Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSB’LERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSB’LERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR."— Sunum transkripti:

1 OSB’LERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

2 FİNANSMAN PROBLEMLERİ OSB BÜNYESİNDE KURULU BULUNAN İŞLETMELERİN FİNANSAL PROBLEMLERİNİ ORTAK BİR PALTFORMDA ÇÖZME BANKALARLA YAPILAN ANLAŞMALAR ŞİRKET KURULMASI VEYA KURULMUŞ BİR ŞİRKETE ORTAKLIK

3 TEKNOPARKLAR TEKNOPARK PROJELERİ İLE İŞBİRLİĞİ ÜNİVERSİTELER GİRİŞİMCİLER KAMU KURULUŞLARI ARŞATIRMACILAR

4 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÜRÜN PROSES VE İŞLETME BAZINDA ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ SOMUT PROJER VE PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

5 KOBİLERE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU TEKNİK KONULAR MEVZUAT DIŞTİCARET

6 MESLEKİ OKULLARIN KURULMASINDA ÖNCÜLÜK VE İŞBİRLİĞİ

7 KÜMELENME ÇALIŞMALARI Değişime ayak uydurabilmek, rekabetle başa çıkabilmek için başvurduğumuz yollar farklılaşmak, markalaşmak ve en son da “yenilikçi fikirleri kullanarak katma değeri yüksek çıktılar ortaya koymak” olarak tanımlayabileceğimiz “inovasyon”a itmiştir

8 OSB PROJLERİ: KÜMELENME Kümelenme, aynı bölgede ve aynı iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, aralarında ticari ilişki bulunan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya geldikleri örgütlenme modelleridir. İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır. İş kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları gibi eğitim, bilgilendirme hizmetleri, araştırma ve teknik destek sağlayan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer alır. Dolayısıyla, iş kümesi bir olgudur ve herhangi bir müdahale, proje ve organizasyondan bağımsız şekilde var olan bir sistemdir.

9 ENERJİ ÜRETİMİ BU ALANDA KURULMUŞ VE KURULACAK ŞİRKETLERE ORTAKLIK

10 OSB’DE ÇALIŞAN İŞÇİLERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK PROJELERİ OSB’DE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK DESTEK VEYARDIMLAR

11 SPOR FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU VE DESTEKLER SPOR KLÜPLERİNE BAĞIŞLAR SPORTİF FAALİYETLERE DOĞRUDAN DESTEKLER

12 KAMU KURULUŞLARINA YER TAHSİSİ SURETİYLE HİZMET ALMADA KOLAYLIK SAĞLANMASI GÜMRÜKLER VERGİ DAİRLERİ DİĞER

13 DERGİ VE TELEVİZYON GİBİ MEDYA FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU VE İŞLETİLMESİ

14 SINAÎ İŞLETMELERE LOJİSTİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİNDE ÖNCÜLÜK VE ORGANİZASYON

15 AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞETİRİLEN PROGRAMLAR

16 ULAŞIM HİZMETLERİNİN ORTAKLAŞA ÇÖZÜMÜ PERSONEL TAŞIMA DEMİRYOLU HATLARININ OSB ALANLARINA ULAŞTIRILMASI GİRİŞİMLERİ

17 FUARLARA ÖNCÜLÜK ETME, ORGANİZE ETME VE KATILMA

18 DİĞER ÜLKE OSB VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER DİĞER ÖRNEKLERDEN YARARLANMA SINAİ İŞLETMELERİN TANIMI DİĞER

19 ORTAK PROBLEMLERLE İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI BÜNYESİNDE GİRİŞİMLER

20 OSB’NİN BULUNDUĞU BELDEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER

21 GİRİŞİMCİLERİN YENİ YATIRIM ALANLARINA TEŞVİK EDİLMESİ ANAHTAR YATIRIMCILARIN BÖLGEYE ÇEKİLMESİ

22 BÖLGESEL SINAYİ POLİTİKLARI VE YATIRIMLAR KONUSUNDA YATIRIM AJANSLARI İLE İŞBİRLİĞİ

23 SONUÇ OSB’LERİN AMAÇLARI Sanayinin disipline edilmesi, Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması, şeklinde özetlenebilmektedir

24 SONUÇ OSB’LER YALNIZCA SINAİ YATIRIMLARA YER TAHSİS EDEN ORGNAZİASYONLAR OLARAK ALGILANAMAZ OSB’LER SANAYİ POLİTİKASININ AYRILMAZ PARÇASI KONUMUNDADIR ÜSTLENDİKLERİ VE ÜSTELENEBİLECEKLERİ POTANSİYEL ROL DOĞRU DEĞERLENDİRİLMELİDİR

25 SONUÇ OSB’LER ÜSTLENDİKLERİ VE ÜSTLENEBİLECEKELERİ POTANSİYEL ROL ÇERÇEVESİNDE BAŞTA VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR AYNI ZAMANDA KAMU OTORİTELERİNİN KULLANDIKLARI YETKİLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINI ÜSTLENEBİLECEK YAPILAR OLARAK GÖRÜLMELİ VE GELİŞTİRİLMELİDİR


"OSB’LERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları