Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ
BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN , MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE , PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, ÇEVRE Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Yayımlanması ; 26 Aralık 2008 tarih ve sayılı RG , 5.mükerrer Yürürlüğe giriş ; Yayımlandığı tarih Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

3 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kapsamı Bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının; - üretim, - müstahzar içerisinde / eşyada kullanım kısıtlamaları , Kısıtlanmış olan maddeler / madde grupları ile müstahzar ve eşyanın piyasaya arzının yasaklanması. Piyasaya arz ; ürünün üretim sonrası / ithalatta gümrük idarelerince ilgiliye teslim sonrası, kullanım / satış amacıyla , bedelli / bedelsiz piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyet. Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

4 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kapsam dışı Radyoaktif maddeler / madde grupları, Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler / madde grupları, Atık maddeler / madde grupları, Yürürlükte bulunan diğer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmış olan maddeler / madde grupları, Ara ürün konumunda olan maddeler / madde grupları, Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

5 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kısıtlama şartları Yönetmeliğin Ek – 1’inde verilmiştir. Ek – 1’de listelenen tehlikeli maddeler / madde grupları , aynı ek’te listelenen kriterlere uymadıkça; - kendi başına, - müstahzar içerisinde , - eşyalarda , kullanılamaz , piyasaya arz edilemez. İstisna ; bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, Çevre ve Orman Bakanlığının izni alınır. , Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

6 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Asbest Poliklorlu terfeniller (PCT ler) Poliklorlu bifeniller (PCB ler) Polibromlu bifeniller (PBB ler) Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

7 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Asbest ; A ) Asbest lifleri ve asbest lifleri ihtiva eden topraklara ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur. 1 ) Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan; - Krosidolit, (Mavi Asbest); - Amozit, (Kahverengi Asbest) - Antofillit, - Aktinolit, - Tremolit, asbest lifleri çıkarılamaz, üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde ve üretim dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

8 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Asbest ; 2 ) Amfibol grubu asbest ihtiva eden ürünler piyasaya arz edilemez. 3 ) Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan , Krizotil , ( Beyaz Asbest ) asbest’in 18 alanda kullanımı yasaklanmış olup, sadece çimento boru üretiminde kullanımı yasaklanmamıştır. B ) Asbest içeren eşyalar yönetmeliğin Ek-2’sinde verilen etiketi taşımadan piyasaya arz edilemez. Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

9 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Poliklorlu terfeniller (PCT ler) ; Poliklorlu bifeniller (PCB ler) ; 1 ) PCT / PCB ler üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. 2) PCT / PCB ler içeren ürünler piyasaya arz edilemez. 3) Halen kullanılmakta olan;       a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz / teçhizatların,       b) Kondansatörlerin,       c) Kapalı devre ısı transfer cihazları / teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,       e) Yer altı kazı cihazları / teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, kullanımlarına servis süreleri dolana kadar devam edilir. Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

10 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Polibromlu bifeniller (PBBler); 1 ) PBB ler; a) Hekzabromobifenil; b) Oktabromobifenil; c) Dekabromobifenil; üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz 2 ) PBB ler içeren, (1)’inci fıkrada belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez. Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

11 KISITLAMA YÖNETMELİĞİ
Denetim ve Yaptırım İlgili Kuruluşlar ; - Çevre ve Orman Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı Yaptırım ; İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde. Müfide DEMİRURAL Çevre görevlisi eğitimi Antalya

12 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, ÇEVRE Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı


"ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları