Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hollanda Gıda Vadisi Kümesi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hollanda Gıda Vadisi Kümesi Üniversite-Sanayi İşbirliği"— Sunum transkripti:

1

2 Hollanda Gıda Vadisi Kümesi Üniversite-Sanayi İşbirliği
Uluslararası Rekabet çilik ve İşbirliği Konferansı Ankara, 4 Haziran 2013 J.G. Wissema Delft University of Technology Wissema Consulting Ltd

3 İleri teknoloji kümeleri
İleri teknoloji kümesi = İleri teknolojili işletmeler kümesi İleri teknoloji kümeleri tercihen, üniversitenin merkez görevi gördüğü bir ‘bilgi merkezi’nin parçası olarak yerleştirilmektedirler ‘bilgi merkezi’ endüstriyel ve halka ait Ar-Ge kuruluşlarını, (yüksek) teknoloji okullarını ve tüm uzman ve yöneticileri kapsar Bu tür ileri teknoloji kümeleri oldukça başarılıdırlar, bkz. Silikon Vadisi Şanslıyız ki ileri teknoloji kümelerinin ilkesi, Bilgi Teknolojileri dışındaki sektörlerde de kullanılabilir Wissema Consulting Ltd

4 Girişimciler nerelerde bulunur?
Tarım Mülk aracı ve komisyoncuları Bilimsel alanlar ve mühendislikte uzman akademisyenler Eczacılar Yerbilimciler Konaklama Muhasebecilik Bilgi Teknolojileri Luke Johnson, Financial Times, 22 Mayıs 2013 Wissema Consulting Ltd

5 Tarım – ileri teknoloji?
Hollanda’da tarım, ailelerce yapılmaktadır; girişimci bir kültüre sahiptir Nüfusun %3’ü tarım sektöründe çalışır (Türkiye’de bu rakam %30’dur) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın %2.2’sini tarım oluşturur Hollanda, toplam toprağın %68’ini oluşturan, 2.3 milyon hektarlık ekilebilir araziye sahiptir Fakat ihracatı 72 milyon Euro’dur ve Dünya’da ABD’den sonra ikinci sırada gelmektedir Böyle küçük, çok nüfuslu ve sanayileşmiş bir şehir korkunç iklim şartlarına rağmen nasıl bu sonucu elde edebiliyor? Cevap: biz, tarımda ileri teknolojiyi kullandık Wissema Consulting Ltd

6 Wageningen Üni.’nin Rolü
100’ü aşkın ülkeden çalışan ve öğrenci dünyanın dört bir yanında tarım ve gıda alanında çalışmaktadır. Sonuçlara bakıldığında WUR bu alanda dünyanın 4. büyük kuruluşudur Bu çalışmanın çekirdeği Wageningen Üniversitesi ve ekonomi ve lojistiği de içeren uygulamalı araştırma alanlarında uzmanlaşmış on kuruluştan oluşmaktadır Bu araştırma kuruluşları hükümet, ticari işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarca mali açıdan desteklenmektedir. Wissema Consulting Ltd

7 Wissema Consulting Ltd
‘Gıda Vadisi’ İçlerinde Heinz, Danone, Friesland/Campina, Avebe ve AkzoNobel’in de bulunduğu 200 gıda ve tarım işletmesi Wageningen Üni. ile işbirliği yapmaktadır Özellikle ileri teknolojili alanlarda yeni girişimleri destekleyecek küresel çapta birçok olanak vardır Birçok uluslararası işletme WUR’un yapısına benzer araştırma bölümlerine sahiptir, örneğin: Unilever, DSM, Keygene, Heinz, Nestlé, Givaudan, Campina, Seminis Vegetable Seeds, Noldus IT, TNO Process Innovation ve diğer birçok işletme Wissema Consulting Ltd

8 Bilgi altyapısı Wissema Consulting Ltd
WUR, çiftçilere (tohum, gübre, ilaçlama gibi) birçok konuda tavsiyeler veren yayım uzmanlarını ‘beslemektedir’. Aynı zamanda örnek çiftlikleri ve sergileri de ‘beslemektedir’. Gıda Vadisi İnovasyon Bağlantısı KOBİ’ler için bir aktarma bürosu olarak çalışır. Yüksek meslek okulu da WUR’un bir parçasıdır WUR meslek liselerini de ‘besler’. Alanda uzman bir banka da (Rabo) bu altyapının bir parçasıdır. Wissema Consulting Ltd

9 Sonuçlar Wissema Consulting Ltd
Buradaki esas nokta temel araştırmadır. Bilim adamları ve kullanıcılar arasında karşılıklı bir bilgi ‘alışverişi’ vardır. Bu konuda güçlü bir ortak anlayış ve kültür vardır. Tüm bunlar bu araştırmayı oldukça etkili kılmaktadır ve aslında düşük teknolojiye sahip olan bir endüstriyi büyük bir ihracat potansiyeline sahip yüksek teknolojili bir alana dönüştürmüştür. Wissema Consulting Ltd

10 3. Nesil bir üniversite örneği olarak Wageningen
Özel Ar-Ge Kuruluşları Bilimsel Araştırma ve Eğitim Teknobaşlatıcılar Şirketlerin Ve Teknoparkların Ar-Ge, Bölümleri Döngünün işleyişi: ne kadar öğre varsa, diğerleri de o kadar çok güçlenir. Sinerji ve ölü Kazananları yaratır Mali Altyapı Mesleki destek kuruluşları Wissema Consulting Ltd

11 Bu model çoğaltılabilir mi?
Ortak bir hedefe ve rekabet ile işbirliği arasında bir dengeye ihtiyaç vardır. Bilgi altyapısına sahip olmayan bir araştırmanın değeri de sınırlıdır. WUR’un üç dayanağı: araştırma, eğitim ve yayım hizmetleridir. Hükümet temel araştırma ve uygulamalı araştırmanın bir kısmı için mali destek sağlamalıdır. Temel araştırma her şeyin kaynağıdır. Fakat: tüm bunların inşa edilmesi birkaç nesil sürebilir Wissema Consulting Ltd


"Hollanda Gıda Vadisi Kümesi Üniversite-Sanayi İşbirliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları