Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB DESTEKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB DESTEKLERİ."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB DESTEKLERİ

2 KOBİ Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ Tanımı
250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 < 1 Küçük < 50 < 8 Orta < 250 < 40 * Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”

3 Boyutlarına Göre Türkiye’deki İşletmeler ve KOBİ’ler
Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ İstatistikleri Boyutlarına Göre Türkiye’deki İşletmeler ve KOBİ’ler Küçük (10-49) %4,2 Orta (50-249) %1,3 %99,76 %100 Mikro (1-9) %94,5 %0,24 * Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları

4 Program ve Proje Limitleri
3. KOSGEB Destek Programları Genel Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Program Süresi Destek Unsuru Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) Genel Destek Programı 3 Yıl Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 50 60 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 Tanıtım Desteği 15.000 Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Desteği

5 Programın Amacı 3. KOSGEB Destek Programları
Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama D. P. Programın Amacı Yeni ürün, yeni süreç bilgi ve/veya hizmet üretilmesi veya ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması

6 Program ve Proje Limitleri (1/2)
3. KOSGEB Destek Programları Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama D. P. Program ve Proje Limitleri (1/2) Program Destek Unsuru Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) Ar-ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

7 Endüstriyel Uygulama Programı Personel Gideri Desteği
3. KOSGEB Destek Programları Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama D. P. Program ve Proje Limitleri (2/2) Program Destek Unsuru Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

8 Programın Kapsamı 3. KOSGEB Destek Programları
Girişimcilik Destek Programı Programın Kapsamı Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

9 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin süresi, 24 (yirmi dört) saati atölye çalışmaları olmak üzere toplam 70 (altmış) saattir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir.

10 Yeni Girişimci Desteği
3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Yeni Girişimci Desteğinden; KOSGEB veya kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini, tamamlayarak, eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve eğitimi tamamladıktan sonra işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir.

11 Program ve Proje Limitleri
3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Destek Unsuru Geri Ödeme Durumu Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci: 70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci: 80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

12 Programın Amacı 3. KOSGEB Destek Programları
KOBİ Proje Destek Programı Programın Amacı İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bu program ile, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi KOBİ’lerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklenmesi.

13 KOBİ Proje Destek Programı
3. KOSGEB Destek Programları KOBİ Proje Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Program Süresi Proje Süresi Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) KOBİ Proje Destek Programı 3 Yıl 6-24 Ay (+12 Ay) 50 60

14 Programın Amacı 3. KOSGEB Destek Programları
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Programın Amacı KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışı ile bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda sunacakları projelerin desteklenmesi KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi

15 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
3. KOSGEB Destek Programları İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Proje Süresi Geri Ödeme Durumu Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 6-24 Ay (+12 Ay) Geri Ödemeli 50 60 Geri Ödemesiz

16 Programın Amacı 3. KOSGEB Destek Programları
Tematik Proje Destek Programı Programın Amacı KOBİ’lerde Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

17 Program ve Proje Limitleri
3. KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Program Süresi Proje Süresi Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) Çağrı Esaslı Tematik Program - Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 50 60 Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı 3 Yıl 24 Ay (+12 Ay)

18 Program Kapsamındaki Destek Unsurları
3. KOSGEB Destek Programları Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Programın Amacı Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alarak sermaye piyasalarından finansman temin etmelerini sağlamaktır. Program Kapsamındaki Destek Unsurları Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, Bağımsız denetim hizmeti bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, Aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu,

19 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
3. KOSGEB Destek Programları Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Destek Unsuru Üst Limit (TL) Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75 Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

20 TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Adem TUNCER KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürü
Tel:  


"KOSGEB DESTEKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları