Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Uşak Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 BAŞKANLIĞIMIZIN KISA TANITIMI
Sunum İçeriği BAŞKANLIĞIMIZIN KISA TANITIMI AR-GE, INOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI TEKMER (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği

3 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

4 HEDEF KİTLEMİZ Çalışan sayısı 250’nin altında olan,
Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL ve altında olan, AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler Yeni Girişimciler

5 HEDEF KİTLEMİZ Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum KOBİ’lerin DESTEK
Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum

6 ÜLKEMİZDE KOBİ’LER İşletme Sayısı % 99,9 Katma Değer % 59 İhracat % 56
Çalışan Sayısı % 81 Yatırımlar % 62

7 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ
KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Önceki Hedef Kitle Yeni Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler

8 Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar Desteklerin özellikle son yıllarda Kredi Faiz Desteklerine kayması Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönünde atıflar bulunması Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler

9 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER LABORATUAR TEST-ANALİZ DESTEKLERİ

10 DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje 6-Genel 5-Girişimcilik 4-İşbirliği- Güçbirliği 3-Tematik Proje Esasları 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ

11 KOSGEB DESTEKLERİ Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

12 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

13 AR-GE ve Inovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Bu Program; AR-GE ve Inovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. Programın hedef kitlesi; İşletmeler ve Girişimcilerdir.

14 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Proje Belgeler Projenin Başlaması

15 Endüstriyel Uygulama Programına;
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE ve Inovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. Endüstriyel Uygulama Programına; AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek basarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

16 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
AR-GE ve İnovasyon Programı için proje süresi en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,  Endüstriyel Uygulama Programı için proje süresi en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

17 İşliklerden bedel alınmaz
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

18 TEKMER (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ)

19 TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) işletmeler ile girişimcilerin, AR-GE, inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin; KOSGEB mevzuatı kapsamında desteklenmesi ve inkübasyon hizmeti sağlanması amacıyla “KOSGEB-Üniversite-Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası/TESK’e bağlı Esnaf ve Sanatkar Odası, TGB Yönetici Şirketi /Araştırma Merkezi, ……………” arasında tesis edilen işbirliği neticesinde kurulmaktadır.

20 TEKMER TEKMER İşbirliği protokolü kapsamında, AR-GE ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulamaya yönelik projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere taraflarca görevlendirilen temsilcilerden Kurul oluşturulmaktadır. Kurul, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında, taraflarca görevlendirilen temsilcilerden oluşturulur. Kurul üye sayısı 6 (altı) kişidir.

21 TEKMER AR-GE ve Inovasyon destek programı kapsamında proje başvurusunda bulunan ve proje başvurusu kabul edilen girişimcilerden Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından uygun görülenlere TEKMER bünyesinde yer alan işlikler tahsis edilmektedir.

22 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği

23 DESTEK PROGRAMININ AMAÇLARI
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması

24 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler; KOSGEB Birimleri tarafından, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından, KOSGEB dışındaki Kurum ve kuruluşlar tarafından KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile, Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında düzenlenebilir.

25 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir. Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar

26 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak, eğitim veya programa katıldığını belgeleyen girişimcilerin söz konusu eğitim veya programı tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler İş Planı hazırlayarak Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapabilirler

27 (İşletme/İşletici Kuruluş)
DESTEK PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme / Kuruluş İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İş Planı Belgeler Desteğin Başlaması

28 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları
DESTEK UNSURU DESTEK TÜRÜ ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

29 İletişim Bilgileri Kemalöz Mah. Atatürk Bulvarı No:97 Uşak
KOSGEB UŞAK HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kemalöz Mah. Atatürk Bulvarı No:97 Uşak Tel : Faks : E-posta : Web Siteleri : destek.kosgeb.gov.tr

30 İLGİNİZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Uşak Hizmet Merkezi Müdürlüğü


"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları