Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAT MEVZUATI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAT MEVZUATI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YAT MEVZUATI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EREN TERZİ GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI

2 YAT MEVZUATI DÜZENLEMELER DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (2001/9)

3 YAT MEVZUATI Yat nedir? Gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun, taşıdığı yatçı sayısı 36´yı geçmeyen, yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, deniz aracıdır.

4 YAT MEVZUATI TR GİRİŞ Yat İşlemi nedir?
Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş-çıkış yapan veya bu bölgede kışlayan yatların Türk limanları arasında seyrine veya limanda kışlamasına yönelik uygulamalardır. GEZİ TR ÇIKIŞ TR GİRİŞ KIŞLAMA

5 GK MADDE 33- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış, gümrük kapılarından yapılır TTK MADDE 28 – Özel veya ticarî Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri deniz hudut kapılarında yapılır

6 Yabancı Bayraklı Yatlara İlişkin İşlemler
HSSGM Pasaport Polisi Gümrük Liman Başkanı

7 Türkiye’ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları; Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilirler. Yabancı bayraklı yatların Türkiye´de kalış süresi 5 yıldır. Güzergah belirtilir

8 Seyir izin belgesi: Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının vardıkları ilk Türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren, liman çıkış belgesi yerine de geçen belgedir.

9 Seyir İzin Belgesinin Kullanılmayacağı Haller
Yat tanımı içerisinde değerlendirilmiş olsa dahi yük ve yolcu taşımacılığı yapılan ticari kullanıma mahsus deniz taşıtları için kullanılmaz. Bunlar hakkında Gümrük Yönetmeliği’nin deniz taşıtlarının kontrolü hükümleri uygulanır.

10 Seyir İzin Belgesinin Geçerlilik Süresi
YIL Ancak, yatın kışlamaya bırakılması halinde, kışlama süresi boyunca bu belge geçerlidir.

11 Kışlama

12 Demirbaş Kontrolü

13

14

15

16

17 6-d Haklarında kaçak eşya taşıdıklarına dair usulüne uygun yapılmış bir ihbar olmayan yatlarda arama ve eşya muayenesi yapılmaz.

18 Cezai Hükümler Geçerlilik süresi biten SİB ile seyir halinde bulunan yat yetkilisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca ceza uygulanır. Türk karasularında yasak bölgelerde seyretmek, izinsiz dalış yapmak, başka yatlardan veya gemilerden gümrük işlemleri tamamlanmamış malzeme almak ve satmak fiillerinin varlığı halinde yatlar ve sorumluları hakkında (5607)sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

19 Cezai Hükümler 241 inci maddenin üçüncü fıkrası Geçici ithalat süresini bir ay geçirenler 2*72=144 TL Geçici ithalat süresini iki ay geçirenler 4*72=288 TL Geçici ithalat süresini üç ay geçirenler 6*72=432 TL Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması. 144 TL

20 Cezai Hükümler getiriliş amacı dışında kullanılması, başkasına kiralanması, izinsiz devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması (3 ay sonrası) gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında 5607 hükümleri saklı kalmak kaydıyla.

21 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.


"YAT MEVZUATI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları