Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknolojideki hızlı gelişmeler öğretme ve öğrenme ortamlarında hızlı değişime ve çeşitliliğe yol açmaktadır. Bireysel öğrenme ortamındaki çeşitliliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknolojideki hızlı gelişmeler öğretme ve öğrenme ortamlarında hızlı değişime ve çeşitliliğe yol açmaktadır. Bireysel öğrenme ortamındaki çeşitliliğin."— Sunum transkripti:

1

2 Teknolojideki hızlı gelişmeler öğretme ve öğrenme ortamlarında hızlı değişime ve çeşitliliğe yol açmaktadır. Bireysel öğrenme ortamındaki çeşitliliğin artması ile öğrencilerin bireysel farklıkları gün geçtikçe önem taşımaktadır. Etkili bir öğretim için insanın nasıl öğrendiğinin bilinmesi gerekir. Etkili öğretimde önem taşıyan bir diğer konu öğretim sürecinin düzenlenmesidir. Öğretmen,öğrencilerine her şey den önce öğrenmeyi öğretmelidir. Öğretmenin rolü öğreten konumdan rehber konuma geçmeli yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecine katılmalıdır.

3 Öğrencilerin yaş grupları,sahip oldukları beceriler,deneyimler, bilgi birikimleri ve öğrenme ihtiyaçları,yani hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak öğrenme ortamları düzenlenmelidir. “Eğitim Teknolojisi” öğretmenin bu rolünü gerçekleştirmede en büyük yardımcısıdır. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Bilginin öğrenciye en kolay yoldan,en hızlı bir biçimde ve eksiksiz olarak aktarılması,istenilen öğretim hedeflerinin bütün öğrencilere kazandırılması için gerekli rehberliği ve düzenlemeleri yapmaktır.

4 ÇAĞIMIZ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ÖĞRETMENİN ROLÜ Bilen,bilgisini bir hatip edasıyla öğrencilerine aktaran ve ezberci öğretime ağırlık veren öğretmenin yerini; bilen,bildiklerini öğrencilerine sağladığı rehberlik yoluyla sunabilen ve öğrencinin neyi,nerede,nasıl bulabileceğinin yolunu gösteren öğretmen almıştır. Kuru bilgileri katı bir disiplin içersinde öğrencisine ezberletmeye çalışan öğretmenin yerini; dershaneyi oyun bahçesi aktifliğinde,kullandığı araç-gereç ve sunduğu öğretim materyalleri sayesinde öğrenciler için eğlenceli bir ortam hazırlayan öğretmen almıştır.

5 Kendi doğrularını tek doğru olarak öğrencilere aktaran ve kabul ettiren öğretmenin yerini; doğrulara ulaşmada öğrencilerine sorgulama imkanı vererek,öğrenci düşüncelerini ön plana çıkaran ve sonucu öğrencilerine bulduran lider öğretmen almıştır. Yıllardır meslek öncesi (Okul dönemi) edindiği bilgilerle yetinerek kendisini yeterli bulan öğretmenin yerini; araştıran,gelişmelere uyum sağlayan,sürekli kendisini yenileyen,günün şartlarına uygun bilgi ve teknik donanıma sahip olan ufku oldukça açık öğretmen almıştır.

6 ÇAĞIMIZIN GERÇEK ÖĞRETMENİ; DEMOKRAT,İNSAN HAKLARINA SAYGILI VE YAŞADIĞI TOPLUMU ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNE ÇIKARMAYI HEDEF EDİNEN ÖĞRETMENDİR.

7 Yukarıdaki öğretmen profiline paralel olarak çağımızın öğrenci tipide değişime uğrayacaktır.Kalın kitapları gece gündüz ezberleyerek kuru bilgi ile donanan ve edindiği bu bilgileri nerede ve ne için kullanacağını bilmeyen,sistem öyle istediği için ezberlemek zorunda olan öğrenci yerine; Hangi bilgiyi nereden ve nasıl elde edeceğini bilen,hangi konuda ne kadar bilgiye ihtiyacı olduğunu bilerek araştıran,bulduklarını sorgulayan ve verilenleri direkt olarak kabullenme yerine,kendi düşüncele-riyle yoğurduktan sonra uygulama imkanı bulan öğrenci bilgi çağının öğrenci tipidir.

8 ÖĞRENCİDİR. BİLGİ ÇAĞININ ÖĞRENCİSİ; GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARLA DONATILMIŞ EĞİTİM ORTAMINDA YETİŞENGÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARLA DONATILMIŞ EĞİTİM ORTAMINDA YETİŞEN YAPARAK-YAŞAYARAK EĞİTİM-ÖĞRETİMİN UYGULANDIĞIYAPARAK-YAŞAYARAK EĞİTİM-ÖĞRETİMİN UYGULANDIĞI DÜŞÜNEN VE DÜŞÜNDÜKLERİNİ ORTAYA KOYANDÜŞÜNEN VE DÜŞÜNDÜKLERİNİ ORTAYA KOYAN ARAŞTIRAN VE SONUÇLARINI TOPLUM YARARINA SUNANARAŞTIRAN VE SONUÇLARINI TOPLUM YARARINA SUNAN

9 Kısaca öğrenciye’ ÖĞRENMENİN ÖĞRETİLMESİNİ’ esas alan eğitim ve öğretimin verilmesidir. Kısaca vermeye çalıştığım öğretmen ve öğrenci profiline uygun eğitim ortamlarını hazırlamak ve bir an önce çağdaş eğitimin ülkemizde uygulamasına başlanan MLO MODELİNİ başarı ile uygulanmasını sağlamak olmalıdır.

10 Bilgi aktarma. NEYİ öğrenecekler? NASIL öğrenecekler? NEREDE öğrenecekler? UYGULAMA Öğretmen Öğrenciler Rehber Lider Temel kavramları anlarlar, Yorumlar ve uygularlar. Rehber öğretmen

11 EĞİTİM ARAÇLARI ARZU EDİLEN SONUÇ * Dikte ettirmez, izlettirir. * Öğretmenin yerini tutamaz, gücünü artırır, yükünü azaltır. * Birbirine üstünlüğü yoktur. * Eğitimi destekleyen bir unsurdur. * Değişik kullanılma yolları vardır. Eğitim araçlarının etkisi

12 Öğretmen bilgiyi davranışa dönüştüren bir mühendistir. MühendisHammadde ÜRÜN Öğretme n Kuru bilgiDAVRANIŞ *Rehberlik eder *Süreci düzenler *Teknolojik ürünler *Bilimsel metot ve teknikler ARZU EDİLEN DAVRANIŞ

13 Öğretmen Öğrenci İyi diyalog, uygun ders ortamı EKİPMAN Tepegöz tahta film resim video-tv Etkin öğretmeEtkin öğrenme ARZU EDİLEN SONUÇ Etkili öğrenme

14 ZAMAN SABİT TUTULMAK ÜZERE İNSANLAR; *Okuduklarının %10’ unu, *İşittiklerinin %20’ sini, *Gördüklerinin %30’ unu, *Hem görüp hem işittiklerinin% 50’ sini, *Söylediklerinin % 70’ ini, *Yapıp söyledikleri bir şeyin ise % 90’ ını hatırlamaktadırlar. % 10 % 20 %30 % 50 % 70 % 90 HATIRLAMA YÜZDESİ

15 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİME SAĞLADIĞI YARARLAR 1. Öğrenci başarısını artırır. 2. Öğrencinin dikkatini sürekli tutar ve güdülenmesini sağlar. 3. Unutulmayan kalıcı bilgiler kazandırır.

16 BİLMEK YETERLİ DEĞİLDİR,UYGULAMAK GEREKİR. İSTEMEK YETERLİ DEĞİLDİR,EYLEME GEÇMEK GEREKİR.


"Teknolojideki hızlı gelişmeler öğretme ve öğrenme ortamlarında hızlı değişime ve çeşitliliğe yol açmaktadır. Bireysel öğrenme ortamındaki çeşitliliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları