Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAYAN İNGİLİZCE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAYAN İNGİLİZCE."— Sunum transkripti:

1 YAŞAYAN İNGİLİZCE

2 ENGLISH VIDEO SERIES Her birimiz özgün varlıklarız, çocuklarımız da öyle. Her çocuğun farklı öğrenme yolları, farklı yetenekleri vardır. Eğitim sisteminin genel yaklaşımından dolayı, bilgi her çocuğa aynı şekilde verilir ve her çocuktan aynı derecede başarı beklenir.

3 ENGLISH VIDEO SERIES Bu zorlayıcı koşulların altında bunalan, başarısızlık korkusuyla kıvranan çocuklarımızın, zaman zaman motivasyonlarının kırılarak, yabancı dil öğrenmeye karşı başlangıçtaki isteklerinin azaldığını gözlemleyebiliyoruz.

4 ENGLISH VIDEO SERIES Yabancı dil öğretiminde görsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta, hızlandırmakta ve öğrencileri isteklendirmektedir.

5 ENGLISH VIDEO SERIES Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri, dil öğretiminde beklenilen başarıyı sağlayamamıştır. Öğretmen merkezli olan bu sistemde öğrenciler genellikle ikinci plandadır. Öğretmenin, öğrencilerin farklı duyularına yönelik etkinlikler kullanarak ders anlatmaması öğrencilerin yabancı dil derslerine karşı olan ilgisini azaltıp, motivasyon eksikliği yaşamalarına sebep olmaktadır.

6 ENGLISH VIDEO SERIES Yabancı dil öğretiminin kalitesini arttırmak ve öğrencileri isteklendirmek için öğrencilerin uyarıcılarını harekete geçirmek gerekmektedir. Bundan dolayı yabancı dil öğretiminde kullanılacak görsel araçlar öğrencilerin görsel duyularını uyararak öğretimin daha etkili olmasını sağlamaktadır.

7 ENGLISH VIDEO SERIES Yabancı dil öğretiminde kullanılan görsel araçlar sınıf içerisinde doğal bir ortamın oluşmasında öğretmene yardımcı olmaktadır. Gerçek ortamlara yakın bir düzen içerisinde yabancı bir dili öğrenmek öğrencinin ilgisini çekmektedir. 

8 ENGLISH VIDEO SERIES Farklı zeka türlerinin bir sonucu olarak insanlarda bireysel farklılıklar görülmektedir. Bireysel farklılıkların bu derece çok çeşitli olması, eğitim sisteminde çoğulcu yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü her insan, aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir karışıma sahiptir. 

9 ENGLISH VIDEO SERIES Bu nedenle yabancı dil öğretim derslerinde kullanılacak materyaller, farklı zeka türleri dikkate alınarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Görsel zekaya sahip öğrenciler söz konusu olduğuna göre görsel araçların yabancı dil öğretimindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

10 ENGLISH VIDEO SERIES Görsel zekâya sahip olan insanlar görsel dünyayı tam olarak anlama ve idrak edilen bilgiler arasında geçiş sağlama becerisine sahiptir.  Resimlere, şekillere ve çizgilere diğer insanlara nazaran daha duyarlı olan bu öğrenciler, görsel materyaller vasıtasıyla yapılan öğretimlerde daha başarılı olabilmektedirler. Öğretimde yapılan görsel aktiviteler öğrencileri dinlendirmekte kaybolan veya azalan motivasyonu yeniden canlandırmaktadır.

11 ENGLISH VIDEO SERIES Görsel araçlardan bazılarının işitsel olma özeliği de vardır. İnsanların görme duyularıyla beraber işitme duyularını da uyaran bu araçlarla yapılacak yabancı dil öğretimi, öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar. 

12 ENGLISH VIDEO SERIES Bazı araştırmalara göre zaman faktörü sabit tutulduğunda hatırlama oranları şu şekildedir; insanlar okuduklarının %10’ unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, görüp işittiklerinin %50’ sini, söylediklerinin %70’ ini, yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar. Öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı arttıkça öğrenmenin kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. En etkili yöntem öğrenme sırasında aktif halde olunan yaparak ve yaşayarak öğrenmedir.

13 ENGLISH VIDEO SERIES Yabancı dil derslerinde öğretilen teorik bilgilerin uygulamadaki şekillerinin gösterilmesi için derslerin videolarla desteklenmesi gerekmektedir. Video, hem bir bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracıdır. Gerçek hayatın en iyi şekilde sergilenmesini sağlar. Videoda ses ve görüntü bir bütün halinde verilir. Böylelikle öğrencilerin iki önemli duyu organı harekete geçirilerek konunun daha kolay anlaşılması sağlanır.

14 ENGLISH VIDEO SERIES Öğrencinin video yardımıyla yabancı dil dersinde teorikte gördüğü bir diyalogun gerçek yaşamda nasıl uygulandığını görmesi, duyması o dilin yapısını kavraması açısından önemlidir. Öğrenciler video yardımıyla öğrenilen dilde kullanılan beden dilini ve mimik hareketlerini kullanmayı da öğrenirler. Video ile yabancı dil dersleri öğretimi daha ilgili, pratik, sürekli ve kalıcı kılmaktadır. Yabancı dil öğretimi derslerinin videolarla desteklenerek öğrenci dikkatinin derse çekilmesi gerekmektedir.   

15 ENGLISH VIDEO SERIES Öğrencilerin ilgileri, kültürleri, yaşam tarzları, inançları dikkate alınmalı izletilecek videolar buna göre planlanmalıdır. İlginç videolar dersi olumlu etkiler. Görsel yönü yüksek olan videoların yabancı dil öğretiminde etkin ve doğru yöntemlerle kullanılması öğrenmeyi öğrencinin ilgisini derse çekerek öğrenmeyi hızlandırmaktadır. 

16 ENGLISH VIDEO SERIES Tüm bu verilerden yola çıkarak ve öğrencilerin aktif katılımla daha iyi öğrenebildiklerini göz önünde bulundurarak, Doğa Koleji öğrencilerine özgü bir «İngilizce Video Serisi» projesi tasarladık. Hazır kitaplar ve filmlerden oluşan materyaller yerine, öğrencilerin aktif olarak rol aldıkları, yıllık İngilizce müfredat planına paralel olarak çekilecek, her bölümde ayrı bir temanın işlendiği, gerekirse serinin sonunu öğrencilerin çekeceği bir video dersi projesidir.

17 Doğal ortam, materyaller ve temalar :
ENGLISH VIDEO SERIES Doğal ortam, materyaller ve temalar : Önceden belirlenerek çekilip derslerde kullanılabilir; YA DA Konu başlıkları altında, öğrencilerin her hafta o konuya ilişkin gruplar halinde , oyuncuları, senaristleri, yönetmenleri vs. kendi aralarından iş bölümüyle oluşturdukları kadroyla çekebilir, sınıf ortamında gruplar halinde sunup, konuyla ilgili alıştırma ve aktiviteler yapabilirler.

18 ENGLISH VIDEO SERIES Yaşayarak, doğal ortam oluşturarak ve aktif olarak kullanma şansına sahip oldukları dil, böylelikle «yabancı dil» olmaktan çıkarak, ilgi ve heyecanla takip ettikleri «ana dil» algısını hissettireceğinden, öğrenme süreci çok daha eğlenceli, ilgi çekici ve hızlı olacaktır.

19 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. DOĞA KOLEJİ ATAŞEHİR OXFORD
ORTAOKUL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

20

21


"YAŞAYAN İNGİLİZCE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları