Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Yazılım Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Yazılım Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Yazılım Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri
TOBB BİLGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ

2 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
BAŞLIKLAR Sorun 1 Başbakanlığa Bağlı Bir Ulusal Yazılım Ajansı Kurulmalı ve Ulusal Yazılım Stratejisi Bu Birimde Oluşturulmalıdır. Sorun 2 Vergi Düzenlemeleri. Sorun 3 Yazılım Sektörüne Yönelik Uygun Teşviklerin, Risk Sermayesinin ve Fonun Olmaması . Sorun 4 Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirilmesi . Sorun 5 Kamu Yazılım İhaleleri Düzenlemelerinin Yazılım Ürünlerimize Olan Kamu Talebini Arttıracak Şekilde Olmaması. TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

3 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
Sorun 1 Başbakanlığa Bağlı Bir Ulusal Yazılım Ajansı Kurulmalı ve Ulusal Yazılım Stratejisi Bu Birimde Oluşturulmalıdır. Açıklama Yazılım Sektörü, Türkiye’nin sürdürülebilir ve uzun dönemli kalkınması için doğrudan ve dolaylı etkileriyle, TÜM SEKTÖRLERİN işletme verimliliğinden, ürettikleri ürün ve hizmetlerinin küresel rekabette başarılı olabilmelerine , Toplumun Bilgi Toplumuna dönüşebilmesine kadar Ülkemizin tüm alanlarını en yakından ilgilendiren stratejik bir sektör olmasına rağmen sektörün Kamuda tek sahibi ve Ulusal Yazılım Stratejimiz yoktur. Çözüm Önerisi Ulusal Yazılım Sektörü Strateji ve Politikalarının Tespit edilip, Uygulanmasını sağlayacak Başbakanlığa bağlı bir birim (Ajans, Enstitü, Müsteşarlık), yazılım STKları temsilcilerinin katılımıyla acilen kurulmalıdır. Makro Stratejilerin planlanması, uygulama hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi , Kamu ve Özel Sektör ile koordinasyonun gerçekleştirilmesi, Değişim Yönetimi ile tespit edilecek stratejileri şartlara göre güncelleyecek bu yapı ile Ulusal Yazılım Politikaları Tespit ve Koordinasyonu tek çatı altında toplanmış olacaktır İlgili Kurum Başbakanlık , San.ve Tic.Bakanlığı, Bilişim STK ları, TOBB, DPT TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

4 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
Sorun 2 Vergi Düzenlemeleri. Açıklama Sektördeki vergi düzenlemelerinin büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde yapılmalıdır. Çözüm Önerisi Yazılım KDV oranlarının %8 olarak belirlenip yeniden düzenlenmesi ile yazılım ürünlerinin işletmelerde demirbaş yerine tüketim malzemesi kapsamına alınarak tümünün masrafa atılmasının sağlanması ve yazılım İhracatını teşvik edecek vergi muafiyetlerinin düzenlenmesi sağlanmalıdır. Orijinal yazılım üreten şirketlere bulundukları yerden bağımsız olarak her türlü vergi istisnası sağlanmalı bunun karşılığında da istihdam yaratılması beklenmelidir. İlgili Kurum Maliye Bakanlığı , DTM TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

5 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
Sorun 3 Yazılım Sektörüne Yönelik Uygun Teşviklerin, Risk Sermayesinin ve Fonun Olmaması . Açıklama Yazılım Sektörü açısından geçmişe nazaran son derece geliştirildiğini memnuniyetle gördüğümüz devlet destek ve teşvik programlarında özellikle Yazılım projeleri için sektöre yönelik Girişim Sermayesi oluşturulmalıdır. Çözüm Önerisi Yazılım Projesi Desteklemede kabul kriterlerinin yeniden düzenlenmesi ve destek tutarlarının ödenmesinin kısaltılması gerekmektedir. Özellikle ön ödemeli proje destekleri (TTGV, Risk Sermayesi) sektöre uygun hale getirilip geliştirilmelidir. Ulaştırma Bakanlığında toplanan, Evrensel Erişim Fonu ve diğer fonlarını yazılım sektörünün gelişmesi için kullandıracak idari yapılar oluşturulmalıdır . İlgili Kurum San.ve Tic.Bak./Ulaştırma Bakanlığı/ Bilişim STKları/ TOBB/ DPT/ Tübitak / TTGV/ Kosgeb TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

6 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
Sorun 4 Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirilmesi . Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK mevcut programlarındaki Yazılım Elemanı Eğitimi, çok hızlı gelişen sektörün yeniliklerini takip edemediği, ihtiyaç duyulan konuların eğitiminin yetkin eğitmenlerce verilemediği gibi nedenlerle Yazılım Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu NİTELİKLİ BİLİŞİM ELEMANI yetiştirmekten uzaktır. Çözüm Önerisi Üniversite  Eğitimi dışında, ‘Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirmek (NBEY) İçin Eğitim Gereksinimlerinin Tespiti’ DPT Bilgi Toplumu Dairesi,İşkur, TOBB ve sektörümüzün tüm sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte yapılmış ve kısa sürede sektörün gerçekten ihtiyaç duyduğu nitelikte, uluslar arası standartlarda bir eğitim programı hazırlanıp İŞKUR Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. İşkur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan geçen ve kısmen başlatılan bu programın acilen yaygınlaştırılması ve alınacak sonuçlara göre çeşitlendirilmesi hem sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de işsiz bir çok gencimize iş imkanı yaratacaktır. İlgili Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Bilişim STK ları,TOBB TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

7 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
Sorun 5 Kamu Yazılım İhaleleri Düzenlemelerinin Yazılım Ürünlerimize Olan Kamu Talebini Arttıracak Şekilde Olmaması. Açıklama Yazılım Ürünlerimizin uluslar arası rekabet edebilir hale gelebilmesi ve ihracatının artabilmesi, öncelikle ülkemizde güçlenmesi ve kurumsallaşmasına bağlıdır. Yazılım firmaları özellikle Kamunun yazılım ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulabilmektedir. Yazılım ve Hizmetlerinin Kamu İhaleleri yazılım sektörünün özellikleri göz önüne alınarak yeniden yapılmamaktadır. Çözüm Önerisi Kamu Yazılım Ürünü ve Hizmetleri alımlarında yazılım projelerinin doğası gereği alımların tek bir yıla bağlılığı ortadan kaldırılmalı ve tüm kamu yazılım projelerinde özel sektör dış kaynak kullanımının tercih edilmesinin teşvik edilmesiyle iç pazar desteği verilmelidir. Yazılım ve hizmetlerinin ihalelerinin düzenlemeleri özel sektörün katılımıyla acilen yeniden yapılandırılmalıdır. İlgili Kurum Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu,Bilişim STK ları,TOBB TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

8 TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ
Sorun 5 Kamu Yazılım İhaleleri Düzenlemelerinin Yazılım Ürünlerimize Olan Kamu Talebini Arttıracak Şekilde Olmaması. Açıklama Yazılım Ürünlerimizin uluslar arası rekabet edebilir hale gelebilmesi ve ihracatının artabilmesi, öncelikle ülkemizde güçlenmesi ve kurumsallaşmasına bağlıdır. Yazılım firmaları özellikle Kamunun yazılım ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulabilmektedir. Yazılım ve Hizmetlerinin Kamu İhaleleri yazılım sektörünün özellikleri göz önüne alınarak yeniden yapılmamaktadır. Çözüm Önerisi Kamu Yazılım Ürünü ve Hizmetleri alımlarında yazılım projelerinin doğası gereği alımların tek bir yıla bağlılığı ortadan kaldırılmalı ve tüm kamu yazılım projelerinde özel sektör dış kaynak kullanımının tercih edilmesinin teşvik edilmesiyle iç pazar desteği verilmelidir. Yazılım ve hizmetlerinin ihalelerinin düzenlemeleri özel sektörün katılımıyla acilen yeniden yapılandırılmalıdır. İlgili Kurum Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu,Bilişim STK ları,TOBB TOBB BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ


"Türkiye Yazılım Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları