Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Payzın Danışmanlık Ltd. Şti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Payzın Danışmanlık Ltd. Şti"— Sunum transkripti:

1 Payzın Danışmanlık Ltd. Şti
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başvurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Erbil PAYZIN Payzın Danışmanlık Ltd. Şti ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

2 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Çalıştayın Amacı TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvurmak için proje önerisi hazırlayacak kişilerin, Destek programına uygun doğru proje konularını belirlemek, Destek programı ölçütlerine uygun olarak proje önerisi hazırlamak, Proje bütçesini oluşturmak, konularındaki becerilerini geliştirmek. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

3 Çalıştay Programı: 1. Gün-sabah
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Çalıştay Programı: 1. Gün-sabah 09:00-09:15 Açılış, çalıştayın amaçları, katılımcılarla tanışma Oturum 1 09:15-10:00 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 10:00-10:15 Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar 10:15-10:45 Uygulama Çalışması 1: Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar 10:45-11:00 Ara (15 d) Oturum 2 11:00-11:20 Uygulama Çalışması 1 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 11:20-11:35 Proje önerisi hazırlarken dikkat edilecek konular 11:35-11:50 Proje amaçları ve çıktıları 11:50-12:30 Uygulama Çalışması 2: Proje amaçları ve çıktılar 12:30- 13:30 Yemek arası (60 d) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

4 Çalıştay Programı: 1. Gün-devam
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Çalıştay Programı: 1. Gün-devam Oturum 3 13:30-13:45 Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi; dolaylı teknolojik etkileri 13:45-14:15 Uygulama Çal. 3: Teknoloji Karmaşıklık ve Dolaylı Teknolojik Etkiler 14:15-14:45 Uygulama Çal. 2-3 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 14:45- 15:00 Ara (15 d) Oturum 4 15:00-15:15 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri 15:15-15:45 Uygulama Çalışması 4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri 15:45-16:15 Uygulama Çal. 4 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 16:15- 16:30 Ara (15 d) Oturum 5 16:30-17:15 İş Planı: Proje İş Paketleri, İş-Zaman Çubuk Grafiği, Ara Çıktılar Formu 17:15-18:00 Uygulama Çalışması 5: İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

5 Çalıştay Programı: 2. Gün-sabah
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Çalıştay Programı: 2. Gün-sabah Oturum 6 09:00-10:30 Uygulama Çalışması 6: İşgücü Planlaması, İş Paketi Tanımlama Formu, Ara Çıktılar Formu 10:30-10:45 Ara (15d) Oturum 7 10:45-11:45 Uygulama Çal. 5-6 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 11:45-12:00 Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi :30 Proje Yönetimi ve Organizasyonu; Kuruluşun Ar-Ge Olanakları 12:30- 13:30 Yemek arası (60 d) Oturum 8 13:30-13:45 Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği 13:45-14:15 Uygulama Çalışması 7: Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği 14:15-14:45 Uygulama Çal. 7 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

6 Çalıştay Programı: 2. Gün- devam
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Çalıştay Programı: 2. Gün- devam 14:45- 15:00 Ara (15d) Oturum 9 15:00-15:15 Proje Bütçesi 15:15-16:15 Uygulama Çalışması 8: Proje Bütçesi ve Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi 16:15-16:45 Uygulama Çal. 8a ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 16:45- 17:00 Ara (15d) Oturum 10 17:00-17:30 Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri 17:30-18:00 Genel tartışma ve kapanış ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

7 TÜBİTAK TEYDEB (TİDEB) Belgeleri (www.teydeb.tubitak.gov.tr)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TÜBİTAK TEYDEB (TİDEB) Belgeleri ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik Ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_ doc)  AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_ doc) AGY200-01: TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Proje Önerisi Değerlendirme Formu (AGY200_ doc)  AGY300-01: Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300_ doc)  AGY400-01: Dönemsel İzleme Formu (AGY400_ doc)  AGY500-1: Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

8 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ar-Ge Desteği ve Yenilik Kavramı Destek Kapsamı ve Destekleme Oranları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

9 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kapsamı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kapsamı Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

10 Yenilik: TEYDEB’in Tanımı (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Yenilik: TEYDEB’in Tanımı (*) Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek; estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder. (*) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

11 Oslo Kılavuzuna Göre Yenilik Türleri (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Oslo Kılavuzuna Göre Yenilik Türleri (*) Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik Destek Kapsamında Kapsam Dışı Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, 3. Baskı, OECD ve Eurostat ortak yayını, Türkçe 1. Basım, TÜBİTAK, Şubat 2006, ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

12 Ürün Yeniliği Tanımları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yeniliği Tanımları Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) : Özellikleri ya da tasarlanan kullanım alanları tamamıyle yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş olan mal veya hizmetlerdir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**): Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

13 Ürün Yeniliği Sınıfları (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yeniliği Sınıfları (*) Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi: temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi: benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi: yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi küçük yenilik BÜYÜK yenilik (*) AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

14 Ürün Yenililiği Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yenililiği Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni olan ürünler Şirket için yeni olan ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Ürün gamı Genişletme Maliyet azaltma İyileştirme ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

15 Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar(*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar(*) Mal veya hizmetin işlevsel ve teknik özelliklerini değiştirmeyen tasarım değişiklikleri Rutin güncellemeler Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Giyim sektöründe meydana gelen düzenli mevsimsel değişiklikler Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden önemli ölçüde farkı bulunmayan özel ürünler Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden ticareti (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

16 Süreç Yeniliği Tanımları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Süreç Yeniliği Tanımları Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) : Yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş üretim ve teslimat yöntemleridir. Teknikte, ekipmanda ve/veya yazılımda meydana gelen önemli ölçüdeki değişiklikleri de içerir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**): Üretim yöntemlerinde yenilik, geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

17 Süreç Yeniliği Sınıfları (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Süreç Yeniliği Sınıfları (*) Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

18 Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar (*) Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet yeteneklerinin artırılması (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

19 TEYDEB Tarafından Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Tarafından Desteklenen Ar-Ge Aşamaları Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

20 Neler Destekleniyor? Personel giderleri: Seyahat giderleri:
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Neler Destekleniyor? Personel giderleri: Brüt ücret, SSK & İşsizlik Sig. işveren payı, ikramiye Seyahat giderleri: Şehirlerarası yol + konaklama Alet/Techizat/Yazılım/Yayın alımları* Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları** Malzeme alımları TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri * Üretim aşamasında da kullanılan techizata proje süresine bağlı kısmi destek verilir. ** Yurtdışından alınan danışmanlık ve hizmetler proje toplamının %20’sini aşamaz. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

21 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Destekleme Oranları KOBİ: %32%50 (temel destek) ... %60 (ek desteklerle) Büyük: %25 %50 (temel destek) ... %60 (ek desteklerle) Temel Destek Oranı: Firmanın bir önceki yıla ait Ar-Ge giderinin net satışlarına oranına bağlı (%0... %1.5>) Ayrınıılı gelir tablosu 630 hesabında yazılan Ar-Ge gideri geçerli oluyor. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

22 Ek Destekler Personel giderleri:
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ek Destekler Personel giderleri: Büyük F. %60; KOBİ %75; Teknopark %90; Doktoralı %100 Öncelikli alan: temel destek %20 artar Özgün ürün oranına göre temel destek %0-%20 artar Yurtiçi Ar-Ge kuruluşundan hizmet alımı için %30 ek desek Patent çıkarsa toplam destek %10 artırılır ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

23 Öncelikli Alanlar(*) Enformatik
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Öncelikli Alanlar(*) Enformatik Esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama İleri malzeme teknolojileri Gen mühendisliği/biyoteknoloji Uzay ve havacılık teknolojileri Çevreye duyarlı teknolojiler (*) 98/10 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tebliğinde tanımlanmış olan öncelikli alanlar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

24 Destek Süreci İlk başvuru Değerlendirme süreci (3+ ay)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Destek Süreci İlk başvuru 4 kopya proje önerisi (AGY100-01) Başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadarki harcamalar destek kapsamında Maksimun destek süresi 3 yıl Değerlendirme süreci (3+ ay) Hakem değerlendirmesi (AGY200-01) TEYDEB iç değerlendirme ve karar Dönemsel (6 aylık) Ar-Ge yardımı talebi (AGY300-01) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

25 Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar Bu proje destek kapsamına girer mi? Bu proje yapmaya değer mi? Destek için başvurmaya değer mi? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

26 Bu proje destek kapsamına girer mi?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bu proje destek kapsamına girer mi? Ne Ar-Ge sayılır, nereye kadar sayılır, ne sayılmaz? Destek programının kısıtları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

27 Bu proje yapmaya değer mi?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bu proje yapmaya değer mi? Kime, neyi, nasıl yapacaksınız? Yapabilir misiniz? Mevcut bilgi, beceri ve altyapınız yeterli mi? Satabilir misiniz? İş modeliniz gerçekçi mi?    Kaça satılabilir? Maliyet ne olmalı? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

28 Destek için başvurmaya değer mi?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Destek için başvurmaya değer mi? Projemizin süresi ne kadar? > 6 ay ? Projemizin bütçesi ne? > 50 bin YTL? Birkaç benzer küçük projeyi bir şemsiye proje altında toplayabilir miyiz? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

29 Uygulama Çalışması-1: Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-1: Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

30 Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular Gerekli bilgileri istenen formata uygun olarak vermek Projeyi hakemin bakış açısıyla hazırlamak: Hakem sorularının yanıtlarını öneri dosyasında bulmalı! Hakem için yeterli bilgi vermek/ ticari sırları saklı tutmak ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

31 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

32 Hakem nelere bakar? Proje Değerlendirme Formu AGY200-1
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Hakem nelere bakar? Proje Değerlendirme Formu AGY200-1 Üç ana başlık: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Her ana başlık altında üç kategoride toplanmış değerlendirme kriterleri: Çok iyi (7/11/10) İyi (18/11/15) İyi değil/Yetersiz (9/8/6) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

33 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

34 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

35 Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Proje Tanıtımı Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi Yenilikçi ve Özgün Yönleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

36 Proje Tanıtımı: proje özeti formu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Tanıtımı: proje özeti formu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

37 Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi Proje amaçları ve çıktıları Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi Projenin dolaylı teknolojik etkileri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

38 Proje Amaçları ve Çıktıları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri Projede kullanılacak yöntem ve teknikler Uyulacak ulusal/uluslararası standartlar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

39 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri Ne yapmak istiyoruz? Neden yapmak istiyoruz? Proje sonuçlarımızın başarı ölçütleri neler? Performans Maliyet Zamanlama ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

40 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Projede kullanılacak yöntem ve teknikler Hangi Ar-Ge aşamaları planlandı? Nasıl bir Geliştirme Süreci izlenecek? Hangi aşamalarda hangi tasarım ve test teknikleri kullanılacak? Tasarım ve testler sırasında hangi araçlar kullanılacak? Standartlara uyum testleri nerede ve nasıl yapılacak? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

41 Şelale Geliştirme Süreci
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Şelale Geliştirme Süreci Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Mimari tasarımı Ayrıtılı tasarım Prototip Boom! Test ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

42 Adımsal (Incremental) Geliştirme Süreci
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Adımsal (Incremental) Geliştirme Süreci Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Mimari tasarımı adım 1 adım 2 adım N Ayrıntılı tasarım Ayrıntılı tasarım Prototip Prototip Modül testi Modül testi Sistem testi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

43 İterasyona Dayalı (Döngülü) Geliştirme Süreci
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı İterasyona Dayalı (Döngülü) Geliştirme Süreci iterasyon 1 iterasyon N Müşteri gereksinimleri Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Spesifikasyon Tasarım Tasarım Prototip Prototip Test Test Sistem testleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

44 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Uyulacak ulusal/uluslararası standartların listesi Firma içi standartlar Ulusal standartlar Uluslararası standartlar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

45 Uygulama Çalışması-2: Proje Amaçları ve Çıktıları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-2: Proje Amaçları ve Çıktıları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

46 Projenin Teknolojik Karmaşıklık Düzeyi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Teknolojik Karmaşıklık Düzeyi Proje konusu hangi teknolojik uzmanlık alanlarını kapsıyor? Hangi bilgi, beceri ve altyapı bizde mevcut? Bilgi, beceri açığımız varsa bunu nereden/kimden temin edeceğiz? Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi nedeni ile ne gibi oluşabilecek teknik sorunlarla karşılaşabiliriz? (teknik riskler) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

47 Projenin Dolaylı Teknolojik Etkileri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Dolaylı Teknolojik Etkileri Ulusal/uluslararası teknolojik gelişmeye katkı, Firma içinde/dışında yeni Ar-Ge projelerine yol açması Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara/Ar-Ge çalışmalarına yol açması ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

48 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-3: Teknolojik Karmaşıklık ve Dolaylı Teknolojik Etkiler ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

49 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri Proje çıktılarının Yenilikçi ve Özgün yönlerini, farklılıkları, sağlanan avantajları ve üstünlükleri Firmanızın mevcut ürünlerine göre Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre kıyaslamalı olarak açıklayın. Yenliklerinizi TEYDEB’in tanımladığı ürün ve süreç yeniliği sınıfları altında açıklayın Yeniliklerin getirdiği (teknik) riskleri açıklayın Firma ürün çeşitliliğine etkisini açıklayın ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

50 Projenizdeki YENİLİK hangi düzeyde?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenizdeki YENİLİK hangi düzeyde? Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni olan ürünler Şirket için yeni olan ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Ürün gamı Genişletme Maliyet azaltma İyileştirme ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

51 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri Proje önerisinin içerdiği çalışmalar firmanın daha önce kazanmış olduğu bir yeteneğin tekrarı niteliğinde olmamalıdır: “Kuruluşun Ar-Ge desteği alarak gerçekleştirdiği diğer projelerden edindiği bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı esas alınarak kuruluş bazında değerlendirme ölçütü yükseltilebilir.” (*) (*) TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik, Madde 16, son cümle. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

52 Uygulama Çalışması-4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

53 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

54 Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı İş Planı İş Paketi Tanımlama Formları İş-Zaman Çubuk Grafiği Ara Çıktılar Formu Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi Proje Yönetimi ve Organizasyonu Kuruluşun Ar-Ge Olanakları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

55 Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (eyleme/sürece dayalı yapılar)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (eyleme/sürece dayalı yapılar) XYZ Cihazı Geliştirme Projesi Ürün tanımı Tasarım ve Geliştirme Tasarım Doğrulama Seviye 1 Prototip geliştirme Ana parçaların tasarımı Prototip testleri Seviye 2 Görev 1 Görev N Görev2 Seviye M ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

56 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (işleve/bileşenlere dayalı yapılar) ABC Yazılımı İnsan-Makine Arayüzü Seviye 1 Ana Platform Uygulama 1 Modül 2 Modül 1 Modül L Seviye 2 Bileşen 1 Seviye M Bileşen 2 Bileşen 3 ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

57 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

58 Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği (örnek)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği (örnek) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

59 Özet İş-Zaman Çubuk Grafiği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Özet İş-Zaman Çubuk Grafiği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

60 İşgücü Kullanımı Planlaması için bir Araç: İşgücü Kullanımı Tablosu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı İşgücü Kullanımı Planlaması için bir Araç: İşgücü Kullanımı Tablosu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

61 Proje Ara Çıktılar Formu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Ara Çıktılar Formu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

62 Uygulama Çalışması-5 İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-5 İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

63 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-6: İşgücü Planlaması, İş Paketi Tanımlama Formu, Ara Çıktılar Formu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

64 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Personel giderleri (iş paketi bazında) Adı Soyadı, iş paketindeki görevi Özgeçmişler (ekler bölümünde verilmeli) Seyahat giderleri (proje bazında) Kişinin adı soyadı, gidilecek yer, seyahatin amacı Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları Alınacak teçhizatın genel adı ve temel özellikleri, hangi aşamada ne amaçla kullanılacağı Proje sonunda ne işlerde kullanılacağı (Ar-Ge? Üretim ?....) Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler Kuruluşun adı, yaptırılacak Ar-Ge faaliyetleri ve amacı Sözleşme veya protokol kopyası Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Alımın yapılacağı kuruluş/kişi, yaptırılacak işin açıklaması ve gerekçesi Malzeme alımları Malzemenin cinsi, adı, ne amaçla kullanılacağı, miktarının gerekçelendirilmesi Patent Başvuru Maliyeti TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili açıklamalar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

65 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Yazılan gerekçeler, ilgili gider kaleminin projenin başarısına etkisini açıklayacak nitelikte olmalı. Örnek : 3 adet bilgisayar alımı bütçenmiş. Neden mevcut altyapınız yetersiz kalıyor? Neden 1 adet değil de 3 adet alınıyor? Örnek: Neden bu modülü geliştirmek için dışarıdan hizmet alıyoruz? Neden bu firma? Neden bu miktar? Proje gider kalemlerinin gerekçelendirilmesi, proje planlama ve bütçe hazırlama ile paralel yürütülmeli ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

66 Personel giderleri açıklaması için oluşturabileceğiniz özel form
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Gider Kalemleri Açıklamaları ile Bütçe Formları arasında ilişki kurulması İlişkili Excel sayfaları M011 Bütçe Formu Personel giderleri açıklaması için oluşturabileceğiniz özel form ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

67 Proje Yönetimi ve Organizasyonu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Yönetimi ve Organizasyonu Proje Yönetim Planı Kaynak planlaması Risk yönetim planı Bilgi akışı ve karar alma süreçleri Proje Yönetim Yapılanma Şeması Kuruluşun Organizasyon Şeması ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

68 Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Ar-Ge personeli, laboratuar, test ortamı, alet-teçhizat, yazılım araçları, kütüphane, bilgi birikimi v.b Ar-Ge altyapı yetkinlikleri Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin kurumsal hafıza (dokümantasyon sistematiği) Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla ilişkiler Geçmişte yapılan Ar-Ge çalışmalarına dayanan birikim Uzun vadeli teknolojik hedefler (yol haritaları) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

69 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

70 Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Ekonomik Öngörüler Ulusal Kazanımlar Proje Ekonomik Bilgi Özeti ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

71 Ekonomik Öngörüler Sağlanacak katma değer
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ekonomik Öngörüler Sağlanacak katma değer Firma verimliliğine ve rekabet gücüne katkılar Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli, iç ve dış pazar payı, ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığı Ekonomik getiri beklentisi Pazara çıkış süresi Satış hasılatında ve Pazar payında beklenen artış, Kâra geçiş (başa baş) noktası ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

72 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Ulusal Kazanımlar Yan sanayi oluşturmaya/geliştirmeye, ilgili/başka sektörlere katkısı Üniversite/araştırma kurumu- sanayi işbirlikleri Firma dışından temin edinilen bilgilerin içselleştirilmesi Kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliği Edinilen teknik bilgilerin yayılımına yönelik hedef ve stratejiler Patent konusu olabilecek çıktılar Proje çıktılarının sosyo-kültürel hayata, işlendirmeye etkileri Projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

73 Proje Ekonomik Bilgi Özeti
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Ekonomik Bilgi Özeti ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

74 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-7: Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

75 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

76 Hazırlanacak Formlar:
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm E- Proje Bütçesi Hazırlanacak Formlar: M011- Personel giderleri (her iş paketi için ayrı hazırlanacak) M012- Seyahat giderleri M013- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları M014-Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler M015-Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları M016-Malzeme alımları M020-Proje Toplam Tahmini Maliyet Özeti TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri M020 de gösterilecek M030/YTL ve M030/USD- Dönemsel Tahmini Maliyet Formu Proje faaliyetlerine ilişkin harcamaların zamanlamaları ile uyumlu olacak ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

77 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-8 Proje Bütçesi: AGY Excel formları kullanarak proje bütçesinin hazırlanması Proje Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

78 Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri Dikey İşbirlikleri Yatay işbirlikleri: Ortak proje başvuruları Ortak başvurulan başka ulusal/uluslararası Ar-Ge destek programları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

79 Dikey İşbirlikleri: Ar-Ge Hizmeti Alımı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Dikey İşbirlikleri: Ar-Ge Hizmeti Alımı Destek kapsamındaki olan Ar-Ge hizmeti alımları: Üniversite Kamu araştırma kurumu Türkiye’deki bir kuruluştan alınan Ar-Ge hizmeti Desteklenmeyen Ar-Ge hizmeti alımları: Yurt dışındaki bir kurumundan alınacak Ar-Ge hizmetleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

80 Ortak Proje Başvuruları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ortak Proje Başvuruları Ar-Ge desteği için ne zaman ortak proje başvurusu yapılmalı? Projenin hem gerçekleştirilmesi hem de çıktılarının ticarileştirilmesi aşamasında iş ortaklığı söz konusu ise Projede Ar-Ge faaliyetleri büyük oranda başka bir kuruluştan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecekse ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

81 Ortak Proje Başvurusu İçin Öneri Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ortak Proje Başvurusu İçin Öneri Formatı Aşağıdaki bölümler ortaklardan her biri için ayrı hazırlanacak: Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm E- Proje Bütçesi Diğer bölümler müşterek hazırlanacak ancak ortakların rolleri açıklanacak: İş planında kimin ne işleri yapacağı belirtilecek Ortakların yetki ve sorumluluklarının belirtildiği bir sözleşme yapılması gerekiyor ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

82 Ortak Başvurulan Başka Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ortak Başvurulan Başka Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programları TÜBİTAK Destek Programları ( 1502 EUREKA Sanayi Ağı Ar-Ge Desteği 1505 Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) 1506 Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri (USKA) 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı TTGV Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri ( AB 7. Çerçeve Programı ( ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

83 Teşekkürler! erbil@payzin.com
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Teşekkürler! ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)


"Payzın Danışmanlık Ltd. Şti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları