Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

2 SBAG PROJE BAŞVURU FORMU DEĞERLENDİRME AŞAMASI İADE NEDENLERİ GENEL HUSUSLAR

3 2005 Araştırma 11 5 4 1 Kariyer 3 Eurake 2 2006 Araştırma 11 4 3 1
Toplam SBAG Tıp Eczacılık Diş Hek Mühendislik Fen-Edebiyat 2005 Araştırma 11 5 4 1 Kariyer 3 Eurake 2 2006 Araştırma 11 4 3 1 Uluslarlarası

4 2007 Araştırma 13 4 3 1 Eurake Kamu 2008 Araştırma 13 3 Hızlı Destek 8
Toplam SBAG Tıp Eczacılık Diş Hek Mühendislik Fen-Edebiyat 2007 Araştırma 13 4 3 1 Eurake Kamu 2008 Araştırma 13 3 Hızlı Destek 8 6 1 Kariyer Evrena

5 2009 Araştırma 3 1 Hızlı Destek 5 4 2 Kariyer Kamu 2010 Araştırma 7 1
Toplam SBAG Tıp Eczacılık Diş Hek Mühendislik Fen-Edebiyat 2009 Araştırma 3 1 Hızlı Destek 5 4 2 Kariyer Kamu 2010 Araştırma 7 1 Hızlı Destek 9 Uluslarlarası 2 Kamu 2011 Araştırma 4 1

6 GENEL HUSUSLAR

7 PROGRAMIN AMACI Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.) yapılan çalışmaları desteklemektir.

8 Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışmanlar Bursiyerler
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışmanlar Bursiyerler

9 Üniversite personeli olmaları durumunda,
A- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

10 ARAŞTIRMACI VE DANIŞMAN
Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Projeye katkı oranı min %10 max %50           Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

11 BURSİYERLER Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak; Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer(postdoc) olarak proje ekibinde yer alabilirler.

12 2011 yılı burs desteği üst limitleri
Bursiyer ücret karsılığı çalısmıyor Y. Lisans Öğrencisi : TL/ay Doktora Öğrencisi : TL/ay Doktora Sonrası Araştırmacı : TL/ay Bursiyer ücretli çalısıyor ise Y. Lisans Öğrencisi : 400 TL/ay Doktora Öğrencisi : 500 TL/ay

13 ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.
KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLAMAZ Rektör Rektör Yardımcısı Dekan Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü Meslek Yüksekokulu Müdürü Başhekim Genel Sekreter Genel Müdür veya Daire Başkanı TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, yürütücü olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

14 PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ
Dekan Yardımcısı Araştırma Enstitüsü Müdürleri Merkez Müdürleri Enstitü veya Yüksekokul Müdür Yardımcıları Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı 1 projede yürütücü veya 2 projede araştırmacı

15 PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ
Aynı anda en fazla TÜBİTAK destekli, 2 projede yürütücü veya 1 projede yürütücü 2 projede araştırmacı veya 4 projede araştırmacı olarak

16 Proje süresi en fazla 36 aydır.

17 yıllık 120.000 TL’dir. PROJE BÜTÇESİ 2011 yılı için,
Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

18 2011 yılı için projelerde uygulanacak “Gündelik ve Konaklama Miktarları”
Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik (Proje yürütücüsü / Araştırmacılar) : 41 TL. Gündelik (Diğer personel) : 37 TL. Konaklama (Belgelenmesi kaydıyla) : Gündeliğin 2 katı

19 BAŞVURU FORMU

20 DEĞERLENDİRME RAPORU KRİTERLERİ
1-PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ 2-PROJENİN YAPILABİLİRLİLİĞİ a) YÖNTEM YÖNÜNDEN b) EKİP YÖNÜNDEN c) EKİPMAN / ORTAM YÖNÜNDEN 3-PROJENİN YAYGIN ETKİSİ

21 ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:
Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi ve literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir

22 2. AMAÇ: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır.

23 3. KONU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

24 4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. Referanslar sayfasındaki açıklamalara uygun olarak verilmelidir.

25 5. ÖZGÜN DEĞER: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır.

26 Patent alma potansiyeli bulunmaktadır.
ÖZGÜN DEĞER ÇOK İYİ 1 Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkca ortaya konulmuş ve gerekli literatür taramasıyla desteklenmiştir. 2 Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmıştır. 3 Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yöneliktir. 4 Öneri mevcut bilim ve teknolojideki ve/veya halen kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymaktadır. 5 Web of Knowledge ve Scopus’da kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmaktadır. 6 Patent alma potansiyeli bulunmaktadır.

27 ÖZGÜN DEĞER İYİ 1 Ürün, malzeme, teknoloji veya teoride mevcuda göre iyileştirme veya ilerleme sağlanmasına yöneliktir. 2 Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli bulunmaktadır. 3 Bilgi ve teknoloji transferi ile yerel, ulusal veya uluslararası bir soruna çözüm getirilmesine yöneliktir.

28 İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Yöntem, kuram ve bilgi olarak kayda değer bir yenilik getirmemektedir. 2 Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli zayıftır. 3 Araştırmanın bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü ve anlamı açıkça ortaya koyulmamıştır. 4 Araştırmada net bir bilimsel/teknolojik soru ortaya atılmamıştır. 5 İnceleme/veri toplama/durum saptama/rutin çalışma niteliğindedir. 6 Gerekçede belirtilen yayın/kaynaklarda benzeri çalışmaların sonuçları vardır. Projenin bu duruma ne katkı/ilerleme sağlıyacağı belirsizdir. 7 Literatür taraması yapılmamış/“ham liste” mahiyetinde olup, araştırmanın temel konusunun/amacının önemine işaret etmemektedir.

29 6. YÖNTEM: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.

30 Hipotez ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön sonuçlar alınmıştır. 5
YÖNTEM YÖNÜNDEN YAPILABİLİRLİK ÇOK İYİ 1 Yaklaşımın tasarımı ve seçilen yöntemler amaçlara ulaşmaya çok uygundur. 2 Yöntemler belirgin ve doğru olarak açıklanmış (prosedürün verilmesi gerekli değildir) ve/veya literatüre/standart metodlara atıflar yapılmıştır. 3 Seçilen yöntemler hipotezleri test etmek için gerekli değişkenleri içermektedir. 4 Hipotez ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön sonuçlar alınmıştır. 5 Seçilen yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda çare olabilecek alternatifler (B planı) düşünülmüştür. İYİ 1 Yaklaşımın tasarımı ve seçilen yöntemler amaçlara ulaşmaya elverişlidir. 2 Yöntemler yeterince açıklanmıştır. (prosedürün verilmesi gerekli değildir) 3 Beklenmeyen/farklı durumlarda değişik yöntemler kullanma hazırlığı vardır.

31 Etik Kurul İzni / Diğer Gerekli İzinler alınmamıştır. 2
YÖNTEM YÖNÜNDEN YAPILABİLİRLİK İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Etik Kurul İzni / Diğer Gerekli İzinler alınmamıştır. 2 Yöntemler hedeflere/hipotezlere ulaşmaya uygun değildir. 3 Deneylerin hipotezlerle ilişkisi açıkça ortaya koyulmamıştır. 4 Yöntemler alışılmış bilimsel içerikde anlatılmadığından açıkca anlaşılmamaktadır. 5 Önerilen tasarım ve yöntemlerden çok daha kapsamlı çalışma gereklidir. 6 Olası problemler/kısıtlamalar dikkate alınmamıştır. 7 İstatistiksel analiz ihtiyaçları yeterince hesaba katılmamıştır.

32 EKİP YÖNÜNDEN YAPILABİLİRLİK
ÇOK İYİ 1 Proje yürütücüsü önerilen projeyi yürütebilecek bilimsel birikime sahiptir. 2 Proje yürütücüsünün proje konusuyla ilgili olarak ulusal ve/veya uluslararası proje yürütme deneyimi vardır. 3 Proje yürütücüsünün proje ile ilgili konularda son yıllarda uluslararası indekslerde kayıtlı dergilerde yapılmış yayınları vardır. 4 Proje yürütücünün ulusal ve uluslararası işbirliği deneyimi vardır. 5 Proje yürütücünün danışmanlık/hakemlik/editörlük deneyimi vardır. 6 Proje yürütücüsü, yüksek lisans ve doktora yaptırmış/yaptırmaktadır. 7 Ekipteki araştırmacıların uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınları vardır. 8 Ekipteki araştırmacıların proje yürütme deneyimi vardır. 9 Ekipte yüksek lisans ve doktora yaptırmış araştırmacılar vardır. 10 Ekipteki araştırmacıların uluslararası dergilerde hakemlik/editörlük deneyimi vardır. 11 Ekipteki araştırmacıların ulusal/uluslararası işbirliği deneyimi vardır. 12 Ekipte araştırmacıların arasında kitap (ders kitapları dışında) yazmış araştırmacı vardır. 13 Proje ekibi projenin gerektirdiği sayı ve disiplinlerdendir. 14 Proje ekibinde TÜBİTAK bilim, hizmet ve teşvik ve benzeri ödül almış olan araştırmacılar vardır 15 Tüm ekip üyelerinin görevleri/rolleri ve gereklilikleri/gerekçeleri açıkça belirtilmiştir. 16 Ekipte araştırmacılarla birlikte sonuçları kullanacak uygulayıcılar da bulunmaktadır.

33 Yürütücünün proje ile ilgili konulardaki bilgi birikimi yetersizdir. 3
EKİP YÖNÜNDEN YAPILABİLİRLİK İYİ 1 Proje ekibindeki genç araştırmacıların eğitimi ve bilgi birikimi yeterlidir. 2 Proje yürütücüsünün proje konusu dışındaki konularda yayın/patentleri vardır. 3 Ekibin proje konusu dışında ulusal ve/veya uluslararası proje yürütme deneyimi vardır. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Yürütücünün önerilen projeye yakın büyüklükte proje yürütme deneyimi yoktur. 2 Yürütücünün proje ile ilgili konulardaki bilgi birikimi yetersizdir. 3 Yürütücünün proje ile ilgili konularda nitelikli yayını bulunmamaktadır. 4 Ekipteki araştırmacıların proje ile ilgili konularda bilgi birikimi yetersizdir. 5 Ekipte, projeye katkısı belirsiz kişiler bulunmaktadır. 6 Çok gerekli olmasına karşın ekipte konusunda uzman bulunmamaktadır.

34 7. ARAŞTIRMA OLANAKLARI:
Bu bölümde öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir.

35 Projenin yürütüleceği birimin altyapısı/ortamı/olanakları yeterlidir.
EKİPMAN/ORTAM YÖNÜNDEN YAPILABİLİRLİK ÇOK İYİ 1 Projenin yürütüleceği birimin altyapısı/ortamı/olanakları yeterlidir. 2 Proje kapsamında istenilen ekipman ek ekipman mahiyetindedir ve mevcut altyapı ve proje ile uyumludur. 3 İstenilen ekipman uzun süreli ve birden fazla projede kullanıma uygundur. 4 TÜBİTAK dışında kurum/kurumların önemli ayni/nakdi katkısı vardır. İYİ 1 Projenin yürütüleceği birimin altyapısı/ortamı/olanakları kısmen yeterlidir; ancak projenin yürütülmesi için başlıca ekipman desteğine gereksinim vardır. 2 Proje kapsamında istenilen ekipman mevcut altyapı ve proje ile uyumludur. 3 TÜBİTAK dışında kurum/kurumların ayni/nakdi katkısı vardır.

36 İstenilen ekipman, mevcut altyapı ve proje konusu ile uyumlu değildir.
EKİPMAN/ORTAM YÖNÜNDEN YAPILABİLİRLİK İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 İstenilen ekipman “ek” değil, projenin yürütülmesi için gerekli “başlıca” ekipman mahiyetindedir. 2 İstenilen ekipman, mevcut altyapı ve proje konusu ile uyumlu değildir. 3 Kuruluşta mevcut olan ekipman proje kapsamında tekrar talep edilmiştir.

37 8. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER:
Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

38 Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliğine sahiptir. 2
YAYGIN ETKİ ÇOK İYİ 1 Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliğine sahiptir. 2 Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. 3 Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir. 4 Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek niteliktedir. 5 Proje konusu, alanındaki BTYK, DPT veya TÜBİTAK tarafından belirlenen ülke öncelikleri arasındadır. 6 Toplumun kullanılmayan kaynaklarının kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. 7 Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilecek niteliktedir. 8 Uluslararası, ulusal kaynaklardan veya endüstriden destek almıştır.

39 Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli vardır.
YAYGIN ETKİ ÇOK İYİ 9 Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli vardır. 10 Yurtdışı bağımlılığı gideren yeni bir ürün veya model geliştirme potansiyeli vardır. 11 Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli oldukça yüksektir. 12 Ülkenin risklerinin ve avantajlarının belirlenmesine yöneliktir. 13 Sonuçların “ticarileştirilme” potansiyeli yüksektir. 14 Proje disiplinler arası ve grup çalışmalarını içermektedir. 15 Proje uygulayıcı kurum/kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlanmıştır.

40 Yeni projeler üretme potansiyeli sınırlıdır. 3
YAYGIN ETKİ İYİ 1 Tek bir bilimsel veya teknolojik alanda kullanılabilme özelliğine sahiptir. 2 Yeni projeler üretme potansiyeli sınırlıdır. 3 Bir ulusal kaynaktan veya endüstriyel kuruluştan sınırlı destek almıştır. 4 Bölgesel ekonomiye kısmi katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Bilim ve teknolojiye katkı sağlama potansiyeli zayıftır. 2 Proje konusu, alanındaki ülke öncelikleri arasında değildir. 3 Tescil edilecek çıktılar elde etme potansiyeli oldukça zayıftır. 4 Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli oldukça zayıftır.

41 9. ÇALIŞMA TAKVİMİ: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, İş-Zaman Çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ek sayfa kullanılarak ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı, danışman ve bursiyer) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir.

42 Hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerekiyor?
10. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerekiyor? Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir. Her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir. Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir. Her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir. B PLANI: Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır.

43 B PLANI: Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır.

44 11. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ:
Proje yürütücüsünün son beş yılda; TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında aşağıdaki tablolarda yer alan bilgiler verilmelidir. Proje değerlendirme süreci sırasında destek kararı çıkması ve/veya yeni bir başvuru daha yapılması durumunda derhal TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirilmelidir.

45 12. PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERİ:
Proje ekibinin, TÜBİTAK’a, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlara sunulmuş olup öneri durumunda olan, yürüyen veya sonuçlanmış benzer konudaki projelerinin bu projeden farkını belirtiniz.

46 13. BÜTÇE ve GEREKÇESİ: Aşağıdaki Genel Bütçe tablosu ve TÜBİTAK’tan Talep edilen Bütçe Tablosu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Genel Bütçe Tablosu’nun TÜBİTAK’tan Talep Edilen Katkı kısmındaki toplamlarla TÜBİTAK’tan Talep edilen Bütçe Tablosundaki ana toplamlar aynı olmalıdır. (Daha önceki dönemlerde başvuru sırasında istenen Excel formatındaki TÜBİTAK Bütçe Tablosu bu dönem başvuru sırasında alınmayıp bilimsel değerlendirmeyi geçen proje önerileri için sonuçlar duyurulunca istenecektir.). TÜBİTAK'tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Sarf malzemeleri için proforma faturaya gerek olmayıp sadece projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmelidir. Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları ve kuruluş yetkililerinin niteliği ve miktarı açıkça belirtilmiş olan destek mektupları da eklenmelidir.

47 9. BASILI OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
Elektronik Başvuru Çıktısı Hak Sahipliği Beyan Formu Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi Etik Kurul Onay Belgesi Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru çıktısı, başvuru kapak sayfasında girmiş olduğunuz bilgi ve kabul taahhüt beyanlarını içeren elektronik başvuru sisteminin oluşturduğu pdf dokümanı olup "Başvuru Formu" ile karıştırılmamalıdır.) Hak Sahipliği Beyan Formu (Hak Sahipliği Beyan Formu elektronik başvuru sistemine girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulacaktır. Tüm proje ekibi tarafından imzalanması gerekmektedir.) Daha önce sunulmuş olan projeler için "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu" (Bu proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’ın herhangi bir araştırma grubuna başvuruda bulundu iseniz.) Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu Yürütücü/Araştırmacı bulunuyorsa) Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise)  (Etik Kurul Başvuru Belgesi  kabul edilmeyip  Etik Kurul Onay Belgesi’nin aslının  son başvuru  tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir!). Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) İmza gerektirmeyen proje başvuru eklerinin (başvuru formu (1-13. maddeler), proforma faturalar ve özgeçmiş formları) ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

48 . DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri Hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olması, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması, Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması, Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*)TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması, Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir. KKTC’den yapılan başvurularda proje yürütücüsünün KKTC, araştırmacıların ise Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.) Başvurunun ön değerlendirmeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması, Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olması, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması, Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,

49 Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır), Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması ve Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç), Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve  projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi, Elektronik olarak gönderilmesi gereken; yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin istenilen formatta hazırlanmış olması ya da ARBİS özgeçmişleri kullanılacaksa  ARBİS’teki bilgilerin güncellenmesi,

50 Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) TL’nin üzerinde olmaması, Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur), Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması, Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için yukarıda belirtilen "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması (KKTC’den sunulan proje önerileri hariç),

51 İADE NEDENLERİ

52 EN ÇOK KARŞILAŞILAN İADE NEDENLERİ
5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 etik içerik değişiklik literattür imza Basılı evrak Projesi değil Araştırma bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form altyapı haksahiplği Yurt dışı Özgün özgeçmiş İADE ORANI %

53 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği Halde Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup Tarafından Tespit Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması

54 Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması
5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması

55 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi

56 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Literatür Özetinin; Ham Liste Şeklinde Verilmiş Olması / Literatür Referansı Verilerek Tartışılmamış Olması, Literatür Künyesinin Belli Olmaması, Literatür Özetinde Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması

57 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında Proje Ekibinin İmzalarının Eksik Olması / Yürütücü İmzasının Islak İmza Olmaması / Başvuru Formunda Adı Geçen Araştırmacıların Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında İmzalarının Olmaması

58 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Olmaması / Belirtilen Tarihten Sonra Gelmesi

59 Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması
5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması

60 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Talep Edilen Makina-Teçhizatlardan Herhangi Birinin Toplam Fiyatının KDV ve Vergiler Dahil TL'yi Aşması / Tek Bir Sistemin Parçası Oldukları Halde Bölünerek Ayrı Ayrı Yazılan Cihazların Birleştirildiğinde Toplam Fiyatının TL'yi Aşması / Talep Edilen Teçhizata KDV ve Vergiler Eklendiğinde Bütçenin TL'yi Aşması

61 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında Kuruluş Yetkilisi İmzasının Olmaması / İmzanın Orjinal Olmaması / İmzanın Kime Ait Olduğunun Belli Olmaması / İmzanın İstenilen Kişiye Ait Olmaması

62 Benzer İçerikli Bir Projenin Yürürlükte/Sonuçlanmış Olması
5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Benzer İçerikli Bir Projenin Yürürlükte/Sonuçlanmış Olması

63 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Başvuru Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Bazı Maddelerinin Eksik Olması / İstenilen Formatta Hazırlanmamış Olması

64 Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması
5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması

65 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Hak Sahipliği Beyan Formunun Eksik Olması / Formda Yer Alması Gereken, Yürütücü ve/veya Araştırmacı İmzalarının Eksik Olması / Yürütücü İmzasının Islak Olmaması

66 Projenin Yurt Dışı Saha Çalışması Olması
5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Projenin Yurt Dışı Saha Çalışması Olması

67 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Özel ret olan(özgün değerden iki kez <1 alan) benzer projenin 3. kez sunulması

68 5 10 15 20 25 24 14 11 6,1 5,9 4,6 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 1,5 1,1 Etik İçerik Değişiklik Literattür İmza Basılı evrak Projesi değil Araştırma Bütçe Yetkili imza Benzer proje Eksik form Altyapı Haksahiplği Yurt dışı Özgün Özgeçmiş İADE ORANI % Yürütücü ve/veya Araştırmacı Özgeçmişlerinin Elektronik Ortamda Yer Almaması

69 DEĞERLENDİRME AŞAMASI

70 Araştırma Destek Programları Başkanlığı
26/03/09 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) PANEL SÜRECİ 70 70

71 26/03/09 Panel nedir? Panel: Proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, proje konularında uzman kişilerden oluşturulan kuruldur. 71 71

72 Panel - Panelist Sayıları (2004-2008)
26/03/09 Panel - Panelist Sayıları ( ) 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam Panel Sayısı 71 286 389 553 666 1965 Panelist Sayısı 423 1722 2329 3453 3904 11831 Değerlendirilen Proje Sayısı 980 3364 2715 3330 3126 13515 Panel Başına Ortalama 13,8 11,8 7,0 6,0 4,7 6,9 72 72

73 Panellerin Oluşturulması
26/03/09 Panellerin Oluşturulması Grup Yürütme Komitesi (GYK), varsa Danışma Kurulunun da görüşünü alarak, proje önerilerinin konularına göre, panel ve panelistleri belirler. Her panelin (en çok 10 proje önerisi tartışılmak üzere), en az 5,en çok 9 panelistten oluşturulması esastır. Bazı durumlarda (proje önerisinin özel uzmanlık gerektiren hususları için) panel dışı danışman görüşü alınmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu tür projeler panelde değerlendirilirken, panel dışı danışman raporu panelistlerin bilgisine sunulur. 73 73

74 Panelistlerin Belirlenmesi
26/03/09 Panelistlerin Belirlenmesi Panelistlerin proje konularında uzman olmaları yanında; Panelistler ile panelde görüşülecek proje öneri sahipleri arasında çıkar çakışması veya çatışması olmamasına, Proje önerilerinin verildiği kurumlardan zorunlu olmadıkça panelist seçilmemesine, Panelistlerin aynı panelde görüşülecek proje önerilerinde yer almıyor olmalarına, (proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman) Daha önce çağırılan panelistlere ait istatistiki bilgiler dikkate alınarak, kurumlar arası yaygın dağılımın korunmasına özen gösterilir. 74 74

75 Moderatörün Görev ve Sorumlulukları
26/03/09 Moderatörün Görev ve Sorumlulukları Paneli TÜBİTAK adına yönetmek ve sonuçlandırmak, Tartışmalarda bilimsel görüş belirtmemek, Panelistlerin görüşleri doğrultusunda veya tersine yönlendirme yapmamak, Oylamaya katılmamak, Panelle ilgili evrak ve dokümanı düzenli bir şekilde panel görevlisine teslim etmek. 75 75

76 Panelistlerin Görev ve Sorumlulukları
26/03/09 Panelistlerin Görev ve Sorumlulukları Bilimsel kural ve kriterlere uymak, Değerlendirmelerini objektif olarak yapmak, Panelde görüşülecek tüm projelere ilişkin bilgi sahibi olarak panele katılmak, Panelist raporlarını, istenen formata uygun olarak hazırlamak, görüş ve değerlendirmelerini gerekçelendirmek, Yapılan yazışma ve görüşmelerin gizli olduğunu bilerek bu gizliliğe uygun davranmak, 76 76

77 Panelistlerin Görev ve Sorumlulukları
26/03/09 Panelistlerin Görev ve Sorumlulukları Proje içeriklerini ve panel tartışmalarını üçüncü kişilere aktarmamak, Proje içeriklerini şahsi amaçları doğrultusunda kullanmamak, Proje yürütücüsü ve ekibi ile proje önerisi hakkında herhangi bir şekilde iletişime geçmemek, Proje önerisinde bilimsel etik kurallara aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili Araştırma Grubunu panel toplantısı öncesi yazılı olarak bilgilendirmek. 77 77

78 Panel Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları
26/03/09 Panel Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları Panel Görevlisi: Panelin TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Araştırma Grubu çalışanıdır. Panel Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları Panel sürecinin işleyişiyle ilgili usul ve esaslar hakkında moderatör ve panelistleri bilgilendirmek üzere “Panel Süreci Sunumu” nu yapmak, Gerekli durumlarda proje destekleriyle ilgili TÜBİTAK mevzuatı konusunda bilgi vermek, Panel esnasında panel mevzuatına aykırı durumlar söz konusu olduğunda gereken uyarı ve açıklamaları yapmak, Panel Raporunun ve Panel Puan Tablosunun kurallara uygun şekilde düzenlenmesi konusunda moderatöre yardımcı olmak, Panel sonunda panele ait belgeleri eksiksiz ve imzalanmış olarak moderatörden teslim almak. 78 78

79 26/03/09 Panel Süreci Moderatör tarafından, sırasıyla her bir proje önerisini inceleyen panelistlerden, projenin kısaca tanıtılması ve hazırlanan değerlendirme raporunun sunulması istenir. Daha sonra diğer panelistlerin de katılımıyla öneri tartışılarak değerlendirilir. Panelde, proje ekibi ile çıkar çatışması / çakışması söz konusu olan panelist varsa, ilgili önerinin görüşülmesi süresince panel toplantı salonunun dışında bulunur, değerlendirmeye katılamaz ve oy kullanamaz. Panele çağrılmış olmak TÜBİTAK tarafından çıkar çatışması / çakışması olmadığına karar verildiği anlamına gelmez, her bir panelist kendi durumunu değerlendirmelidir. 79 79

80 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri
26/03/09 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Proje önerileri; Özgün Değer Yapılabilirlik (Yöntem, Ekip, Ekipman) Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir. Bütçe ve süre ile ilgili hususlar değerlendirme kriteri olarak ele alınmaz. Panelin bu konularla ilgili görüşleri değerlendirme bittikten sonra Panel Raporunda ilgili bölümde belirtilir. Proje önerisi yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya (puanlama aşamasına) geçilir. 80 80

81 Tekrar Sunulan Önerilerin Değerlendirilmesi
26/03/09 Tekrar Sunulan Önerilerin Değerlendirilmesi Tekrar sunulan proje önerileri değerlendirilirken Önceki Panel Raporu ve tekrar sunulan öneride bu raporda belirtilen hususlar doğrultusunda ne tür değişikliklerin yapıldığını özetleyen “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panele sunulur. Bu tür proje önerileri değerlendirilirken önceki panel raporunda belirtilen hususlar (gerekçe/açıklamalar) ile tekrar sunulan öneride bu hususlarla ilgili olarak yapılan değişiklik ve düzenlemeler de dikkate alınır. 81 81

82 26/03/09 Oylama/Puanlama Proje önerisi yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Oylama gizli oy - gizli kimlik – açık sayım şeklinde yapılır. Her bir panelist aşağıda bir örneği görülen oy pusulasını doldurmak suretiyle o proje önerisiyle ilgili puanlamasını yapmış olur. Proje No: Kriterler Çok İyi (3) İyi (2) İyi Değil / Yetersiz (0) Özgün Değer Yapılabilirlik Yaygın Etki Panelistin Adı Soyadı: İmzası: 82

83 26/03/09 Panel Puan Tablosu Panelistler doldurdukları oy pusulalarını moderatöre teslim ederler. Panelistlerin kimliği gizli tutularak puanlar okunur ve Panel Puan Tablosuna işlenir. Her bir kriter için Panel Puanı Ortalaması hesaplanırken en yüksek ve en düşük oylardan tek kalanlar dikkate alınmaz. 83 83

84 Örnek Puan Hesabı P1 P2 P3 P4 P5 Ort. 3 2* 3,00 3* 2 2,00 0* 1.60 1,00
26/03/09 Örnek Puan Hesabı P1 P2 P3 P4 P5 Ort. 3 2* 3,00 3* 2 2,00 0* 1.60 1,00 0,50 84

85 26/03/09 Panel Raporu Panelistlerin ortak görüşleri doğrultusunda Panel Puanını yansıtacak şekilde, her bir kriter için ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Panel Raporu düzenlenir. Raporda her bir kriter için eksik görülen ya da yeterli bulunmayan hususların neler olduğunun gerekçeli olarak belirtilmesine dikkat edilir. Panel Raporunun “bütçe”, “süre” ve “diğer görüşler” ile ilgili bölümlerine de panelistlerin ortak görüşleri yansıtılarak raporun yazımı tamamlanır. Panel Puan Tablosu ve Panel Raporları moderatör ve panelistler tarafından imzalandıktan sonra panel süreci tamamlanır. 85

86 26/03/09 Özgün Değer ≤ 1 Durumu Oylama sonucunda panel puanı Özgün Değer ≤ 1 şeklinde gerçekleşen proje önerilerinin raporunun yazımında sadece “Özgün Değer” kriteriyle ilgili bölümün gerekçe ve açıklamaları ayrıntılı olarak belirtilir. Diğer kriterlerin yer aldığı bölümlere ise “Projenin özgün değerinin yetersiz bulunması nedeniyle, bu kriterle ilgili değerlendirme rapora yansıtılmamıştır ” ifadesi yazılarak rapor tamamlanır. 86

87 Panel Raporu Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
26/03/09 Panel Raporu Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar Raporda; Genel değerlendirme ifadeleriyle yetinilmeyip, gerekçe/açıklamaların açık, anlaşılır ve somut bir şekilde yazılmasına özen gösterilmesi, İmla hataları ve cümle düşüklüklerine yer verilmemesi, Her bir kriterle ilgili yazılan gerekçe/açıklamaların ilgili kriterin aldığı panel puanıyla uyumlu olması, çelişmemesi, Her bir kriterle ilgili yazılan gerekçe/açıklamaların kendi içinde ve/veya diğer kriterlerle çelişen ifadeler içermemesi, 87

88 Panel Raporu Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
26/03/09 Panel Raporu Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar Kendi içinde üç alt kriterden oluşan “yapılabilirlik” kriteriyle ilgili gerekçe/açıklamaların her bir alt kriter (yöntem-ekip-ekipman) için ayrı ayrı yazılması, Tekrar sunulmuş olan proje önerilerinin raporu yazılırken bir önceki panel raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeni öneride yapılan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerin de gerekçe ve açıklamalara yansıtılması, Koşullu kabul anlamına gelebilecek ifadelerin kullanılmaması, Proje yürütücüsü ve ekibini rencide edici ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmesi. 88

89 Destek Kararının Verilmesi
26/03/09 Destek Kararının Verilmesi Panellerin tamamlanmasından sonra, puanlarına göre sıralanan proje önerileri Başkanlığın onayına sunulur. Başkanlıkça desteklenmesi onaylanan projeler Araştırma Gruplarına bildirilir. Moderatör ve panelist isimleri ile başvurunun aldığı puan gizli tutularak, Panel Raporu başvuru sahibine iletilir. 89 89

90 Panel Sonucunun İptali
26/03/09 Panel Sonucunun İptali Proje önerisinin usulüne uygun olmadan değerlendirildiğinin ve/veya panelistlerin yetki ve sorumluluklarına aykırı durumlarının tespit edilmesi halinde, panelin bu proje ile ilgili kararının iptal edilmesi söz konusu olabilir. Panel kararı iptal edilen proje önerisi, konusu ile ilgili düzenlenecek ilk panelde yeniden değerlendirilir. 90 90

91 26/03/09 Önemli Hatırlatma! Panelistlerin seçiminde TÜBİTAK Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) aktif olarak kullanılmaktadır. Lütfen ARBİS’te kayıtlı olan bilgilerinizi düzenli olarak güncellemeyi unutmayınız ve bu konuyu meslektaşlarınızla da paylaşınız. 91

92 ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI
26/03/09 ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 ANKARA Teşekkürler 92 92

93


"Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları