Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ"— Sunum transkripti:

1 MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ
Sosyal gruplar-4

2 İlerlemeci Eğitimciler
Öğrenci büyüyen bir fidandır. Öğrenci yetenekleri doğrultusunda kendi bilgisini aktif olarak kurmalı. Öğretim programlarının amacı, kendi öğrenme deneyimlerinin farkında olacak şekilde bireyin yaratıcılığının önünü açarak bireysel gelişmesine yardım etmek olmalıdır.

3 Matematiğe Bakışları İlerlemeci eğitimciler bilgi kuramı bakımından hem rasyonalist hem de deneycidirler. İlerlemeci eğitimcilere göre matematik yeniden birey tarafından kurulur. Beynimizde matematiğin tohumları biyolojik gelişmeye bağlı olarak şekillenir ve gelişir. Piaget deney yoluyla bilginin doğruluğunu aramak yerine yaşayabilen bilgi kavramını kullanmaktadır. Ona göre güçlü bilgi yeni ortamlarda adaptasyonunu sağlayarak gelişmesine devam edecektir. Bu gelişmenin nihayetinde mükemmelliğe, kesin matematiksel doğrulara ulaşılması beklenir. İlerici eğitimcilerin bu nesnelci görüşü ile öğrenci merkezli okul matematiği görüşleri arasında da bir çelişki durmaktadır. Bu çelişkiyi şöyle çözüyorlar: matematiksel bilgi insan zekâsının bir ürünü olarak öznellik taşıması doğaldır. Bu öznelliğin, (Popper’in benzetmesinde olduğu gibi) bireyin çevresiyle aktif etkileşimi sürecinde evrimleşerek nesnelleşeceği beklenmektedir. Bunun başarılabilmesi için uygun matematiksel deneyimlerin yaşanması önemlidir.

4 İlerlemeci Eğitimciler
Çocuğa Bakışları İlerlemeci Eğitimciler çocuğun bilgisini çevresiyle aktif etkileşim sayesinde kurduğunu düşünürler. Çocuk bütün bireysel haklara sahip olarak doğar. Doğuşuyla birlikte sahip olduğu potansiyelinin gelişmesi, ortaya çıkması, zihinsel ve fiziksel büyümesi için çocuğun beslenmeye, korunmaya ve zengin deneyimlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle ilerlemeci eğitimciler çocuğu büyüyen çiçeğe benzetirler. Sahip olduğu yetenekleri geliştirebilmesi ve sergileyebilmesi için çocuğu mümkün olabildiğince kendi doğal ortamında eğitilmesi gerekmektedir.

5 İlerlemeci Eğitimciler………
Matematiksel Beceriye Bakışları İlerlemeci Eğitimciler matematiksel yeteneğin doğuştan geldiğini ve bu nedenle çocuğun farklı düzeyde matematiksel beceriler geliştirdiğini düşünürler. Eğitim sistemi içerisinde farklı yetenekler kadar farklı deneyimler de becerilerin farklı düzeyde gelişmesine neden olur. Bunlar öğrencinin ilerdeki matematiksel gelişimini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Öğrencinin becerilerini geliştirebilmesi için uygun deneyimlere ihtiyacı vardır. Sistem içerisinde uygun deneyimler yoluyla kendi yeteneklerini sergileme fırsatı bulamayan öğrenci arzu edilen düzeyde matematiksel becerileri geliştiremeyecektir.

6 İlerlemeci Eğitimciler………
Matematiksel Öğrenmeye Bakışları İlerlemeci eğitimcilere göre, öğrenci öğrenmenin merkezinde olmalı, yaparak-yaşayarak, problem çözerek öğrenmeli. Öğrenci çevresi ile aktif etkileşim içerisinde bulunmalı, olayları, olguları gözlemleyebilmeli, ilişkiler, özellikler üzerinde düşünmeli. Böylece, öğrenme, anlamayı, araştırmayı, tartışmayı, keşfetmeyi, problem çözmeyi ve işbirliğine dayalı çalışmayı içermelidir. Öğrenme ortamları bu yönlerden zengin olmalı, ayrıca özgüveni, matematiğe karşı olumlu tutumu destekleyici nitelikte olmalıdır. Bunun yolarından birisi, öğrenciye problem çözme, projeler tamamlama ve buluş yoluyla kendi matematiğini kurma fırsatı vermektir.

7 İlerlemeci Eğitimciler………
Matematik Öğretimine Bakışları İlerlemeci eğitimcilerin matematik öğretimi ile ilgili görüşleri NCTM’in 1980 ve 1989 raporlarında açıkça ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, problem çözme okul matematiğinin merkezinde olmalıdır. Matematiksel düşünmenin, merakın ve keşfin olabilmesi için matematik öğretiminin vazgeçilmezlerinin başında problem çözme olmalıdır. Farklı yeteneklerin olması dolayısıyla öğrencilere sunulan etkinliklerin çeşitli olması içeriklerinin zengin olması önemlidir. Matematik öğretmeni, problem çözmeye dayalı öğrenme ortamları tasarlamalı ve uygulamalıdır. Öğretmen doğrudan bilgi aktarma yerine öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmelidir. Öğretimde, problem çözmeye ve keşfetmeye yönelik cesaretlendirme, güdüleme ve rehberlik etme gibi teknikler kullanılmalıdır.

8 İlerlemeci Eğitimciler………
Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları İlerlemeci Eğitimciler olumlu davranışları ödüllendiren bir değerlendirme yaklaşımını benimserler. Öğrencinin çalışmaları “başarısız”, “yanlış”, “yetersiz” gibi etiketlemelerle değerlendirilmemeli. Öğrencinin yanlış cevaplarının üzeri çizilip düşük notlar verilmesi yerine öğrencilerin yanılgılarını gidermesine, eksiklerini görüp gelişmesine yardım edici dönütler verilmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan şekillendirici ve tanı koyucu ölçme değerlendirmeler yapılır. Öğrenciyi kendi yeteneklerini sergileme fırsatı verecek etkinliklerle, problem ve projelerle uğraştırmak ve ortaya çıkardığı ürünü yanlış doğru yerine cesaretlendirici ifadelerle değerlendirmek doğru olan yoldur. Önerilen, matematik çalışmasının sonunda öğrenci yanlış yapmışsa yanlışının üzerini çizip onu “başarısız” olarak etiketleme yerine düştüğü yanlışın ona gösterilmesi ve öğrencinin doğruya ulaşmasına yardım edilmesidir. Yetenekleri doğrultusunda geliştiği sürece matematiksel gelişimi de devam etmiş olacaktır. Farklı yetenekler söz konusu olduğuna göre herkesin aynı düzeyde matematiksel gelişme göstermesi de beklenmemelidir.

9 İlerlemeci Eğitimciler………


"MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları