Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Hububat ve Çeltik Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmelikleri İle Gelen Yenilikler 02.08.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Hububat ve Çeltik Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmelikleri İle Gelen Yenilikler 02.08.2012."— Sunum transkripti:

1 1 Hububat ve Çeltik Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmelikleri İle Gelen Yenilikler 02.08.2012

2 2 PLAN: Hububat ve Çeltik Alımlarında Asgari Miktarın Altında Mal Alınmaması ve Asgari Miktarın AB’ye Uyumlu Şekilde Kademeli Olarak Yükseltilmesi Hububatta Asgari Kabul Miktarı 2009/10 - 2012/13 döneminde: ------- 2013/14 döneminde: 15 ton 2014/15 döneminde: 25 ton 2015/16 döneminde: 40 ton 2016/17 döneminde: 60 ton 2017/18 dönemi ve sonrası: 80 ton Makarnalık Buğdayda Asgari Kabul Miktarı 2009/10 - 2012/13 döneminde: ------- 2013/14 dönemi ve sonrası : 10 ton

3 3 Çeltikte Asgari Kabul Miktarı 2009/10 - 2012/13 dönemleri arasında: ------- 2013/14 döneminde : 5 ton 2014/15 - 2015/16 dönemleri arasında : 10 ton 2016/17 döneminde: 15 ton 2017/18 dönemi ve sonrası: 20 ton FAYDA: İş bu uygulama sayesinde halihazırda 27 AB ülkesinde uygulanan minimum alım tonajına yumuşak bir geçişle ulaşılacak olup, ayrıca yeterli miktarı tek başına sağlayamayan üretici, ürününü kooperatifler vasıtasıyla satacak olduğundan bu uygulama çiftçilerin birleşmesi ve örgütlenmesini teşvik etmiş olacaktır. PLAN: Alımların Sadece Üreticilerden ve Kooperatiflerden Değil, AB’deki gibi Tüccar ve Şirketlerden de Yapılabilecek Olması FAYDA: Özel Sektörün hububat ve çeltik alımında ve ticaretinde daha etkin rol üstlenmesi ve bu konuya kaynak aktarması sağlanacaktır.

4 4 PLAN: Hububat Alım Dönemi Başlangıç Tarihlerinin AB’ye Uyumlu Olacak Şekilde Kademeli Olarak Hasat Döneminin Sonuna Doğru Çekilmesi Hububat Alım Dönemleri FAYDA:  Geçiş döneminde, üreticilerin ürününün, tüccar ve şirketlerden daha erken tarihte alınması, üreticilerin korunmasını sağlayacaktır.  Üretici birlikleri gelişecektir.  Lisanslı depoculuk sistemi gelişecektir.  Devlete son aşamada pazarlanamayan mal gelecek olup, kamu finansman yükünün asgari seviyede tutulması sağlanacaktır. Alım DönemleriÜretici, kooperatif ve üretici birlikleri Tüccar ve Şirketler 2009/10 1 Haziran – 31 Mayıs1 Kasım – 31 Aralık 2010/11 – 2011/12 1 Haziran – 31 Mayıs1 Kasım – 31 Mayıs 2012/2013 – 2013/1415 Haziran – 31 Mayıs1 Kasım – 31 Mayıs 2014/15 1 Temmuz – 31 Mayıs1 Kasım – 31 Mayıs 2015/16 1 Ağustos – 31 Mayıs 1 Kasım – 31 Mayıs 2016/17 1 Eylül – 31 Mayıs 1 Kasım – 31 Mayıs 2017/18’den itibaren 1 Kasım – 31 Mayıs

5 5 PLAN: Çeltik Alım Dönemi Başlangıç Tarihlerinin AB’ye Uyumlu Olacak Şekilde Kademeli Olarak Hasat Döneminin Sonuna Doğru Çekilmesi Çeltik Alım Dönemleri Alım Dönemleri Üretici, üretici birlikleri ve kooperatifler Tüccar ve Şirketler 2009/10 - 2011/12 1 Ekim – 31 Temmuz1 Mayıs – 31 Temmuz 2012/13 --------- - 31 Temmuz1 Mayıs – 31 Temmuz 2013/1415 Ekim – 31 Temmuz1 Mayıs – 31 Temmuz 2014/15 1 Kasım – 31 Temmuz1 Mayıs – 31 Temmuz 2015/16 1 Aralık – 31 Temmuz1 Mayıs – 31 Temmuz 2016/17 1 Ocak – 31 Temmuz1 Mayıs – 31 Temmuz 2017/18’den itibaren 1 Nisan – 31 Temmuz FAYDA:  Geçiş döneminde, üreticilerin ürününün, tüccar ve şirketlerden daha erken tarihte alınması, üreticilerin korunmasını sağlayacaktır.  Üretici birlikleri gelişecektir.  Lisanslı depoculuk sistemi gelişecektir.  Devlete son aşamada pazarlanamayan mal gelecek olup, kamu finansman yükünün asgari seviyede tutulması sağlanacaktır.

6 6 PLAN: Alım Ödemelerinin AB’de Olduğu Gibi Teslimatı Müteakip 35. Güne Kadar Yapılması FAYDA: Finansman programı daha düzenli bir şekilde yapılarak üreticinin alın teri zamanında değerlendirilmiş olacaktır. PLAN: Yurtiçi ve Yurtdışı Satışların AB Ödeme Kurumlarında Olduğu Gibi Depo Teslimi Bazında Yapılması FAYDA: İç ve dış satışlarda özel sektör daha etkin olacaktır.

7 7 PLAN: Ürünlerin AB Standardında Depolanması FAYDA  Yeni modern ve gelişmiş depoların inşa edilmesini,  Fire kaybının minimuma inmesini,  Özel sektörün depoculuk yapmasını,  Depolama kapasitesinin artmasını sağlayacaktır. PLAN: AB Alım Standartlarının Uygulanması FAYDA:  Üreticinin alın terinin tam olarak değerlendirilmesini,  Üretim kalitesinin artmasını,  AB standardında homojen ürün stoklanmasını,  İç ve dış piyasalarda pazarlama kolaylığını,  Rekabet edilebilirliği,  Ürün kalitesinde güveni sağlayacaktır.

8 8 APK Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü İlginize teşekkür ederiz


"1 Hububat ve Çeltik Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmelikleri İle Gelen Yenilikler 02.08.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları