Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allianoi/Gördüklerimden utanıyorum :Tanıklığımdan utanıyorum!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allianoi/Gördüklerimden utanıyorum :Tanıklığımdan utanıyorum!"— Sunum transkripti:

1 Allianoi/Gördüklerimden utanıyorum :Tanıklığımdan utanıyorum!

2  ı    ı 

3 Etibba odaları bizim için ne yapıyor?

4 • Hekim çıkar(ı)/ları • Hekim hakları • Hekimlik değerleri ?

5 • Özlük Hakları: • a)Yaşam Koşullarına İlişkin Haklar • -Ücret ve ekonomik haklar • -Konut, ulaşım, iletişim • -Gelecek güvencesi, • -Diğer

6 • b)Çalışma Koşullarına İlişkin Haklar • -Çalışma süresinin normalleştirilmesi • -Çalışma ortamının iyileştirilmesi, tehlikesizleştirilmesi • -Çalışma sonrası dinlenme ve izin hakkı • -Çalışma güvenliğinin sağlamlaştırılması • c)Eğitim hakkı

7 • 2)Demokratik Haklar: • a) Sağlık işkolunun demokratikleştirilmesi, • b)Sağlık kurumlarının demokratikleştirilmesi, • c)Birey olarak sağlık çalışanlarının mesleki/demokratik hakları, • d)Örgütlenme hakkı

8 • Geleceğe Dönüş! • Meslek örgütlerinin işlevleri ve “biricikliği” • (Sağlık ya da) Meslek nereye gidiyor?

9 "Sizin mahkemeyle satış yaptığınız bir yer var mı arkadaşlar? Yapmayın Allah aşkına. Böyle bir şey olamaz yani. Onun için bu yollar çıkmaz yol. Ben sektöre bunları bilerek söylüyorum ki, gidin bu Birliklere laf anlatın yani. Bu gitmez bir yere. Bakın iki maddelik kanundur arkadaşlar, üç maddelik kanundur. Bir kanun yaparız deriz ki Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri Birliği’nin birlik kanunları iptal edilmiştir. Hadi bakayım”

10

11 Dr. Macara, çağdaş meslek örgütünün işlevlerini şöyle tanımladı: • 1- Üyelerin görüş ve çıkarlarını temsil etmek ve onlar adına görüşmelerde bulunmak, • 2- Meslek uygulamalarında niteliği (kalite) geliştirmek, • 3- Meslek ilkelerine uymayanları disipline etmek, • 4- Bilim, eğitim ve etik alanlarda önderlik sağlamak, • 5- Uygun hizmetler sunmak (hukuksal danışmanlık ve destek gibi) • 6- Dış ilişkiler geliştirmek (yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde)

12 • Dernek • Sendika • Meslek örgütü • Devlet dairesi

13 • Mesleğin evrensel değerlerini Türkiye ölçeğinde korumak, geliştirmek, yorumlamak ve savunmak

14 Sağlık 2015 Çalıştayı, Aralık 2005 GSS tarafından kişi bazında sağlık riskinin yönetildiği yapı kurulmuş olacak Kamu ve özel sağlık hizmetlerinin rekabet içinde hizmet sunduğu yapı işliyor olacak Sağlık hizmet sunumunda rekabet uluslar arası düzeyde işlemekte olacak Katılım payı uygulaması yaygınlaşmış olacak Tamamlayıcı özel sağlık sigortaları nüfusun %15 ini kapsamış olacak Kurumlara ve kişilere yönelik rücu uygulamaları yaygınlaşacak American College of Healthcare Executives, Tıp Gör Der, Sağlık Gönüllüle 14

15 Sağlık 2015 Çalıştayı, Aralık 2005 Tıp fakültelerinde müfredata işletme, ekonomi, sağlık pazarlama derslerinin eklenmesi söz konusu olabilecek Özel sektör ağırlık kazanacak, hastaneler hizmetlerle birlikte özelleşecek Devletin yatırım yapma parası yok, özel sektörü teşvik etmeli Özel sektör 7-8 yıl içinde gelişecek fakat büyük zincirlerin daha güçlenip küçük grupları kendine katacağı düşünülüyor Özel sağlık sektörüne yabancı sermaye girecek, uluslar arası gruplar özel sektör büyümesiyle karlı kısımlara yoğunlaşacak Devlette daha az karlı olan kısımlar kalacak 15

16 Sağlık 2015 çalıştayı, Aralık2005 İlaç ta geri ödeme sistemleri daha az ödeme yapacak, ödenmeyen ilaçların miktarı artacak, daha büyük katkı payları olacak Tahmini 2 yıl içinde sağlık harcamalarında radikal artış olabilir ve sonucunda katkı payları arttırılabilir 2015 yılında tek başına GSS nin devreye girmesi ile finansman açığı GSYİH nın %4.5 ine ulaşacağı, Sağlıkta Dönüşüm Programı nın GSS ile birlikte hayata geçmesi halinde finansman açığının %3 olarak kalacağı beklenmektedir 16

17 17

18

19

20 20

21 • Yeni sorular mı? • Eski sorulara güncel yanıtlar mı? • Eski sorulara eski yanıtlar mı? • …………………………..

22


"Allianoi/Gördüklerimden utanıyorum :Tanıklığımdan utanıyorum!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları