühendislik
*ASME (American Society of Mechanical Engineers)

11 6. Yöntem: Üniversite–Sanayi İşbirliği
Eğitimde Üniversite-Sanayi iş birliği sadece Türkiye’nin sorunu değildir. Sanayi ile entegre olmuş mühendislik eğitiminde, COOP, work-integrated education, on the jop training gibi uluslararası uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar ile, iş dünyasına uygulama becerisi kazanmış ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, öğrencilere de eğitimleri devam ederken gerçek iş deneyimi kazandırılması hedeflenmektedir.

12 7. Dünyada Ve Türkiye’de Modeller
ABD (Drexel, Northeastern Üniversitesi), Kanada (Victoria, Waterloo Üniversitesi), Almanya (Teknik üniversiteler, Fachhochschule (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)), İngiltere (Politeknik üniversiteler) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi "Ortak Eğitim Modeli", Gaziantep Üniversitesi “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İNTÖRN)”, Erciyes Üniversitesi ''Öğrenci Analist Programı'‘ 23 Teknoloji Fakültesi “İşyeri Eğitimi Modeli”

13 8. Bir Proje Olarak Teknoloji Fakültesi
Sanayileşme hedeflerine uygun şekilde eğitimin dönüşümüne katkı sağlamak Bilgi + Beceri + Yetkinlik + Teknoloji + Ar-Ge anlayışına destek veren bir Mesleki Teknik Eğitimi uygulamaya geçirmek İş gücünün niteliğinin arttırılmasına katkı sağlamak İşbaşı eğitim/İşyeri eğitim modelini uygulamak Özgün mühendislik alanlarında eğitim vermek Meslek liselerinden gelen öğrencilerin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlamak

14 8. Bir Proje Olarak Teknoloji Fakültesi
amacıyla sanayicilerin beklentileri ve uluslararası benzer eğitim modelleri de dikkate alınarak tarihinde kurulmuştur eğitim öğretim yılında 7 üniversitede eğitime başlayan Teknoloji Fakülteleri üç farklı özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

15 8. Bir Proje Olarak Teknoloji Fakültesi
Birincisi, Teknoloji Fakülteleri olabildiğince özgün mühendislik veya anabilim dalı seviyesinde eğitim vermesidir. İkincisi, Teknoloji Fakülteleri öğrencileri 72 iş günü yaz stajına ilave olarak, 8 yarıyıllık mühendislik eğitiminin 1 yarıyılını sektörde hazırlanan bir müfredat çerçevesinde “İŞYERİ EĞİTİMİ” alarak tamamlamaktadırlar. Üçüncüsü, Teknoloji Fakültesi bölümleri kontenjanlarının %30’unu M.T.O.K mezunlarına ayırmaktadır. Mesleki Teknik Eğitimin güçlenmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

16 8. Bir Proje Olarak Teknoloji Fakültesi

17 Mühendis 8. Bir Proje Olarak Teknoloji Fakültesi Koordinatörlük
Mühendislik + İşyeri Eğitimi Alanında Teknolojik Uygulamalı Eğitim Mesleki ve Teknik Teorik Eğitim ve Laboratuar Çalışmaları İŞYERİ EĞİTİMİ 7. veya 8. yarıyıl İşyeri Denetçi Öğretim Elemanı İşyeri Koordinatörü + Üniversite Meslek Lisesi Koordinatörlük Mühendis M.T.O.K kontenjanı Genel Lise kontenjanı

18 İşyeri Eğitimi kesinlikle STAJ DEĞİLDİR
9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Örgün eğitim koşulları altında öğrenciye verilemeyen bilgi, beceri, deneyim, uygulama ve işyeri görgüsünün bir müfredat kapsamında, sanayi-okul-öğrenci işbirliği ile öğrencilerimize “uygulama becerisi yüksek mühendise” kazandırılmasını amaçlayan bir proje, bir program, bir yarıyıllık (30 AKTS) derstir. İşyeri Eğitimi kesinlikle STAJ DEĞİLDİR

19 Mühendis 9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Koordinatörlük
Mühendislik + İşyeri Eğitimi Alanında Teknolojik Uygulamalı Eğitim Mesleki ve Teknik Teorik Eğitim ve Laboratuar Çalışmaları İŞYERİ EĞİTİMİ 7. veya 8. yarıyıl İşyeri Denetçi Öğretim Elemanı İşyeri Koordinatörü + Üniversite Meslek Lisesi Koordinatörlük Mühendis M.T.O.K kontenjanı Genel Lise kontenjanı

20 9. İşyeri Eğitimi Uygulaması

21 Paydaşların Sorumlulukları Ve Görevleri
9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Paydaşların Sorumlulukları Ve Görevleri

22 Süleyman Demirel Üniversitesi İşyeri Eğitimi Uygulaması
eğitim öğretim yılı içerisinde önce 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde uluslararası katılımlı “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu" ile akademik ve sanayi çevrelerinin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlemiştir. Dönem içerisinde tüm bölümlerin öğretim elemanları işyeri eğitimi modelini anlatmak için bölgemiz ve diğer bölgelerdeki sanayicilere ziyaretlerde bulunmuşlardır. Ziyaretler sonuçlarını vermiş ve 20’den fazla ilde 90’dan fazla işletme ile yaklaşık 200 öğrencilik protokol imzalanmıştır. Mayıs-Temmuz döneminde öğrenci-işyeri eşleştirmeleri yapılmış, öğrenciler yeni dönemde gidecekleri iller ve işletmeler ile bağlantıya geçmişlerdir.

23 Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu
9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu

24 9. İşyeri Eğitimi Uygulaması
Eylül 2013’de işyeri eğitimi başlamıştır. Denetçi öğretim elemanları gerçekleştirecekleri dört denetimden ikisini Kasım ayı içerisinde tamamlayacaklardır. Denetimler sırasında alınan geri bildirimler işyeri eğitiminin hem öğrenci hem sanayici açısından olumlu, beklentileri karşılayan ve başarılı olduğu yönündedir. Bazı öğrencilerimiz mezun oldukları zaman çalışacakları işletmeleri ayarlamışlardır. Hatta sanayiden gelen talepler doğrultusunda şimdiden gelecek eğitim öğretim dönemini için yeni protokoller yapılmaktadır.

25 Destekleyici Unsurlar
9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Destekleyici Unsurlar İşyeri eğitiminin benimsenerek, yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması yönünde önünün açılması için bürokrasiye ve işveren topluluklarına büyük görevler, sorumluluklar düşmektedir. Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü (635 Sayılı KHK) görev ve sorumlulukları listesinin (b) bendinde “Sanayi sektörüne ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, sanayi sektöründe iş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, mesleki teknik eğitimi desteklemek, nitelikli işgücü programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak” denilerek Teknoloji Fakülteleri ile ilgilenilmesi işaret edilmektedir. Bakanlığımızın ismi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” yeter! Fakültemizin ismi, Bakanlığımızın ismidir!

26 Bir Düzenleme Yetebilir
9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Bir Düzenleme Yetebilir 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – (Değişik : 29/6/ /5 md.) Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

27 Bir Düzenleme Yetebilir
9. İşyeri Eğitimi Uygulaması Bir Düzenleme Yetebilir 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa, ustaların ve uygulamalı mühendislik eğitimi alanlar ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – (Değişik : 29/6/ /5 md.) Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile orta ve yüksek öğretimdeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

28 9. İşyeri Eğitimi Uygulaması
Adı “ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU” iken, “MESLEKİ EĞİTİM KANUNU” olarak değiştirilmiş Zamanın gereksinimleri doğrultusunda 1986 – 2012 arasında 13 kez ek ve değişiklik yapılmış

29 Teknoloji Fakülteleri;
10. Sonuç Teknoloji Fakülteleri; Ülkemiz mühendislik eğitimine yeni bir pencere açmıştır. Bilgi-beceri ve yetkinliğiyle bağlamında uygulama becerisi kazanmış, sanayicilerin talebiyle de örtüşen mühendislerin yetiştirmesi amaçlanmaktadır. “İşyeri Eğitimi” ile hayali kurulan sanayi-üniversite birlikteliğinin eğitim alanında hayata geçirilmesine bir başlangıç yapılmıştır.

30 10. Sonuç M.T.O.K mezunlarına ayırdığı kontenjan ile Mesleki ve Teknik Eğitimin Ortaöğretime destek vermiş, mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi çabalarına katkı sağlamıştır. Mühendislik Eğitiminde “İşyeri Eğitimi” uygulaması desteklenmelidir. Sanayicimiz nasıl bir mühendis profili istiyorsa onu birlikte yetiştirmek için bu bir fırsattır. Sanayileşmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendis sadece üniversitede verilecek eğitimle yetiştirilemez.

31 TEŞEKKÜR EDERİM


"TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİNİN SANAYİMİZE KATKILARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları