Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlığın finansmanında yeni bir aşama:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlığın finansmanında yeni bir aşama:"— Sunum transkripti:

1 Sağlığın finansmanında yeni bir aşama:
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dr. Güray Kılıç Türk Tabipleri Birliği

2 Sağlıkta neo-liberal politikalar
80 sonrası Özal’la başlayıp 90’larda Sağlıkta Reform programı ile devam eden, Dünya Bankası orjinli uygulamalar... 2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlığı sektör haline getirmek ve piyasalaştırmak, Sektörü genişletmek ve yönetmek.

3 Sağlıkta Dönüşüm Programı: Amaç sorunları çözmek
Türkiye’nin sağlık ölçütleri kendinden geri ülkelerden bile daha kötü, Sağlık hizmetine erişimde eşitsizlikler var, Finansman ve sunumda verimsizliğe yol açan ve mali sürdürülebilirliği zayıflatan parçalı bir yapılanma, Düşük hizmet kalitesi, hastalara sınırlı zaman ve tedavi etkinliğinde azalma.

4 Sağlıkta Dönüşüm Programı
Hizmet sunumu ile hizmeti finanse eden/ satın alan kurumun ayrılması, Finansman (SGK): GSS, katkı payı, TSS Kamu hastanelerinin şirketleşmesi, Yerelleşme, Rekabet, Destek ve sağlık hizmetlerinin taşeronlaşması,

5 Programın öne çıkan özellikleri
Sağlığın gereksinimlerini gözetmemesi, Ekonomik / ideolojik etkenlerden kaynaklanması, Eşitsizlikleri arttırması, Kamusal sağlık hizmeti harcamalarının yanlış dağıtılma riski...

6 SDP: Çözüm önerileri Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,
(Kürek çeken değil dümen tutan) Finansmanda tek çatı: SGK, Erişimi kolay, yaygın sağlık sistemi: 1. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmeti: Aile Hekimliği Modeli 2. Etkili, kademeli sevk zinciri 3. İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri: Kamu Hastane Birlikleri

7 SDP: Çözüm önerileri Hizmeti sunandan satın almak ve bütün sağlık alanını düzenlemek Tüketiciyi kullandıkları hizmetler ve hizmet sunucularını seçme konusunda cesaretlendirmek.(kışkırtılmış talep)

8 SDP: Sağlıkta özel sektör
Özel sektörün görüş ve isteklerine dayanan politikaları sağlık sektörüne yansıtmak, Sağlık Politikaları Kurulu ve Planlama/ İstihdam Kurulu: Özel sektör temsilcileri SGK sağlık harcamalarının %35’i özel sektöre Kamu-Özel Ortaklığı: 30 yıllık üst hakkı kullanımı, yaygın taşeronlaştırma.

9 GSS: Finansal riske karşı koruma sağlıyor mu?
3-4 milyon kişi kapsam dışı, Katkı payı nedeniyle sistem dışı kalma, Medula sistemine göre kayıtlı kişi sayısı 35-40 milyon, Nüfusun yaklaşık yarısı hizmete erişebiliyor.

10 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
5510 sayılı SSGSS Kanunu M.98: «Tamamlayıcı özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir» SGK; de konu ile ilgili genelge yayımladı.

11 TSS: Amaç Özel sigorta şirketlerine prim ödeyerek özel sağlık poliçesi almış GSS’lilerin, kurum ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasındaki iş ve işlemleri açıklamak, Özel Sağlık Sigortasının primini azaltarak yaygınlaştırmak.

12 TSS: Tanım GSS temel teminat paketi (TTP) içinde yer almayan,
TTP içinde kısmen yer alıp kısmen karşılanan yani cepten ödeme yapılan, Ya da yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep edilen, durumlarda devreye giren «Özel Sağlık Sigortası» türüdür.

13 TSS: Kapsam Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri,
İlave ücret tutarları (Özel ve Kamu’da), Otelcilik ücreti, SUT fiyatları üzerinde kalan tutarlar. Katkı payı kapsam dışı.

14 TSS: Cepten ödemede sistematik soygun
GSS’nin ihtiyaç duyulan tüm sağlık hizmetlerini kapsayacağı iddia edilmiştir. Ancak yasada ‘temel teminat paketi’ tanımlanmıştır. TTP dışında kalan Sağlık hizmetleri için cepten ödeme yapılacaktır.

15 TSS: Cepten ödemede sistematik soygun
Bazı sağlık hizmetleri TTP içinde yer alsa dahi SGK tarafından kısmen ödenecek, kalanı cepten ödeme ile karşılanacaktır. GSS kapsamındaki hizmetler düşük standarttadır. Yüksek standart SH için ayrıca para ödenmesi gerekecektir.

16 TSS: Cepten ödemede sistematik soygun
Sağlık finansmanında GSS primi+katkı payı yetmemiş, özel sigorta devreye girmiştir. Yaşlı/ riskli ve kronik hastalar ya özel sigorta kapsamına alınmayacak ya da daha çok prim talep edilecektir. En çok yoksullar, yaşlılar ve kronik hastalar zarara uğrayacaktır.

17 Sorulması Gereken Nasıl bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi?
Nasıl bir finansman? Nasıl bir sağlık hizmet sunumu? Nasıl bir sağlık örgütlenmesi? Ve Kimin için?


"Sağlığın finansmanında yeni bir aşama:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları