Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 1: Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Depo B. Serbest Bölge C. Antrepo D. Dağıtım Merkezi SORU 2: Gümrük Kanununa göre özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?   A. 10 gün B. 20 gün C. 30 gün D. 45 gün SORU 3: Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?   A. Dahili muayene B. Tam muayene C. Kısmi muayene D. Harici muayene

2 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 4: Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Yeşil Hat” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrollerinin yapıldığı hat, B. Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrollerinin yapıldığı hat, C. Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat, D. Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrollerinin yapıldığı hat. SORU 5: Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırmızı hat B. Sarı hat C. Mavi hat D. Yeşil hat SORU 6: Yolcu beraberinde getirilip, gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama süresi ne kadardır? A. 1 ay                   B. 3 ay                       C. 6 ay                       D. 1 yıl

3 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 7: Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz? A. Onaylanan beyanname, nakliyeciye verilir. B. Nakliyeci, onaylanan beyanname üzerinden TIR karnesini düzenler. C. İhracatçının talebi üzerine eşya araca yüklenir. Yükleme işleminden önce araç boş olarak kantara gider ve tartılır. Yükleme yapıldıktan sonra araç bir kez daha tartı işlemine tabi tutulur. D. Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük İdarelerinde TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılan TIR karnesi giriş yaprakları işlemi yapan giriş veya hareket gümrük idaresinde mevzuata uygun bir şekilde arşivlenerek saklanır. SORU 8: Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir? A B C D. 4 SORU 9: TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir? A. Bir TIR işleminin sona ermesi B. Bir TIR işleminin başlaması C. Bir TIR işleminin ibrası D. Bir TIR işleminin onaylanması

4 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. B. Serbest dolaşımda bulunan eşya gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren gümrük gözetimi altındadır. C. Türkiye gümrük bölgesine giriş ve çıkışlar gümrük kapılarından yapılır. D. Eşya gümrük idaresinde her yerde boşaltılabilir. SORU 11: TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? A B C D. 90 SORU 12: Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçlara verilen sürelerin 38 saat aşılması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır B. Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır. C. Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır D. Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır.

5 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 13: TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz. B. Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir. C. TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir. D. TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur. SORU 14: Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir? A B C D. 4 SORU 15: Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? A. Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez B. Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir. C. Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir D. Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir.

6 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 16: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir. B. Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir. C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tekerrür kabul edilmemiştir. D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır. SORU 17: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Verilecek ceza yarı oranında arttırılır B. Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır. C. Verilecek cezada değişiklik yapılmaz D. Verilecek ceza 1/3 oranında artırılır. SORU 18: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir? A. 7 gün B. 10 gün C. 15 gün D. 30 gün

7 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 19: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre "eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye'ye ithal eden kişiye" verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. B. Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. C. Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. D. Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. SORU 20: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?   A. Hafif para cezası B. Hafif hapis cezası C. Ağır para cezası D. Verilecek ceza iki kat artırılır

8 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 21: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır B. Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır. C. Verilecek ceza yarı oranında arttırılır D. Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır. SORU 22: Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır? A. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir, B. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. C. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. D. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

9 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 23: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cezası yarı oranında indirilir B. Cezalandırılmaz. C. Cezası tecil edilir D. Cezası 1/3 oranında indirilir. SORU 24: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır? A. Yarı oranda artırılır B. Bir kat artırılır C. Üç kat artırılır D. On kat artırılır. SORU 25: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cezası yarı oranında indirilir B. Cezalandırılmaz. C. Cezası 1/3 oranında indirilir D. Cezası 2/3 oranında indirilir.

10 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 26: “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar. B. İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir. C. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir. D. Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir. SORU 27: Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder? A. Göçmen taşınması. B. İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması. C. İnsan ticareti yapmak. D. Hepsi.

11 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 28: Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir? A. Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık B. Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık C. Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık D. Kaçakçılığa müsamaha ve yardım  SORU 29: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri,   A. Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya el konur. B. Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. C. Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya el konur. D. Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

12 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
SORU 30: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   A. Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir. B. Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere edilmez. C. Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir. D. Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.


"GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları