Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Panel #7 –Looking Forward: Turkish Experience

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Panel #7 –Looking Forward: Turkish Experience"— Sunum transkripti:

1 Panel #7 –Looking Forward: Turkish Experience
İrfan Özhamaratlı

2 UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION

3 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ NEDEN GEREKLİ? TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ?
Küresel rekabet giderek artıyor, pastadan pay almak artık ‘’ aslanın ağzında ‘’… İnsanlık büyük bir değişimin içinde.. Hedeflere ulaşmak için değişiklik şart… Bilgi her zamankinden daha değerli…Bilgi Çağı…Yenilik ve farklılık en önemli rekabet unsuru…Yüksek katma-değere odaklanmalı…Sanayi önem kazanıyor.. Bilim + Eğitim + Teknoloji + Ar-Ge + İnovasyon + Tasarım Fikir – Geliştirme (Mühendislik) – Ürün – Ticarileştirme – Pazarlama – Sosyalleşme  Teknoloji Transfer Ofisleri: Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin işletmelere aktarılması; kalitenin,verimin artırılması; sorunlara çözüm bulunması için önemli.. Küresel Rekabet Sıralaması Dönem TR 61. / 133 /139 59. /142 43. /144 44. 45. İnovasyon kapasitesi 77. Bilimsel araştırma kurumlarının kalitesi 64. Bilim adamları ve mühendislere erişilebilirlik 59. AR-GE alanında Üniversite-Sanayi işbirliği 61. Firmaların AR-GE harcamaları 89.

4 BAŞARILI BİR İŞBİRLİĞİ NASIL OLMALI ? BEKLENTİLER?
İşbirliği yapma ihtiyacı ve arzusu her zamankinden fazla… Örnek olacak projelere ihtiyaç var.. Üniversiteler sanayi ile iç içe olmalı..Gözlem-tespit-öneri-ortak akıl ile fikir üretimi.. Taraflar birbirini iyi tanımalı : Firmanın vizyonu,üniversitenin imkanları.. İki tarafın dilini de iyi anlayan proje yöneticisine ihtiyaç var.. Yeterli zaman harcanmalı.. Uzun dönemli,sürdürülebilir bir işbirliği kurulmalı.. Esneklik , çok boyutluluk olmalı.. Zamanlama önemli : Gecikme çabaları boşa çıkarıyor.. Zincir sağlam oluşturulmalı, zayıf halka olmamalı.. Karşılıklı güven olmalı.. Hedef farklılıkları doğru yönetilmeli : Sanayici satılabilir ticari bir ürün geliştirme peşinde, akademisyen ise bilime katkı,makale,ödül.. Kazan-kazan esaslı olma

5 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ’NDE DEVLETİN YERİ? PERFORMANS ÖLÇÜMÜ?
Devlet bu birlikteliğe kanun,mevzuat, yönetmelik, destek ve teşviklerle uygun ortam sağlamalı.. Akademisyenlerin AR-GE motivasyonu artırılmalı.. Patent, fikri haklar, faydalı model, marka tescilinde zaman kaybı önlenmeli.. Her üniversite AR-GE’de belirli alanlara odaklanabilir.. Araştırma üniversiteleri ya da eğitici-araştırmacı akademisyen ayrışması.. Zaman bulamama engeli ortadan kaldırılmalı.. Müfredatla ilgili iş çevrelerinin görüşü alınmalı..Sektörlerin ihtiyaçları gözönünde bulundurulmalı.. Araştırma, patent, ürün geliştirme, işbirlikleri sorgulanmalı, performansa bakılmalı..

6 TEŞEKKÜRLER

7 SANAYİ PLATFORMU: İSO-BÜ-İTÜ-İÜ-MÜ-YTÜ
Üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, sanayi firmaları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği-güç birliği oluşturmayı amaçlamaktadır. Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı: Modüller 1.Sanayi Talep Modülü: Firma proje taleplerinin teknoloji transfer ofislerine iletilmesi sağlanacak, etkin işbirliklerinin başlatılması için bir zemin oluşturulacaktır. 2.Akademisyen Veri Tabanı Modülü: Portalda bulunan tüm üniversitelerde görev yapan akademisyenlere ait bir künye bilgisi oluşturulacaktır. 3.Akademik Çalışmalar (Ar-Ge) Veri Tabanı Modülü: Ar-Ge çalışmalarının bir envanteri yayınlanacaktır. 4.Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Veri Tabanı Modülü: 5.Staj Veri Tabanı Modülü: Staj taleplerinin karşılanmasına yönelik tasarlanacaktır. 6.Öğrenci/Girişimci Veri Tabanı Modülü: Özellikle yeni mezun ve son sınıf üniversite öğrencilerinin işbirliği ve network oluşturmasına katkı sağlayacak bir sistematikte kurulacaktır 7.Labotatuvar Veri Tabanı Modülü: Portalda yer alan üniversitelerin sanayiye test-analiz hizmeti veren tüm laboratuar envanteri yer alacaktır


"Panel #7 –Looking Forward: Turkish Experience" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları