Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Danışman, Sonuç Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Danışman, Sonuç Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Danışman, Sonuç Yönetimi
T.C Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Plan/Programlarının izlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Türkiye’nin İ&D Sistemindeki Mevcut Kapasite ve Eksiklikler The objective of the briefing is to inform you on the policy and technical aspects of formulating the NDP 10. It will: provide an overview of the Background & Directions for the NDP10 brief on the NDP10 Policy & Technical requirements in the Guidelines discuss details of specific requirements for the preparation and submissions for the NDP10, and provide an opportunity to discuss any concerns or additional information required on the NDP10 Guidelines. The Guidelines for preparation of NDP 10 cover all relevant policy & technical aspects for preparation of NDP10 submissions and implementation. They spell out detailed roles and responsibilities for all parties involved both at policy & operational levels. They presents the specific requirements and procedures expected for preparations, consultations, identification of goals, indicators, targets, prioritization criteria, as well as submission of programs/projects. The Guidelines present the approaches and methods to be utilized under NDP10. Hazırlayan Susan Stout Danışman, Sonuç Yönetimi

2 Sunum İçeriği Kalkınma Plan/Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesine (PİD) Genel Bakış Proje Bulguları Kapasite Unsurları Eksiklikler İleriye Dönük Dersler

3 PİD Projesine Genel Bakış
PİD projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülmüştür. 9. Kalkınma Planında sonuçlara odaklanma ve vatandaşların taleplerine daha hızlı ve kaliteli cevap verme konusundaki kararlılığın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu proje, Dünya Bankası Kurumsal Gelişim Fonu(KGF) tarafından desteklemiştir.

4 Hedefler `Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylelikle, Orta Vadeli Program (MTP), ve Yıllık Program’ın etkin izleme ve değerlendirmesi yanı sıra ulusal kalkınma hedeflerinin ne kadar yerine getirildiğinin ölçülmesi’

5 MEDP Süreci Haziran 2009 – Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Eğitimi On Adım Yöntemi Ekim –Aralık 2009 – Hazırlık Değerlendirmesi Ock – Şub, 2010 –Sonuç Çerçeve Matrisi Çalıştayı Haziran 2010 – Eğiticilerin Eğitimi, Ülke Tecrübesi Paylaşımı Sonuç Odaklı İ ve D konusunda Eğiticilerin Eğitimi Programı Jody Kusek, Maralize Görgens tarafından yazılan kitapdaki İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin Kullanılması konusundaki yöntemler Kolombiya, Meksika Tecrübesi Haziran-Eylül 2010 – Kavramsal Çerçeve Bugün – Proje bulguları, dersler ve atılacak adımlar

6 Yasama/Yürütme Politika/Mali Öncelikler
Yol Gösterici Vizyon: Sonuçlar Hakkında Bilgi Kamu Değeri Yaratılmasını Sağlar Kamu Değeri Vatandaşlar Tüketiciler Vergi Mükellefleri Yetkilendirme Ortamı Yasama/Yürütme Politika/Mali Öncelikler Operasyonel Kapasite İcracı kuruluşlar ve yerel düzeyde Hizmet Sağlayıcılar Görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi entegre planlama, bütçeleme, izleme ve sonuçlarla ilgili bilgilerin kullanılmasını gerektirir.

7 Hazırlık Değerlendirmesi: Arz Tarafı
Hem arz hem de talep boyutları düşünülmüştür Arz Tarafı: Kapasite unsurlarının çoğu Türkiye’de mevcuttur. Dokuzuncu Plan Kalkınma Planında Uygulama, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon konulu bölüm yer almaktadır. Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği

8 Bulgular

9 Hazırlık Değerlendirmesinin Ana Unsurları
Güçlü Ulusal Planlama Çerçevesi 9. KP’nında 5 kalkınma ekseni yer almaktadır. 9. KP beklenen sonuçlara temel olabilecek hedef ve amaçları kapsar. 9. KP’nın hazırlık sürecindeki katılımcılık deneyimi Hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve izleme ve değerlendirme konularındaki kararlılık

10 Hazırlık Değerlendirmesinin Ana Unsurları(devam)
5018 Sayılı Kanun’da yer alan stratejik ve performans yönetimi DPT’nin yönlendirmesiyle stratejik planların geliştirilmesi Maliye Bakanlığının yönlendirmesiyle performans programlarının geliştirilmesi Değiştirilmesi gündemde olan Sayıştay Kanunu Konuyla ilgili kalkınma ortakları arasında aktif işbirliği

11 Hazırlık Değerlendirmesinin Ana Unsurları(devam)
Yeni Kurumsal Yapı Strateji Geliştirme Başkanlıkları Güçlü Bilgi Altyapısı- TÜİK Kamu harcamaları raporlama sisteminin modernizasyonunda yakın dönemde elde edilmiş başarı ‘E-devlet’ girişimleri için pozitif ortam

12 Ancak Eksiklikler Var Proaktif Liderlik İhtiyacı
Yerine bir şey ikame edilemez Merkezi kurumlar arasında iletişim gerektirir İleri adımlar atmak için resmi bir yapı gerektirir, Parlamento ve vatandaşların sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi gerekir

13 Eksiklikler (2) SP ve PP’lerin faydalı olması ama bir bütünden daha azını vermesi riski SP ve PP’larının nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine dair kılavuzlar henüz şekillendirilmemiştir PP’lerdeki tedbir süreçleri geliştirilme aşamasındadır Hedef ve amaçlar ile gerçek bütçe sınıflandırması arasındaki bağlantı konusunda sıkıntı vardır.

14 Eksiklikler (3) Kaynakların performans yönetimiyle eşleştirilmesindeki boşluklar 4 sınıflandırma listesi, PP harcamalarıyla eşleştirme zorluğu, SP ve Kalkınma Planı kategorileri Kurum içi ve kurumlar arası İ ve D alanında koordinasyon eksikliği İlgili kurumlar bu alanda çalışıyor ancak, kurum çapında perspektif eksikliği bulunmaktadır.

15 Eksiklikler (4) SONUÇLAR hakkında medya ve sivil toplum arasında diyalog eksikliği Konuşmalar genellikle vaatlerle ilgili ama çıktı ve sonuçlarla ilgili değil Yoğun raporlama gereklilikleri var ama: Raporların nasıl kullanıldığı net değil Performans verilerinin kalitesi ve güvenilirliği hususunda şüpheler var

16 Çıkarılan Dersler Ortam, sonuçlara odaklanmayı hızlandırmak için hazırdır. 5018 Sayılı Kanun Vatandaş odaklılık Kapasite mevcut; ancak bunların sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla bir araya getirilmesi gerekir

17 Çıkarılan Dersler (2) Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme etkili bir talep ve ilgi olması halinde faydalı olacaktır Etkili talep, karar alma süreci ile İ ve D’nin bütünleştirilmesiyle ortaya çıkar– KP’den başlayarak Bütüncül ve entegre bir yaklaşım gerektirir

18 Çıkarılan Dersler (3) Bu sorunların üstesinden gelmek için 10. Kalkınma Planının Sonuç Odaklı Yönetim ilkeleriyle hazırlanması fırsatı vardır. Sonraki oturumda, atılması gereken adımlar sunulacaktır. Amaç, İveD sistemi kullanarak, sonuçlar açısından planlama, bütçeleme, personel performansı ve hesap verebilirlik arasındaki bağlantılar güçlendirerek bu vizyonu yerine getirmektir.

19 Yasama/Yürütme Politika/Mali Öncelikler
Yol Gösterici Vizyon: Sonuçlar Hakkında Bilgi Kamu Değeri Yaratılmasını Sağlar Kamu Değeri Vatandaşlar Tüketiciler Vergi Mükellefleri Yetkilendirme Ortamı Yasama/Yürütme Politika/Mali Öncelikler Operasyonel Kapasite İcracı kuruluşlar ve yerel düzeyde Hizmet Sağlayıcılar Görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi entegre planlama, bütçeleme, izleme ve sonuçlarla ilgili bilgilerin kullanılmasını gerektirir.

20 Teşekkürler!


"Danışman, Sonuç Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları