Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI
Hazırlayan Proje Destek Ofisi Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2011

2 Bilgi almak için ilgili kısmı tıklayarak ilerleyiniz
Bilgi almak için ilgili kısmı tıklayarak ilerleyiniz. Lütfen sadece mouse kullanınız… Projelerde istenen genel özellikler… TÜBİTAK araştırma alt grupları… TÜBİTAK destek programları… Kamu Projeleri Programı (1007) Programın amacı… Kimler projede yer alabilir? Projede görev alma limitleri Bursiyerler Proje süresi ve başvuru dönemleri… 1.aşama başvuru belgeleri Proje bütçesi… Nereye ve nasıl başvurulabilir… Değerlendirme kriterleri… İletişim bilgileri… Proje önerileriz için bize başvurabilirsiniz.

3 Projelerde istenen genel özellikler…
Çok disiplinli Uzun soluklu ve kalıcı Maliyet etkin, hızla cevap verebilen Dünya ölçüsünde rekabet edebilir Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan

4 TÜBİTAK araştırma alt grupları…
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) Ana Menü

5 TÜBİTAK destek programları…
1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 Hızlı Destek Programı 1007 Kamu Projeleri Programı 1008 Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Ana Menü

6 Programın amacı Kamu Araştırmaları Grubu’nun öncelikli hedefleri;
Kamu kurum/kuruluşlarında Ar-Ge bilinci ve farkındalığı yaratmak, Kamu kurum/kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik ihtiyaçlarını tespit etmelerinde yardımcı olmak, Sonuç odaklı projelerle kamu kurum/kuruluşlarının Ar-Ge’ye ilişkin sorunlarını çözmektir.   Grubun hedefleri arasında; Kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşlar ve üniversiteler arasında işbirliklerini arttırarak kamu kurum/kuruluşlarının görevlerini daha iyi ve etkin yapmalarına yardımcı olmak, Desteklenen projeler aracılığıyla ülkemizdeki bilim insanı sayısının arttırılmasına katkıda bulunmak da yer almaktadır.

7 Faaliyet alanları ve öncelikli alanlar
Savunma ve uzay araştırmaları dışında, kamu kurum/kuruluşlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm projeleri değerlendirmek ve uygun bulunanlara destek sağlamaktır. Program hakkında detaylı bilgi edinmek için: 1007 Programı Rehberi (KAMAG)  Ana Menü

8 Kimler projede yer alabilir?
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; Üniversite personeli olmaları durumunda; Doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

9 Projede görev alma limitleri
Kamu Kurumları için Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı ve bu kadrolara muadil kişiler ile Üniversiteler için Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,

10 Bursiyerler Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yasını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. Burs alan kişiler,TÜBİTAK’ın herhangi bir mali desteğinden yararlanamaz.

11 Proje süresi ve Başvuru dönemleri…
Proje süresi en fazla 48 ay olabilir. 1007 programı kapsamında Kamu Araştırmaları Grubuna (KAMAG) 2011 yılında proje başvuruları iki aşamalı olarak alınacaktır.  1. Aşama proje başvuruları; 1007 programı amaç ve mevzuatına uygunluk, Proje konusu ile müşteri kurum misyonunun uyumu, Projede elde edilecek çıktıların müşteri kurum tarafından kullanılma ve ülke genelinde yaygınlaştırma durumu, (Proje sonuçları uygulama planı (PSUP) uygunluğu) açılarından değerlendirilecektir.

12 Proje süresi ve Başvuru dönemleri…
Aşama değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan projeler için, 2. Aşamada detaylı proje önerisi hazırlanması istenecektir. 2. Aşama proje başvurularının değerlendirilmesi panel sistemiyle yapılacaktır. 2011 yılı 1. Aşama proje başvuruları için son başvuru tarihi; 07 Ocak 2011 Bu tarihten sonra, elden ya da posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.

13 1. Aşama başvuru belgeleri
Aşama başvuru formu en fazla 12 (oniki) sayfa olmalıdır. 1. Aşama başvuruda kullanılacak form ve yardımcı belgelere adresinden erişilmektedir. 2. Aşama için son başvuru tarihi daha sonraki bir tarihte web sayfasından duyurulacaktır. Ana Menü

14 Proje bütçesi… Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır. Proje yürütücüsü kurumlara proje bütçesi ile birlikte bütçenin %10’u kadar Kurum Hissesi ödenmektedir. Kurum Hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı proje maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan ve projenin fiilen yürütüldüğü birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutarı ifade eder.

15 Nereye ve nasıl başvurulabilir…
İstenen tüm bilgi ve belgeler, KAMAG Program rehberi bölüm 3.8 Proje Öneri Formu Hazırlama ilkeleri bölümünde belirtilen kurallara uygun, açık,anlaşılır ve eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, klasör içerisinde; 1 nüsha proje önerisi Tüm ekli dosyaların yer aldığı bir adet CD Müşteri kamu kurumunun başvuru talebi yazısı ile birlikte ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu ile başvurulabilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir. Başvuru tarihinden sonra hiç bir şekilde proje kabul edilmez. Belirtilen başvuru son tarihine kadar sunulmayan projeler, değerlendirmeye alınmadan müşteri kuruma iade edilir.

16 Değerlendirme kriterleri…
TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projelerinde “Temel Araştırma” (Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, görünüşte belirli bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır. “Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge)”,“Deneysel Geliştirme”, “Geliştirme Projesi”, “Teknoloji Projeleri”, “Teknolojik Açıdan Yeni veya İyilestirilmiş Ürün”, “Teknolojik Süreç Yeniliği Yapma” özellikleri yeterli projeler tercih edilmektedir. Dolayısıyla; temel araştırma veya durum tespiti projeleri ile altyapı kurmaya yönelik ya da büyük oranda Ar-Ge niteliği olmayan tedarik amaçlı projeler 1007 Programının kapsamı dışındadır.

17 İletişim Bilgileri… KAMAG ve 1007 Programı ile ilgili her türlü haber, duyuru ve yardımcı belgelere aşağıdaki erişim adreslerinde ulaşılabilir: Ayrıca 1007 Programı ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerilerinizi adresine gönderebilirsiniz. Ana Menü

18 Proje Destek Ofisi Yer: UYGAR Merkezi Kiler-i Hümayun
Binası-Yıldız Yerleşkesi Öğr.Gör. Ufuk BÖLÜKBAŞ Tel:3214 Sekreterlik: Fatma GÜROCAK Tel: Fax: Doç.Dr. Cengiz KAYA Tel:47 13 Y.Doç.Dr. Semra ÖZKAN Tel:47 55 Y.Doç.Dr. Zeynep IŞIK Tel:52 60


"TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları