Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORUYUCU HEKİMLİK BEKLEMEDE Dr. Bülent Nazım YILMAZ ESKİŞEHİR TABİP ODASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORUYUCU HEKİMLİK BEKLEMEDE Dr. Bülent Nazım YILMAZ ESKİŞEHİR TABİP ODASI."— Sunum transkripti:

1 KORUYUCU HEKİMLİK BEKLEMEDE Dr. Bülent Nazım YILMAZ ESKİŞEHİR TABİP ODASI

2 Yeni bir sağlık örgütlenmesi, yeni sağlık ve sağlıkçı anlayışının oluşturulması ile mümkündür.

3 Alternatif bir sağlık örgütlenmesi öncelikle halkın/toplumun/kitlelerin sağlığını korumaya yönelik olmalıdır.

4 KORUMA yukarıdan birilerinin halkın sağlığını koruması değil, halkın KATILIMI ile sağlanan bir koruma olmak zorundadır.

5 Sağlık hakkı sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı ve sağlık hizmetine ulaşma hakkıdır.

6 Savaş ve devlet terörü önemli bir halk sağlığı sorunudur.

7 Kadın sorununun çözümü, Eğitim, çevre, afetler, konut sorunlarının halkçı ve demokratik çözümü Yoksulluk, beslenme sorununda somut adımlar atılması,

8 KORUYUCU sağlık hizmetlerinin ana çerçevesi üretim sürecinin, iş ortamının, yaşanılan ortamların bilimsel ölçütler gözetilerek düzenlenip, kolektif irade ile yönetilmesidir.

9 Sağlıkta Dönüşüm Programının kurgusu, işleyişi ve pratiği koruyucu hekimlik ve koruyucu sağlık hizmetleri karşıtıdır.

10 Birinci Basamağın sağlık emek gücünün yapısı koruyucu sağlık hizmeti sunumunun önündeki büyük engellerdendir.

11 Toplumun sağlığını geliştirmek ve korumakla görevli Toplum Sağlığı Merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından etkisiz kılınmış ve buralarda çalışanlar değersizleştirilmiştir.

12 Koruyucu sağlık hizmetlerine gereksinimin daha fazla olduğu yerlerde sağlık hizmetleri giderek gerilemektedir.

13 Tıp Fakültelerinde eğitimin içeriği yeni dönemin sağlık hizmet sunumuyla paralellik göstermektedir.

14 Halk Sağlığı kürsüleri giderek zayıflatılmıştır. Toplum Sağlığını önceleyen kürsülere baskılar giderek artmaktadır.

15 Tıp eğitiminin içeriği ve niteliği koruyucu sağlık hizmetlerini desteklememektedir.

16 Sağlık alanındaki meslek örgütleri, sendikalar ve dernekler koruyucu sağlık hizmetlerini talep eden mücadele anlayışından uzaklaşmıştır.

17 Hekimlerin günlük mesleki pratikleri koruyucu hekimlikten uzaklaşmada önemli bir etmendir.

18 Artık ; DUR ! YAPAMADINIZ deme zamanı


"KORUYUCU HEKİMLİK BEKLEMEDE Dr. Bülent Nazım YILMAZ ESKİŞEHİR TABİP ODASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları