Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEGA ARİTMETİK™ MUCİZESİ MEGA HAFIZA™’nın geliştirmiş olduğu tescilli “MEGA ARİTMETİK™ DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” sistemi özellikle 5 ile 11 yaş arası (5.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEGA ARİTMETİK™ MUCİZESİ MEGA HAFIZA™’nın geliştirmiş olduğu tescilli “MEGA ARİTMETİK™ DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” sistemi özellikle 5 ile 11 yaş arası (5."— Sunum transkripti:

1

2

3 MEGA ARİTMETİK™ MUCİZESİ
MEGA HAFIZA™’nın geliştirmiş olduğu tescilli “MEGA ARİTMETİK™ DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” sistemi özellikle 5 ile 11 yaş arası (5 ve 11 yaş dahil) çocukların beyinlerinin holistik bir şekilde gelişmesini sağlayarak olağanüstü sonuçlar veren çok özel bir zihinsel aritmetik veya bir başka ifadeyle mental aritmetik eğitim programıdır.

4 VÜCUDUMUZUN % 98’ İNİ YÖNETEN BEYNİMİZİ
DOĞRU KULLANMIYORUZ!

5 Doğru program ve egzersizlerle günlük yaşamda basit yöntemlerle kalıplardan kurtarılarak insan beyni daha verimli çalıştırılabilir. Zamanımızın en popüler konularından biri, kuşkusuz ki; beyin gücü ve onu kullanma yöntemleridir. O halde beynimizi yönetmeyi öğrendiğimiz takdirde gücümüzün ve yapabileceklerimizin sınırı olmayacaktır.

6 Beyin Kapasitelerini Keşfetsinler!
Çocuğunuzun Zekâsını Özgür Bırakın! Beyin Kapasitelerini Keşfetsinler!

7 Ana sebeplerin başında; yakın zamana kadar beynin nasıl çalıştığının bilinmemesi gelir.
Zihinsel yeteneğimizle ilgili sorunlar beynin kapasite eksikliğinden değil onu nasıl kullanacağımızı bilmememizden kaynaklanmaktadır. MEGA ARİTMETİK™ eğitiminin amacı da işte bu potansiyeli kullanarak zekâyı ortaya çıkartmak ve geliştirmeye yardımcı olmaktır.

8 GELECEKTEKİ BAŞARISINI
ÇOCUĞUNUZUN GELECEKTEKİ BAŞARISINI ŞANSA BIRAKMAYIN!

9 Beynimiz uyuyan bir dev gibidir.
Bütün uzmanlar beynimizin ancak % 1'ini kullandığımızı söylüyor. Bu durumda çok büyük bir potansiyelin varlığı söz konusudur. Çocuklarımızın da oldukça iyi konsantre olabildikleri ve verimli çalışabildikleri zamanlar olabilir, ancak bir süre sonra gerileme başlar. Performansın sürekli olmayışı, zihinsel enerji kontrolünün yetersizliğinden kaynaklanır. Tam bu aşamada çocuklarımız için zihinsel egzersiz programlarına ihtiyaç duyulur.

10 MEGA ARİTMETİK™ insan zekâsının bir ürünü olan
MEGA ARİTMETİK™ bizlere bu konuda öncü oluyor. Dikkat geliştirici bu program, beynin zihinsel kapasitesini arttırıyor ve algılamayı güçlendiriyor. Uzmanlar, MEGA ARİTMETİK™ ’ in beynin hem sağ, hem de sol lobunu uyararak en üst düzeyde öğrenme kapasitesine ulaşmasında başarı sağladığını açıklıyor. Yine bilimsel çalışmalara dayalı olarak zihinsel kapasitenin güçlendirilmesinden yoksun kalmış bireylerin 20’ li yaşlardan itibaren beyin güçlerinde bir gerilemeye uğradığını ve bu sektenin sosyal yaşantıyı da etkilediğini biliyoruz. Oysa; zihin kapasitesini geliştiren bireylerde bu yaş sınırı 70’ li yaşlara kadar çekiliyor. Böylelikle, bir beyin egzersizi programı olan MEGA ARİTMETİK™ ’ in önemi ön plana çıkıyor.

11 MEGA HAFIZA™ Teknikleriyle MEGA ARİTMETİK™ Öğrenmek Ayrıcalıktır.
Zihnin var olan potansiyeli kullanılarak gerçekleştirilen bu eğitim, sayısal dört işlemin, abaküs kullanılarak PARİTMETİK™ ve MEGA SOROBAN™ teknikleriyle çok hızlı bir şekilde yapılmasına dayanır. Öncesinde PARİTMETİK™ ve MEGA SOROBAN™ teknikleriyle abaküsün tanınması ve kullanılmasıyla başlanan eğitim süreci, dört işlemin zihinsel yapılmasıyla yani ANZAN™ çalışmasıyla devam eder. Abaküs üzerindeki boncukların dört işlem sistematiğini öğrenen her öğrenci yapacakları egzersizlerle doğru orantılı olarak başarı performansını, yetişkinleri şaşırtacak derecede ortaya koyacaktır.

12 BİYOLOJİK BENZERLİĞE RAĞMEN BEYNİMİZİN SOL VE SAĞ TARAFI
FARKLI ÇALIŞIR!

13 BEYNİN İKİ YANI BİYOLOJİK OLARAK BİRBİRİNE BENZER.
Sağ beyin eğitilmediğinde, insanların yaşamlarında sağ beynin gerekli olduğu durumlarda çalışmalar daima sonuçsuz kalır ama bu fark edilmez.

14 “Sağ beyin kutsal bir armağan, sol beyin ise sadık bir hizmetçidir.”
Beynimizin sol tarafı kelimelerle düşünür. Sol beynin anahtarı kelimelerdir Yani; sol beyin kelimelerle çalışır. Beynimizin sağ tarafı görüntülerle düşünür. Sağ beyin anahtarı görüntülerdir. Yani; Sağ beyin görüntülerle çalışır. “Sağ beyin kutsal bir armağan, sol beyin ise sadık bir hizmetçidir.” Einstein

15 Her iki anahtarı da çalıştırmalıyız.
Beynimizin sağ yarısı daha çok duygusal algılamalar ve görüntülerle çalıştığında bu bölümde olanları her zaman bilinçli olarak açıklamayız ve tanımlamayız. Her iki anahtarı da çalıştırmalıyız. Beynimizin her iki yanını aldığımız kararlara aktif olarak katmadığımızda, hayatımızda birçok iniş ve çıkışlar meydana gelir.

16 Bir bütün olan beynin yarısını yoğun olarak kullanıp diğer yarısını ihmal eden insanların performanslarında yetersizlikler, kusurlar görülür. Fakat, diğer yarının da geliştirilmesi, son derece ilginç, harika sonuçları beraberinde getirir. İki lobun birlikte çalışmasıyla 1+1=2 şeklinde aritmetik bir artış olmaz; verim kat be kat artar.

17 Sol Beyin KELİMELER ile, Sağ Beyin GÖRÜNTÜLER ile Çalışır!
GELİN BUNU TEST EDELİM

18 TABLOYA BAKIN ve RENKLERİ SÖYLEYİN!
KELİMELERİ DEĞİL…

19 Neden zorlanıyorsunuz?
Sol beyniniz renkleri söylemeyi deniyor fakat; sağ beyniniz kelimeleri söylemekte ısrar ediyor.

20 “Sağ ve Sol Beyin Çakışması Gerçekleşiyor”
Sağ beyniniz rengi söylemeye çalışırken, sol beyniniz otomatik olarak onları okumaya çalıştı.

21 DİKKAT Dikkat; odaklanma, dikkati o odakta sürdürebilme ve dağılan dikkati tekrar odaklayabilmeyi içeren işlevlerden oluşur. Dikkat problemi yaşayan çocuk bu işlevlerden herhangi biri ya da tamamında sorun yaşadığında öğrenme problemleriyle karşılaşır. Çünkü dikkat öğrenmenin temel işlevlerinden biridir.

22 MEGA ARİTMETİK™’ te amaç çocuklardaki dikkat yoğunluğunun arttırılmasıdır. Yaş gruplarına uygun şekilde oyunla desteklenmiş egzersiz çalışmaları bu hedef doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dikkatin kullanımı yaşamamızda çok yönlü olduğu için sosyal ilişkilerde ve disiplin alanında  da sorunlar yaratabilir. Dikkatin kullanımındaki sorunlar, yalnızca akademik (okulda yaşanan) sorunlar değildir . Bunlar sosyal yaşam içindeki temel kuralları öğrenip, uygulamada da zorluklar olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle MEGA ARİTMETİK™, çalışmalarda, sosyal ilişkilerde uyum ve kuralların pekiştirilmesini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

23 MEGA ARİTMETİK™ SİSTEM ile Matematik Artık Onları Gülümsetiyor!

24 NE KADAR DİKKATLİYİZ?

25 Bu gerçek bir nöroloji testidir. hazır hissediyorsanız
Eğer kendinizi hazır hissediyorsanız testimize başlayalım.

26 Aşağıdaki metinde C´ yi bulun. Verilen süre ortalama 10 sn’ dir

27 Verilen süre ortalama 10 sn’ dir
Eğer C´ yi bulduysanız, şimdi de 6´ yı bulun Verilen süre ortalama 10 sn’ dir

28 Verilen süre ortalama 15 sn’ dir
Son olarak N´ yi bulun, biraz daha zor gibi. Verilen süre ortalama 15 sn’ dir

29 Tebrikler! Bu süreler içinde bulmayı başardıysanız,
testi geçtiniz demektir. Beyniniz muhteşem çalışıyor ve Alzheimer hastalığından uzaktasınız. Tebrikler!

30 NEDEN MATEMATİK? Matematik soyut kavramlar ile inşa edilen düzenli ve kesin biçimi ile alışkın olduğumuz günlük düşünce esasına dayanır. Bize yabancı gelen düşüncenin kendisi değil, düşüncemizi ifade eden özel simgelerdir.

31 MATEMATİK NEDİR? "Matematik" sözcüğü, "bilim, bilgi ya da öğrenme" anlamına gelen Eski-Yunanca (máthema) sözcüğünden türetilmiştir. Matematik, yapıların biçimlerini, değişimi ve uzamı inceleyen bilim dalıdır. Daha genel tanımıyla nicelik ve zaman ile ilgili simgeleri inceler.

32 Sayısal Mantık Gücünün Eğitiminde Amaç:
Matematiksel düşünce sistemini öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını ; Bireysel olarak matematik çalışmaları ile çocuklarımızı geleceğe hazırlarken kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini sağlamak, gençlerin gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine imkan verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmek; Matematiğin dayandığı esasların bazılarını anlayabilmek, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek; Matematiğin, beynin de çalışma sistemi ve hızına paralel olan sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu öğretmektir.

33 Matematik, akıp giden insanlığın ortak zekâsının anıtsal abidesidir.
Yeter ki akıp giden bu enerjiyi iyi algılayabilelim ve anlayabilelim. Matematik eğitimi, matematiği öğrenme-öğretme sürecindeki çalışmaları kapsar. Bu süreçteki bütün etkinlikler, zihinsel becerilerin kazandırılmasına dayalıdır. Öğrencilerin matematiksel tutum ve becerileri; matematiksel kavram ve kavramsal yapıları zihinde yapılandırmalarına bağlıdır.

34 Beyninizi Geliştiren, Daha Gelişmiş Sağ Ve Sol Beyin İçin
MEGA ARİTMETİK™ Etkili Bir Yöntemdir: Hızlı Ve Doğru Hesaplama Becerisi Kazandırır. Keskin Görüş, İşitme Ve Algılamayı Güçlendirir. Zihinsel Becerilerin Artmasında Yardımcı Olur. Buluşçu Düşünmeyi Kolaylaştırır Ve Kişilerin Estetik Gelişimini Sağlar. Hızlı Refleks Ve Akıl Yürütme Becerilerinin Gelişmesini Hızlandırır, Böylece Dikkat Ve Konsantrasyon Gücünü Arttırır. Beyin Dalgalarını Etkileyerek Konsantrasyonu Sağlayan Ders Çalışma Ve Hızlı Okuma Frekans Müzikleriyle Çocukların Sınıf İçerisindeki Grup Egzersiz Çalışmasıyla Etkin Bir Eğitim Almalarını Sağlar. Eğlenceli Şekilde, Oyun Oynarcasına Öğrenme Kapasitelerini Arttırır. Beynin Her İki Lobunu Da Kullandırtarak Fiziksel Dünyayı Ve Sosyal Etkileşimleri Anlamaya Yardımcı Olacak Geniş Bilgi Ve Beceri Sağlar. Kişisel Gelişime Olan Katkısıyla Da Özgüven Duygusu Aşılar.

35 HAFIZAYI EĞİTMEK VE ZEKÂYI GELİŞTİRMEK BİZİM İŞİMİZ!
Dünya Hafıza Şampiyonu ve Dünya Hafıza & Zihinsel Matematik Olimpiyatları MEMORIAD™’ ın Başkanı Melik Duyar’ ın on yıldır 5 ile 11 yaş arası çocuklar için üzerinde çalıştığı büyük proje nihayet Türkiye ve dünya genelinde başladı. MEGA ARİTMETİK™ adıyla anons edilen proje kapsamında tüm Türkiye’de “MEGA ARİTMETİK™ DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” temsilcilikleri ve eğitimleri verilecektir. MEGA ARİTMETİK™ sistemi sayesinde çocuğunuzun neler yapabileceğini görmek için bu filmi mutlaka izlemelisiniz!

36 Aşağıdaki adreste yer alan videoyu bilgisayarınıza indirip bu alana ekleyebilirsiniz.

37 ÖZEL ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ!
ÖZEL ÇOCUKLARI YETİŞTİRMİYORUZ ÖZEL ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ! MEGA ARİTMETİK™ Eğitimi Alan Algılaması Normal Her Çocuk Günlük 20 Dakikalık Çalışma Prensibiyle Hesap Makinesinden Daha Hızlı Ve Kolay İşlem Yapmanın Sırlarını Keşfediyor.

38 Bu alanda abaküs imajına yer verilmiştir
Bu alanda abaküs imajına yer verilmiştir. Dilerseniz velilerin kafası karışmasın, diye kullanmayabilirsiniz.

39 Abaküsün En Gelişmiş Hali Olan SOROBAN ‘da Sayılar Nasıl Okunur?

40 SIFIR

41 1 BİR

42 2 İKİ

43 3 ÜÇ

44 4 DÖRT

45 5 BEŞ

46 6 ALTI

47 7 YEDİ

48 8 SEKİZ

49 9 DOKUZ

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 1 3 ON ÜÇ

52 GELİN ŞİMDİ RAKAMLARI HATIRLAYALIM

53 MEGA SOROBAN™ ÜZERİNDE RAKAMLARIN GÖSTERİLMESİ

54 100’ E KADAR - 10’ AR 10 ‘AR SAYIP YAZALIM

55 KARIŞIK YAZALIM VE OKUYALIM

56 SİSTEMATİK VE EĞLENCELİ BİR YÖNTEM İLE ZİHNİN KAPALI TÜM KAPILARI
BU ANAHTAR İLE ARALANIYOR. Hafta sonları velilerimize MEGA ARİTMETİK™ ’i tanıtmak, aynı zamanda çocuklarımızın abaküsteki parmak yeteneklerini ve algılamalarını ölçmek amaçlı ücretsiz tanıtım kurslarımız vardır. Siz de bir randevu almayı UNUTMAYIN!

57 MEGA ARİTMETİK™ SEMİNERİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"MEGA ARİTMETİK™ MUCİZESİ MEGA HAFIZA™’nın geliştirmiş olduğu tescilli “MEGA ARİTMETİK™ DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” sistemi özellikle 5 ile 11 yaş arası (5." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları