Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi 1 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi 1 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA."— Sunum transkripti:

1 Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi 1 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA

2 2 Ne olup bittiğini merak eden kuruluşlar Ne olup bittiğini merak eden kuruluşlar Bir gelişme olup olmadığını gözlemleyen kuruluşlar Bir gelişme olup olmadığını gözlemleyen kuruluşlar Değişimi gerçekleştiren ve etkileyen kuruluşlar Değişimi gerçekleştiren ve etkileyen kuruluşlar Lee Jacocca, 1984 Lee Jacocca, 1984

3 3 Stratejik düşünme: 3 anahtar soru 1. Şu anda neredeyiz? 2. Nereye gitmek istiyoruz? Ne elde etmek istiyoruz? –Vizyon –Öncelikler (Mali sonuçlar) 3. Buraya nasıl gideceğiz?

4 Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi 4 BİRLİĞİNİZ İÇİN STRATEJİK PLANLAMANIN YARARLARI NEDİR?

5 5 STRATEJİK PLANLAMANIN YARARLARI Kuruluşun amacını tanımlar ve gerçekçi amaçların oluşturulmasını sağlar. Kuruluşun amacını tanımlar ve gerçekçi amaçların oluşturulmasını sağlar. Tüm anahtar paydaşları sürece dahil ederek, bağlılık sağlar. Tüm anahtar paydaşları sürece dahil ederek, bağlılık sağlar. Kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olur. Kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olur. Üye belediyelere hedef ve amaçları iletme konusunda yardımcı olur. Üye belediyelere hedef ve amaçları iletme konusunda yardımcı olur. MİB’nin amaçlarına ulaşması için kurumsal çerçeve oluşturur. MİB’nin amaçlarına ulaşması için kurumsal çerçeve oluşturur.

6 6 STRATEJİ NEDEN GENELLİKLE RAFTA KALIYOR (UYGULANMAZ)? STRATEJİ NEDEN GENELLİKLE RAFTA KALIYOR (UYGULANMAZ)?

7 7 STRATEJİ NEDEN GENELLİKLE RAFTA KALIYOR (UYGULANMAZ)? Stratejiler danışmanlar tarafından geliştiriliyor ve çalışanlar bu sürece katılmıyor Stratejiler danışmanlar tarafından geliştiriliyor ve çalışanlar bu sürece katılmıyor Strateji gerçekçi değil Strateji gerçekçi değil Kurumsal yapı, stratejik hedefleri yansıtmıyor Kurumsal yapı, stratejik hedefleri yansıtmıyor

8 8 STRATEJİK AMAÇLARIN UYGULANMASINA TEMEL ENGELLER VizyonYönetim Çalışanların sadece % 5’i kurumsal stratejiden anlıyor. Üst yöneticilerin % 85’i stratejinin uygulanmasının analizini yapmak için ayda bir saatten az bir süre ayırıyor. KaynaklarÇalışanlar Kurumların % 60’ı stratejiyi mevcut kaynaklara bağlamıyor. Yöneticilerin sadece % 25’i stratejik amaçların elde edilmesi için destek/teşvik sistemi kurmuştur. © Kaplan R.S., Downing L., 2000

9 9 RAPORLAMA © David H. Hargreaves, David Hopkins Başla Çalışma planları Planın geliştirilmesi Değerlendirme İZLEMEUYGULAMA Anlaşmaların gözden geçirilmesi İlerlemenin değerlendirilmesi Problemlerle ilgilenme Başarının takibi Bitirme, inceleme STAGE 2 STAGE 3 STAGE 1

10 10 1. AŞAMA: Hazırlık 1. Destekleyici ortamın öz değerlendirmesi: kaynaklar, kapasiteler, motivasyon 2. Kurumsal sistem: yönlendirme grubu, çalışma grupları, proje ekibi 3. Çalışma planı: süreç, süre bitimi, sorumluluklar, izleme 4. Kaynaklar

11 11 2. AŞAMA: Strateji geliştirme 1. Stratejik durum değerlendirmesi 2. Vizyon ve misyonun oluşturulması 3. Stratejik öncelikler ve amaçlar 4. Çalışma planları/programları + mali plan 5. İzleme

12 12 STRATEJİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ Teşkilat Kaynaklar Kapasiteler Yapılar Değerler, kültür Çıkar grupları Çevre (Ortam) Fırsatlar Tehditler Rakipler Ortaklar Müşteriler/paydaşlar

13 13 Stratejik amaç 1: Birliğimiz Türkiye’deki yerel yönetim sisteminin güçlendirilmesinde öncü rol oynamaktadır. Amaç 2: Yasal çerçeve üzerinde kaliteli tavsiyelerde ve girdilerde bulunmak üzere teknik uzmanlığın geliştirilmesi FaaliyetSonuç Zaman aralığı Sorumluluk Gereken kaynaklar 1. 2 yasal danışmanın atanması 2 yasal danışmanın göreve alınması Temmuz, 2007 İnsan kaynakları birimi Yılda 12000 EURO 2

14 14 3. AŞAMA: Stratejinin uygulanması Uygulanmasının izlenmesi (raporlama) Uygulanmasının izlenmesi (raporlama) Üyelere sonuçların aktarılması (Encümen ve Genel Kurula yıllık rapor) Üyelere sonuçların aktarılması (Encümen ve Genel Kurula yıllık rapor) Başarıları kutlamak Başarıları kutlamak Stratejinin gözden geçirilmesi, yıllık eylem planının incelenmesi/geliştirilmesi Stratejinin gözden geçirilmesi, yıllık eylem planının incelenmesi/geliştirilmesi

15 15 GÖSTERGE NEDİR? Gösterge, nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi ve hedeften ne kadar uzakta olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Gösterge, nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi ve hedeften ne kadar uzakta olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Gösterge, bir işaret, sayı, grafik veya başka bir şey olabilir. Gösterge, bir işaret, sayı, grafik veya başka bir şey olabilir. Değişen bir şey için ipucu, belirti, gösterici olmalıdır. Bunlar, ölçülerin bir göstergesidir. Değişen bir şey için ipucu, belirti, gösterici olmalıdır. Bunlar, ölçülerin bir göstergesidir. Sistemlerin özelliklerini özetleyen veya sistem içerisinde olanlara ışık tutan bilgilerdir. Sistemlerin özelliklerini özetleyen veya sistem içerisinde olanlara ışık tutan bilgilerdir. http://hostings.diplomacy.edu/baldi/malta2001/statint/Statistics_Int_Affairs-27.htm

16 16 ÖRNEK: Amaç: Tüm belediyelerin MİB’ne 2010 yılına kadar üyelik aidatlarını ödemelerinin sağlanması Amaç: Tüm belediyelerin MİB’ne 2010 yılına kadar üyelik aidatlarını ödemelerinin sağlanması Gösterge: belediyelerin %...’isinin üyelik aidatlarını ödemesi Gösterge: belediyelerin %...’isinin üyelik aidatlarını ödemesi Kıyaslama: Şu anki durumda, belediyelerin % 40’ı üyelik aidatlarını ödemektedir. Kıyaslama: Şu anki durumda, belediyelerin % 40’ı üyelik aidatlarını ödemektedir. Hedef: Belediyelerin % 100’ü. Hedef: Belediyelerin % 100’ü.

17 17 Egzersiz: Birliğinizdeki stratejik planlama sürecinin kalitesini değerlendiriniz. (35 dak.) Grup 1: Performans kıyaslamasını (benchmarking) kullanarak stratejik planlamanın kalitesini değerlendiriniz. Grup 1: Performans kıyaslamasını (benchmarking) kullanarak stratejik planlamanın kalitesini değerlendiriniz. Grup 2: Stratejik planın kalitesini değerlendiriniz. (belge) Grup 2: Stratejik planın kalitesini değerlendiriniz. (belge) Grup 3: Hazırlık sürecinin kalitesini değerlendiriniz. Grup 3: Hazırlık sürecinin kalitesini değerlendiriniz. Grup 4: Uygulamanın kalitesini değerlendiriniz. Grup 4: Uygulamanın kalitesini değerlendiriniz.

18 18 Egzersiz: Stratejik planın geliştirilmesi için hazırlıklar: 20 dak. (Grup 1 & 2) 1. Grubunuzda aşağıda belirtilen soruları tartışınız ve Birliğinizde stratejik planlama sürecinin başlasıyla ilgili Birliğinizin kararlılığını değerlendiriniz. Durumu iyileştirmek için birkaç öneri sağlayınız. –Stratejik planlama sürecine başlamak için Birliğinizin yeterli düzeyde bilgi ve becerileri var mı? –Süreci kolaylaştırmak için dışardan temin edilecek bir uzmana ihtiyaç duyar mısınız? –Sürecin içinde yer alan ve sürece katılım sağlayan kişiler stratejik planlamanın gerekliliğini ve yararlarını anlıyorlar mı? –Birliğinizin süreci düzenlemek için mali kaynakları ve zamanı var mı?

19 19 Egzersizin devamı Stratejik planı geliştirmek için kuracağınız teşkilat yapısını tanımlayınız. Stratejik planı geliştirmek için kuracağınız teşkilat yapısını tanımlayınız. –Yönlendirme Grubunun üyeleri kimdir? Anahtar sorumlulukları nedir? –Çalışma gruplarının üyeleri kimdir? Bu kişilerin rolü ne olacaktır? –Stratejik ekibin üyeleri kimlerdir?

20 20 Egzersiz: 20 dak. Grup 3 & 4: Performans kıyaslamasını (benchmarking) kullanarak stratejik planlamanın kalitesini değerlendiriniz. Somut örneklerle destekleyiniz. Grup 3 & 4: Performans kıyaslamasını (benchmarking) kullanarak stratejik planlamanın kalitesini değerlendiriniz. Somut örneklerle destekleyiniz.


"Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi 1 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları