Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü
KOSGEB T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

3 İşletmeler Yeni Girişimciler. HEDEF KİTLEMİZ
Çalışan sayısı 250 ve altında olan, Net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL. ve altında olan, AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren İşletmeler Yeni Girişimciler.

4 Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum
Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak KOBİ’lerin DESTEK Rekabet Güçlerini Yükseltmek POLİTİKA Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak

5 ÜLKEMİZDE KOBİLER İşletme Sayısı % 99,8 Katma Değer % 38 İhracat % 10
Çalışan Sayısı % 76.7 Yatırımlar %56,5

6 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ
1. KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Yeni Hedef Kitle Önceki Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler Kaynak: TÜİK İŞ KAYITLARI (2008)

7 2. Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar
3. Desteklerin özellikle son yıllarda Kredi Faiz Desteklerine kayması KOBİ’lerin teknolojik ve konjonktürel değişimlere hızlı uyumunu temin etmek üzere esnek ve dinamik mevzuat yapısına duyulan ihtiyaç, Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması, Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönünde atıflar bulunması, 7. Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler

8 DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR
KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun mikro ölçekli olması sebebi ile doldurmakta zorlandıkları Stratejik Yol Haritası uygulamasından vazgeçilmiş olması, Yalın ve esnek bir destek mevzuatı, Kısa sürede (KOSGEB İcra Komitesi onayı ile) yeni Destek Programları ekleme, çıkarma, değiştirme, Başkanlık Makamı onayı ile revize edilebilecek Uygulama Esasları,

9 DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR
Proje bazlı uygulama ile işletme talep odaklı destekleme sisteminin de uygulamaya alınması, Mevcut destek türlerinin sadeleştirilmiş/iyileştirilmiş olması ve yeni destekler eklenmesi, Destek başvuru ve karar alma sürecinin basitleştirilmiş olması, Genel Sözleşme, Destek Sözleşmesi ve Damga Vergisi gibi ara unsurların kaldırılmış olması, Destek bazlı izleme yerine işletme bazlı izleme.

10 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

11

12 … KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 2-KOBİ Proje Destek Programı
1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 6-Genel Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları

13 Destek Programların süresi ve destek üst limitleri üç yılla sınırlı olup, bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından yararlanabilir. Bir programın üç yıllık süresinin tamamlanmasını takiben ve işletmenin başvurusu ile yeni üst limitlerle yeni bir program başlatılabilir.

14

15 BAŞVURU Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

16 İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname
PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme) KOSGEB Veri Tabanı Değerlendirme (KOSGEB Birimi) KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi Programın Başlaması

17 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI
Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 40.000 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

18 YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ KOSGEB tarafından  belirlenen  yurtiçi  ihtisas ve yurtiçi  uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

19 Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 TL,
Destek üst limiti; Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına TL, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 TL’dir. Program süresince destek üst limiti : TL

20 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; Konaklama giderlerini, Ulaşım giderleri ile Program ile ilgili diğer giderlerini(tercüme, rehberlik vb.) kapsar.

21 Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 işletmenin katılımı gerekir.
Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına azami destek miktarı :2.000 TL Program süresince üst limit : TL

22 TANITIM DESTEĞİ Bu desteğin kapsamı; Broşür, ürün katalogu giderleri Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri Yurtdışında yayınlanan / dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleridir. Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

23 Broşür, ürün katalogu, etiket baskılı CD, yurtdışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için üst destek limiti :5.000 TL Program süresince desteğin üst limiti: TL

24 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ KOSGEB tarafından onaylanan yurt dışındaki Eşleştirme Merkezleri ve bunlara ait hizmet bedeli listesi KOSGEB’in internet adresinde yayınlanır.

25 Eşleştirme Merkezlerinden alınacak;
Danışmanlık Hizmetleri : Pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araş. vb. Organizasyonel Hizmetler : Tercümanlık çeviri hizmetleri, vize / davet mektubu hazırlama vb. Daimi Sergi Alanı Hizmeti : Kapalı alan tahsisi, ürünlerin gümrük işlemleri vb. hizmetlerine destek verilir. Program süresince desteğin üst limiti : TL

26 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. Aylık destek üst limiti, net ücret üzerinden: TL Program süresince destek üst limiti: TL

27 Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

28 DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslar Arası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

29 Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları’ndan hizmet alınabilir.

30 Her bir danışmanlık konu başlığı için;
Danışmanlık hizmet süresi en az 20 adam-gün, destek miktarı azami :4.000 TL Program süresince destek üst limiti TL

31 EĞİTİM DESTEĞİ İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslar arası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Yenilik, Mesleki Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

32 Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

33 Her bir konu başlığı altında her bir eğitim için destek üst limiti : 1
Her bir konu başlığı altında her bir eğitim için destek üst limiti : TL, Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler toplamı üst limiti : TL, Program süresince desteğin üst limiti TL

34 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir. İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir.

35 Destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre:
1-Ön Etüt için; TEP için destek üst limiti : TL, 501 ve üzeri için destek üst limiti : TL, 2-Detaylı Etüt için; TEP için destek üst limiti : TL, 501 ve üzeri için destek üst limiti : TL, 3-Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) için Danışmanlık ; TEP için destek üst limiti : TL, 501 ve üzeri için destek üst limiti : TL, 4-Enerji Yöneticisi Eğitimleri için ; TEP değeri 200 ve üzeri için : TL Program süresince toplam Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti : TL,

36 TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.

37 Ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Program süresince desteğin üst limiti : TL

38 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. Program süresince desteğin üst limiti (yirmi bin) TL’dir.

39 Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderleri ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

40 BELGELENDİRME DESTEĞİ
İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

41 Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez. Her bir belge için destek üst limiti : TL Program süresince destek üst limiti: TL

42 TEST ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında(KOSGEB Laboratuarları hariç) alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

43 Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. Program süresince destek üst limiti: TL

44

45 HEDEF KİTLE İşletmeler Girişimciler 45

46 PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
(İşletme/ Girişimci) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

47 AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik tahsisi veya kira desteği Donanım desteği Personel gideri desteği Proje geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği ENDÜSTRİYELUYGULAMA PROGRAMI Kira desteği Donanım desteği Personel gideri desteği

48 İşliklerden bedel alınmaz
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 48

49

50 Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
KAPSAM Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

51 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler; KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Kurum ve kuruluşlar tarafından (meslek kuruluşları ve üniversiteler) tarafından, KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir. Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

52 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
Bu destekten; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

53 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI
DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3. ve 4. Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

54 İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, merkezlerdir. KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygunluğu tespit edilen İş Geliştirme Merkezlerine bu Program dahilinde İŞGEM adını kullanma hakkı tanınır ve bu Program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir. İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

55 İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ
DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 25.000 60 70 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 50.000

56 (İşletme/İşletici Kuruluş)
İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri) Başvuru (İşletme / Kuruluş İş Planı Belgeler Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Desteğin Başlaması

57

58 HEDEF KİTLE İşletmeler

59 PROGRAM BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
(İşletme) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

60 Yönetim-organizasyon Pazarlama Dış ticaret İnsan kaynakları
DESTEK KAPSAMI Üretim Yönetim-organizasyon Pazarlama Dış ticaret İnsan kaynakları Mali işler ve finans Bilgi yönetimi Ve yukarıdaki konularla ilişkili alanlarda sunulacak projeler. 60

61 Destek Üst Limiti : 150.000 TL. (geri ödemesiz)
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Destek Üst Limiti : TL. (geri ödemesiz) Destek Oranı : % 50 (3. ve 4. bölgelerde % 60)

62 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat ve malzemeye ilişkin giderler desteklenir. Ancak bu kalemler için KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. Yatırım (arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri), taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek kapsamında değerlendirilmez. 62

63 Bir işletme KOSGEB desteğine esas üst limit içinde kalmak kaydıyla üç yıllık program içinde birden fazla proje sunabilir.

64

65 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyelerinde birleşmesi. Her bir ortaklık modelinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. 65

66 Kararın İşletme(ler)’e
PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletmeler) Proje Belgeler Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Projenin Başlaması

67 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
İşletmelerin; Hammadde, ara mamül, mamül, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 67

68 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Üst Limiti %% 50 (3. ve 4. bölgelerde %% 60) Destek Oranı

69 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLER
Kurul tarafından uygun bulunan ve bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri dışında bulunan giderler destek kapsamındadır. 69

70

71 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ’ler Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları

72 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM
MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Proje Çağrısının Yayını Başvuru Dönemleri KOSGEB VERİTABANINDA YER ALMA KOŞULU ÖN BAŞVURU PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi Tematik Programa uygunluk PROJE BAŞVURUSU Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi KOSGEB Birimi İncelemesi KOSGEB Birimi İncelemesi KURUL Değerlendirmesi KARAR Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir KURUL Değerlendirmesi KARAR KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM Taahhütnamenin KOSGEB’e Teslimi ve Projenin Başlaması

73 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (azami %10).

74 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji,su,kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.

75 TEMATİK DESTEK PROGRAMI
Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi  - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı % 50 (3. ve 4. bölgede % 60) Destek Üst Limiti TL

76 ÖRNEK TEMATİK ALANLAR KOBİ’lerin borsaya açılmaları,
Spesifik bölgelerdeki kümelenmelerin geliştirilmesi, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji, Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması, Bölgesel turizm geliştirme, Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri, Atıkların geri dönüşümü, Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi, KOBİ’lerde e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu, 76

77 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ KREDİ FAİZ DESTEKLERİ
KOBİ YATIRIM DESTEKLEME PROGRAMI-2008 İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI KREDİ FAİZ DESTEKLERİ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2008 SIFIR FAİZLİ İSTİHDAM ENDEKSLİ KREDİ DESTEĞİ -2008 YÜZBİN KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2009 ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI -2009

78 İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk OSB SOKAK ÇİĞLİ/İZMİR Tel : Faks : E-posta : Web Siteleri: destek.kosgeb.gov.tr

79 TEŞEKKÜRLER


"SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları