Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

3 KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN ÖNEMİ
KOBİ’lerin Ekonomideki Payı Toplam işletmelerin %99,9’ u Toplam istihdamın %77,8’ i Toplam katma değerin %55,5’ i Toplam cironun %64,8’ i Toplam yatırımların %41,1’ i Toplam ihracatın %59,6’ sı Toplam Ar-Ge harcamalarının %14,9’ u KOBİ’lerin Sosyal Kalkınmadaki Rolü Ekonomik aktivitelerin ve istihdamın ülke geneline yayılması, bölgelerarası farkların giderilmesi ve göçün önlenmesi Kaynak “TÜİK Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2011 Verileri

4 HEDEF KİTLEMİZ Çalışan sayısı 250’nin altında olan,
Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL ve altında olan, AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler Yeni Girişimciler

5 HEDEF Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum KOBİ’lerin DESTEK POLİTİKA
Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum

6 HEDEF Hareket esnekliğine sahip, yeniliklere açık, girişimci ve yaratıcı işletmeler olan KOBİ’lerin, üretim kalitelerini, kapasitelerini, pazar paylarını, ihracat ve katma değerdeki katkılarını arttırmak.

7 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ
Mayıs 2009’da yapılan KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Önceki Hedef Kitle Yeni Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler

8 Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar Desteklerin özellikle son yıllarda Kredi Faiz Desteklerine kayması Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönünde atıflar bulunması Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler

9 DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR
KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun mikro ölçekli olması sebebi ile doldurmakta zorlandıkları Stratejik Yol Haritası uygulamasından vazgeçilmiş olması Yalın ve esnek bir destek mevzuatı Kısa sürede (KOSGEB İcra Komitesi onayı ile) yeni Destek Programları ekleme, çıkarma, değiştirme Başkanlık Makamı onayı ile revize edilebilecek Uygulama Esasları Destek başvuru ve karar alma sürecinin basitleştirilmiş olması

10 ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ
İşletme Geliştirme ve Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlükleri yerine Hizmet Merkezi Müdürlükleri ihdas edilmiştir. İstanbul’da 4, Ankara’da 3, İzmir’de 2 adet ve diğer illerde birer adet olmak üzere 68 İlde 75 adet Hizmet Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır.

11 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER LABORATUAR TEST-ANALİZ HİZMETLERİ

12 DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje 6-Genel 5-Girişimcilik 4-İşbirliği- Güçbirliği 3-Tematik Proje Esasları 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ

13 GENEL DESTEK PROGRAMI

14 GENEL DESTEK PROGRAMI Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

15 Kararın İşletmeye Bildirilmesi
Program İş Akış Şeması Başvuru (İşletme) KOSGEB Veri Tabanı Değerlendirme (KOSGEB Birimi) KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Onay İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi Programın Başlaması

16 Program Destek Üst Limit ve Oranları
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3., 4.,5. ve 6. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 40.000 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

17 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

18 Ar-Ge ve Inovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Bu Program; Ar-Ge ve Inovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. Programın hedef kitlesi; İşletmeler ve Girişimcilerdir.

19 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Proje Belgeler Projenin Başlaması

20 Endüstriyel Uygulama Programına;
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Ar-Ge ve Inovasyon Programından, araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. Endüstriyel Uygulama Programına; Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek basarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

21 İşliklerden bedel alınmaz
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

22 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

23 Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini,
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini, Yeni Girişimci Desteğini, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteğini, İş Planı Ödülünü kapsar.

24 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler; KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Kurum ve kuruluşlar tarafından (meslek kuruluşları ve üniversiteler) tarafından, KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir. Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

25 Yeni Girişimci Desteği
Bu desteğe; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak, eğitim veya programa katıldığını belgeleyen girişimcilerin söz konusu eğitim veya programı tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler İş Planı hazırlayarak başvuru yapabilirler.

26 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları
DESTEK UNSURU DESTEK TÜRÜ ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya engelli girişimci:70) 70 (Kadın veya engelli girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

27 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, merkezlerdir. İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

28 İŞGEM Desteği Destek Unsurları
DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (%) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 25.000 60 70 İŞGEM Yönetim Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 30.000 50.000 20.000

29 (İşletme/İşletici Kuruluş)
Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri İş Akış Şeması Başvuru (İşletme / Kuruluş İş Planı Belgeler Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Desteğin Başlaması

30 İş Planı Ödülü Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile; Birinciye TL, İkinciye  TL, Üçüncüye TL ödül verilir. 

31 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

32 Programın hedef kitlesi İşletmelerdir.
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Programın hedef kitlesi İşletmelerdir.

33 Program İş Akış Şeması Başvuru Proje Belgeler İnceleme
(İşletme) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

34 Destek Kapsamı Üretim Yönetim-organizasyon Pazarlama Dış ticaret
İnsan kaynakları Mali işler ve finans Bilgi yönetimi ve yukarıdaki konularla ilişkili alanlarda sunulacak projeler.

35 Destek Kapsamı Yatırım (arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri), taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek kapsamında değerlendirilmez. Bir işletme KOSGEB desteğine esas üst limit içinde kalmak kaydıyla üç yıllık program içinde birden fazla proje sunabilir.

36 Destek Üst Limiti ve Oranı
Destek Üst Limiti : TL. (geri ödemesiz) Destek Oranı : % 50 (3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60)

37 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

38 İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri
Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyelerinde birleşmesi. Her bir ortaklık modelinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

39 Kararın İşletme(ler)’e
Program İş Akış Şeması Başvuru (İşletmeler) Proje Belgeler Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Projenin Başlaması

40 Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin; Hammadde, ara mamül, mamül, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

41 % 50 Destek Üst Limit ve Oranları 3 yıl 6-24 ay (+ 12 ay)
Program Süresi 3 yıl 6-24 ay (+ 12 ay) Proje Süresi TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Üst Limiti % 50 (3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60) Destek Oranı

42 Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri dışında bulunan giderler destek kapsamındadır.

43 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

44 Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı
Program Kapsamı ve Hedef Kitle Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ’ler Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları

45 Destek Üst Limit ve Oranları
Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi  - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı % 50 (3., 4., 5. ve 6. bölgede % 60) Destek Üst Limiti TL

46 Örnek Tematik Alanlar KOBİ’lerin borsaya açılmaları,
Spesifik bölgelerdeki kümelenmelerin geliştirilmesi, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji, Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması, Bölgesel turizm geliştirme, Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri, Atıkların geri dönüşümü, Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi, KOBİ’lerde e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu,

47 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

48 Programın Amacı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

49 Destek Üst Limit ve Oranları
Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75 Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

50 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ BÜTÇE KREDİ FAİZ DESTEKLERİ KDV FAİZ YATIRIM
KOSGEB HAZİNE KDV FAİZ KREDİ FAİZ DESTEKLERİ YATIRIM KREDİ İSTİHDAM İHRACAT

51 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ KREDİ FAİZ DESTEKLERİ
KOBİ YATIRIM DESTEKLEME PROGRAMI-2008 İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2008 SIFIR FAİZLİ İSTİHDAM ENDEKSLİ KREDİ DESTEĞİ -2008 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ YÜZBİN KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2009 ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI -2009 İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI -2010 İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2010 ÖLÇEK ENDEKSLİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2010

52 İletişim Bilgileri Marulcu Mah. Erdal Akar Sk. No:20
KOSGEB AFYONKARAHİSAR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Marulcu Mah. Erdal Akar Sk. No:20 Merkez/Afyonkarahisar Tel : Faks : E-posta : Web Siteleri : destek.kosgeb.gov.tr

53 İLGİNİZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü


"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları