Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN MÜHENDİSLİK DÜNYASINDAKİ YERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN MÜHENDİSLİK DÜNYASINDAKİ YERİ"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN MÜHENDİSLİK DÜNYASINDAKİ YERİ

2 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının genel adıdır. Yurtdışında elektrik mühendisliği olarak geçen bölüm, Türkiye'de isim karışıklığı yüzünden elektrik elektronik mühendisliği olarak geçer.

3 Günlük hayatımız, elektrik ve elektronik mühendisleri tarafından geliştirilen teknik yeniliklere bağlı olarak hızla değişmektedir. Elektronik cihazlar endüstriyel uygulamalardan ev gereçlerine kadar günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir taraftan da çağdaş dünyada enerji başlıca konulardan bir tanesidir. Elektriksel gücün yönetimi ve kontrolü kadar üretimin de modern toplum altyapısının temelidir.

4 Ülkemizin AR-GE konusunda atılım yapması, diğer yandan uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak, sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlaması için AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın altyapısını, Mühendislik Bilimlerinden Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı oluşturmaktadır. 

5 Elektrik-Elektronik mühendisliğinin yeri:
Gelişen endüstrimizin giderek artan Elektrik-Elektronik mühendisi ihtiyacını karşılamak ve endüstrimizin ihtiyacı olan bilgi birikimini öğrencilere vermek. Bölgedeki endüstriyel tesislerin verimli işletilmesi ve yeni ürünlerin Türk ekonomisine kazandırılması adına akademik personelin bilgi birikimini ve zamanla gelişecek laboratuvar imkânlarını toplum yararına sunmak ve böylece ülke refahını artırmak.

6 Elektrik-Elektronik mühendisliği, dinamik ve heyecan verici bir dal olup mükemmel  kariyer olanakları  sağlamakta ve dünyada en büyük endüstri sektörlerinden birisini oluşturmaktadır. Elektronikte gelişmeler ve ilerlemeler bir parçası olduğumuz modern toplumun  sağlık,  iş yönetimi, eğitim ve eğlence alanlarının  tüm yönlerinin  yeniden biçimlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Elektrik-Elektronik mühendislerinin temel uğraşı alanı,  telekomünikasyon ağları,  bilgisayarların temel yapı taşlarını oluşturan daha hızlı tüm devreler, tıp ve endüstriyel elektronik, kontrol, mikrodalga, bilgisayar ağ güvenliği ve görüntü ve sinyal işleme   gibi sistemlerin tasarımlarını  yapmak ve gerçekleştirmektir.

7 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN MÜHENDİSLİK DÜNYASINDAKİ YERİ
Elektrik-elektronik mühendisliği aslında tanım olarak birkaç bölümü içine alan bir daldır. Bu programa benzer müfredatı olan elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği gibi programlar bulunmakta, elektrik elektronik mühendisleri ise saydığımız programların derslerinden karma bir müfredat görmektedirler. Bu durum her ne kadar 4 yıllık lisans eğitimi boyunca elektrik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon gibi mühendisliklerin eğitimini alanlarda bir huzursuzluk oluştursa da, bu ayrıcalık bu bölümün mezunlarına tanınmış yasal bir hak olarak kalmış bulunmaktadır.

8 Elektrik elektronik mühendisliği elektrik üretim, iletim ve dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme sistem ve tesislerinin kurulum ve işletilmesinden, elektronik alet ve teçhizatın üretim, bakım ve geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kaplar.

9 Elektrik elektronik mühendisliği, zamanının makina mühendisliğine benzer. Tabi zamanının makina mühendislerinin bu özelliği, o zamanlarda bilgisayar teknolojisinin, iletişim teknolojisinin, chip dizaynın, vs. pek fazla dallanıp budaklanmamış olmasına bağlıydı.  Neuroengineering veya bioengineering denen ve yurt dışında çoğalmakta olan bölümlere geçişler en çok elektrik ve elektronik mühendisliğinden oluyor.

10 Elektrik - Elektronik Mühendisleri, uzun yıllardan beri hem ülkemizde hem de dünyada en çok aranılan meslek grubu olmuşlardır. Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından hazırlanan “Elektronik Sanayi Almanağı2013” verilerine göre ülkemizde elektronik sanayi 2010 yılında milyar$ tutarında üretim, yaklaşık kişilik istihdam, 6.7 milyar$ dışsatım gerçekleştirmiştir. Elektronik sanayinde 2014 yılında dışalım 15.5 milyar$, dışsatım ise 7.5 milyar$ olmuştur. Sektörle ilgili mühendislik ve hizmet alanında da 23 milyar$ iş hacmi ve kişilik istihdam yaratılmıştır. Elektronik sektöründe 2013 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları yaklaşık 255 milyon$ olup, toplam ciroya göre oranı % 2’dir. Türkiye genelinde bu oranın % 0.8 civarında olduğu düşünülürse, elektronik sanayisinde Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

11 ABD İş Kurumunun istatistiklerine göre, ABD’de işe alınmış 291
ABD İş Kurumunun istatistiklerine göre, ABD’de işe alınmış elektrik ve elektronik mühendisi bulunmaktadır. Bu sayı yaklaşık 1.5 milyon mühendisin %19.4’üne karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi toplam mühendisler içinde iş bulmuş elektrik ve elektronik mühendislerinin oranı çok yüksektir. Ayrıca hemen hemen her sektörde elektrik ve elektronik mühendislerinin işe alındığı rapor edilmiştir. Elektronik Mühendisleri için iş imkanları arasında %4 oranında artacaktır. Bu kapsamda servis sağlayan sektörlerde, mobil telefon vericileri gibi alt alanlarda iş imkanları daha çok oranda artacaktır. Elektrik Mühendislerinin arasında iş imkanları %6 oranında büyüyecektir. Bu kapsamda enerji üretimi, yüksek kapasiteli enerji bataryaları ve bunların yönetimi, seyrüsefer sistemleri alanlarında daha çok iş talebi olacaktır.

12 TEŞEKKÜRLER Hüseyin Nadi BOZKURT 3003110010


"ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN MÜHENDİSLİK DÜNYASINDAKİ YERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları