Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR ?"— Sunum transkripti:

1 KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR ?

2 Firmanızın da Yararlanma Hakkı Olan KOSGEB Destekleri Hakkında Yeteri Kadar Bilgi Sahibi Misiniz ?

3 KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmek ve ekonomik kalkınmadaki paylarını arttırmak için KOSGEB tarafından sunulan desteklerden yararlanmak istemez misiniz?

4 Siz de hemen bizimle irtibata geçin
Siz de hemen bizimle irtibata geçin. Firmanız için en doğru destek programını birlikte belirleyelim. Desteklerden yararlanmanız için gerekli danışmanlık hizmetlerini size sunalım.

5

6 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 30.000 TL)
Yurt İçi Fuar Desteği      (max destek limiti TL) Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

7 GENEL DESTEK PROGRAMI Destek üst limiti:
- Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80 (seksen) TL/m²’dir. ÖNEMLİ: Her fuarda KOSGEB tarafından desteklenen toplam stand alanı (m²) belirli olduğu için katılmak istediğiniz fuarlar için acele edin. Size en uygun fuara KOSGEB desteğiyle katılmak bizimle irtibata geçin.

8 GENEL DESTEK PROGRAMI Yurt Dışı İş Gezisi Desteği    (max destek limiti TL; her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı TL’dir.) İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi ve destek ödemesinin yapılabilmesi için, sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) işletmenin söz konusu programa katılım sağlaması gerekmektedir.

9 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 15.000 TL)
Tanıtım Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin, broşür, ürün kataloğu ve yurt dışında yayınlanan basılı yayınlara reklam verme giderlerini desteklenmektedir. Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Her bir kalem için destek üst limiti TL’dir.

10 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 20.000 TL)
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği  (max destek limiti TL) Bu destek en az fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu, firmada yeni istihdam edilecek veya destek başvurusu itibari ile son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir. Desteğin aylık üst limiti, her bir elemanın net maaşının %50’sini karşılar ve her bir eleman için TL’yi geçmez.

11 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 15.000 TL) İşletmelerin,
Danışmanlık Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin, *AB ve diğer uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama *İş planı hazırlama *Yatırım *Pazarlama *Üretim *İnsan kaynakları *Mali işler ve finans *Dış ticaret *Bilgisayar ve bilgi teknolojileri *Enerji teknolojileri *Yeni teknik ve teknolojiler *Genel yönetim *Çevre *CE kapsamındaki ürün tasarımını belgelendirmesi ve CE belgesine uygun üretim konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verir.

12 GENEL DESTEK PROGRAMI Her konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetinin süresi en az 20 adam-gün olup , destek üst limit TL’dir. Destek kapsamındaki bahsi geçen konularda danışmanlık almak istediğinizde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olan BASKENT Danışmanlık olarak bu hizmeti size sağlayabiliriz. Bu hizmet bedelinin belirli bir kısmı da KOSGEB tarafından finanse edilebilir.

13 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 10.000 TL)
Eğitim Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin, Genel yönetim, Pazarlama yönetimi, Üretim yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Mali işler ve finans yönetimi, Dış ticaret ve uluslararası mevzuat, Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, Enerji teknolojileri, Yeni teknik ve teknolojiler, Yenilik, Teknik ve mesleki eğitim, CE işareti, Ürün belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verir.

14 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 30.000 TL)
Tasarım Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin, ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

15 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 20.000 TL)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; -Patent Belgesi -Faydalı Model Belgesi -Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi -Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile -Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir. 15

16 GENEL DESTEK PROGRAMI Kurulduğu günden bu yana Patent, Faydalı Model ve Marka Tescil gibi rekabet gücünüzü arttıracak her alanda hizmet veren BASKENT Danışmanlık, bu alandaki 18 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosu ile KOSGEB desteğiyle bu hizmetlerden faydalanmanızı sağlayabilir. 16

17 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 10.000 TL)
Belgelendirme Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Her bir belge için destek üst limit TL’dir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

18 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 20.000 TL)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği  (max destek limiti TL) İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

19 Ar-Ge ve İnovasyon Programı
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Ar-Ge ve İnovasyon Programı Bu Program ile, işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

20 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz. Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

21 Proje Geliştirme Desteği
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Proje Geliştirme Desteği Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test Analiz Belgelendirme Desteği

22 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (geri Ödemeli)

23 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
‘Projem var, destek yok diyorsanız’ DOĞRU YERDESİNİZ ! AR-GE Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve Proje Başvurularınızı Deneyimli KOBİ Uzmanlarımıza hazırlatmak için bizimle irtibata geçin, fikirlerinizi birlikte şekillendirelim.

24 ARTIK BİR ADIM DAHA ÖNDESİNİZ!

25 KOSGEB DANIŞMANLIĞI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 0312 231 00 22


"KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları