Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4.YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI"— Sunum transkripti:

1 4.YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI

2 “HER SES BİR ETKİNLİK” YASEMİN&BEKİR KÖKSAL

3 PROJENİN AMACI İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin öğrendikleri sesleri kalıcı hale getirerek yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlamak. İnsanlar ;okuduklarının yüzde 10’unu, gördüklerinin yüzde 30 unu, yaptıklarının yüzde 50 sini, hem görüp hem yaptıklarının yüzde 90’ ını unutmazlar.

4 Etkinliklerde ve okuma yazma sürecinde öğrenci doğrudan sürecin merkezinde yer alması, öğrendiği sesin geri bildirimini,yaptığı etkinlikleri hatırlayarak sağlaması. Öğrenci öğrendiği sesi yaptığı etkinlikle çivilemektedir.

5 PEKİ ÇİVİLEME NE DEMEK Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum ………… Attila İLHAN

6 İlköğretim 1. Sınıf öğrencilerini kapsayan bu projemizde öğrenci bilgiyi çevreden pasif olarak almaz, etkin öğrenme yolu ile içerik ve süreci aynı anda öğrenir.

7 Bilgi öğrenci tarafından etkin olarak yapılandırılır.
Böylece yaparak-yaşayarak öğrenme ile bireyin etkin öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirir. Bu bağlamda projemiz bir üst sınıfa bütün öğrencilerin okuma-yazma bilerek geçmesini sağlamaktadır.

8 PROJENİN ÖZETİ “HER SES BİR ETKİNLİK ”projemiz özellikle ilk okuma – yazma sürecinde uygulanılacak bir yöntemdir.Ses takvimine göre seslerimiz verilirken seslerin kalıcı olması hedefi ile,her seste o ses ile başlayan bir etkinlik yapılmasını kapsamaktadır.Bu etkinliğimiz bir hayvan,bir nesne,bir obje yada yapılan bir faaliyet olabilir. Örneğin; “a” sesinde “ayı” yapımı, “p” sesinde “palyaço” yapımı, “m” sesinde “maymun” yapımı veya beslenme saatinde “makarna” yapılarak sınıfta yenmesi gibi etkinlikler örnek verilebilir.

9 “p” sesinde palyaço yapımı. “a” sesinde ayı yapımı.
“m”sesinde beslenme saatinde makarna yenilmesi.

10 “r” sesinde robot yapımı.

11 “u” sesinde uçurtma yapımı.

12 “b” sesinde balık yapımı.

13 “o” sesinde olta yapımı.

14 “Yeni Yıl” konulu sınıf kapısı etkinliğimiz.
“HER SES BİR ETKİNLİK” projemizi uygularken “Belirli Gün ve Haftalar” ile ilgili çalışmalara da yer verip, paralel bir çalışma yaparak sınıf kapımızı uygun hafta konseptine göre öğrenci etkinlikleri ile süsleyerek “o günün” önemi öğrencilere kavratılmaktadır. “Yeni Yıl” konulu sınıf kapısı etkinliğimiz.

15

16 ATATÜRK köşemiz

17 Öğrenciler bu etkinlikleri yaparken tamamen faaliyetin içinde yer almaktadır. Etkinliklerin malzemelerini temin edebildikleri ölçüde kendileri getirerek, okul ortamında etkinlikleri kendileri yaparak öğrendikleri sesin kalıcı olması sağlanmaktadır.

18

19

20 Yapılan bütün etkinlikler bireysel ya da grup şeklinde yapılıp sınıf ortamına uygun olacak şekilde sınıf duvarlarına ve panolara asılmaktadır. Böylece öğrencilere kendi öğrenme ortamlarını yaratma fırsatı verilmekte ve zengin bir öğrenme çevresi oluşturmaktadır. Kendi emeklerinin sergilenmesinden büyük bir haz duymaktadırlar.

21

22

23

24 SINIF ORTAMINDAN BİR KESİT

25

26 PROJENİN NEDENİ Projenin uygulanmasında yaparak-yaşayarak öğrenme modeli baz alınıp, öğrenciyi etkin hale getirerek kalıcı öğrenme sağlamaktır.Burada duyu organlarının sayısının artışı önemlidir.Ne kadar çok duyu organı işin içine girerse öğrenci o kadar iyi anlayacaktır.Öğrencinin yapıp gördüklerinin %90’ını unutmaması ve hatırlaması göz önüne alınırsa bu modelin ve bu projenin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

27 PROJENİN EĞİTİM –ÖĞRETİM SÜRECİNDE OLUŞTURDUĞU FARKLILIK
Öğrencilerin;her şeyden önce sıkıcı ,monoton bir okul ortamına değil de ; daha etkin olduğu ve heyecan duyduğu bir öğrenme ortamına istekle gelmelerine sebep oluyor. (Veli dönütleri) Ayrıca bu etkinlikler sonucunda öğrenci anne ve babasını her çalışmasından sonra sınıfa davet ederek etkinliğini sergileme isteği oluşuyor.Bu da öğretmen –veli ilişkisine ayrı bir katkı sağlıyor.(Özellikle köy okullarında). Akademik açıdan öğrenci sesleri daha kolay hatırlıyor ve dolayısıyla heceleme ve dikte evresini daha kolay atlatıyor. Öğrenci okuma-yazma sürecine daha hızlı hazırlanıyor.İstenilen ve planlanan zamandan daha kısa sürede okuma-yazmaya geçiş sağlanıyor. Öğrencilerin tamamı (özel engeller hariç)aile desteği ve bu çalışmalarla bir üst sınıfa okuma-yazma bilerek geçiyor. Belirli gün ve haftaların önemi etkili bir şekilde kavratılıyor.

28 PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ YAŞ GRUBUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
60–72 ay arası kız-erkek öğrencileri kapsar.( ay isteğe bağlı,67-72 ay zorunlu) 12–20 mevcutlu sınıflarda sonuçları daha net görüyoruz.(uygulama deneyimlerim sonucunda) İlköğretim 1.sınıf için uygulanabilir özelliktedir fakat istendiği takdirde bu etkinlikler ders müfredatına göre (serbest etkinlikler,görsel sanatlar vs.) üst sınıflarda da kullanılabilir. Belirli gün ve haftalar etkinliklerini ilköğretimin diğer kademelerinde de uygulanabilir.

29 PROJEDE KULLANILAN MATERYALLER-ARAÇLAR
Fon kartonu, yapıştırıcı, boyalar, ip, makas, pullar, boncuklar, pet tabak/bardaklar,pipetler,kullanılmayan cd’ler,grapon kâğıdı,rafyalar,düğmeler,öğrenci ve aile resimleri,konu ile ilgili görseller,makarna,çeşitli bakliyatlar ve atık malzemeler(yumurta kabukları,saman,çimen,ağaç dalları vs.)

30

31 PROJEYİ NASIL GERÇEKLEŞTİRDİNİZ?
Seslerin veriliş sırasına göre malzemeler bir gün önceden temin edilerek öğrenci ve öğretmen tarafından sınıfa getirilir. Genellikle serbest etkinlik ve görsel sanatlar derslerinde desteklenen zaman diliminde uygulanmaktadır. Öğretmen tarafından etkinliğin bir örneği sınıfta birlikte yapılır. Daha sonra öğrenciler özgün tasarımlarını çıkarır. Etkinlikler sınıf duvar ve panolarına asılarak etkili bir öğretim ortamı oluşturmuş olur. Daha sonra zamanı geçen etkinlikler öğrenci isteği doğrultusunda ürün dosyasında saklanır.

32 Öğretmen tarafından yapılan örnek–1

33 Öğrenci çalışmaları–2

34 Öğrenci çalışmaları–3

35 Bunun yanında belirli gün ve haftalar konularında da uygulanan “etkinlik ”yöntemi öğrencilere bu haftaları hatırlamaları ve önemini hissetmeleri açısından çok faydalı olmuştur. Sınıf kapımıza dönüşümlü bir şekilde her belirli gün ve haftada öğrencilerle birlikte yapılan bu etkinlikler doğrultusunda değiştirilerek kalıcı öğrenme sağlanmıştır.

36 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı sınıf kapısı etkinliğimiz.

37

38 PROJEYİ NASIL YAPTINIZ?
Hangi seste isek veya hangi belirli gün ve haftada isek bir gün önceden öğretmen tarafından malzeme listesi malzeme listesi öğrencilere verilir. Temin edilemeyen malzemeler öğretmen tarafından temin edilerek ertesi gün sınıfa getirilir. Etkinliğin bir örneği önce öğretmen tarafından öğrenciler ile birlikte yapılarak sınıfa asılır. Daha sonra öğrenciler bireysel veya öğrenci sayısı fazla olması sebebi ile ve etkinlik amacı doğrultusunda grup çalışması yaparak etkinliği özgün bir biçimde tamamlar ve sınıf duvarlarına ve panolara asılır. Bireysel ve grup çalışmalarında kalıcı öğrenmenin sağlanması ile birlikte grup çalışmalarında öğrenciler işbirlikli öğrenme yolu ile erken yaşta işbirliği ve sorumluluk bilincinin kazanılması, görev dağılımı ve “ben” değil “biz” duygusunun kazanılması açısından önemlidir.

39 PROJENİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ NELERDİR?
Ses takip çizelgeleri Aylık gözlem formları Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme ölçekleri Ürün dosyası değerlendirme formları Veli değerlendirme formları

40 PROJEYE İLİŞKİN BULGULAR/SONUÇLAR
İstenilen zamanda veya daha erken zamanda bütün öğrencilerin okuma-yazmaya geçmiş olması. Üst sınıflara taşınan okuma-yazma problemlerinin aşılmış olması.(Özellikle köy okullarında) Okuma-yazma sürecinde öğrencilerin sesleri daha kolay ve kalıcı bir biçimde belleklerinde tutması. Etkili öğrenme ortamının oluşturulması. Öğrencilerde sorumluluk ve “biz” duygusunun geliştirilmesi. Psikomotor beceri geliştirme.

41 PROJE GELİŞTİRİLİRKEN YARARLANILAN KAYNAKLAR
İlk okuma-yazma ile ilgili eğitim siteleri. Okul öncesi eğitim siteleri. Boyama kitapları. Eğitim bilimleri ders kitapları. Materyal geliştirme teknikleri ders kitapları.


"4.YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları