Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER VE 2008 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KEMAL UNAKITAN MALİYE BAKANI 10 Temmuz 2008 T.C. MALİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER VE 2008 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KEMAL UNAKITAN MALİYE BAKANI 10 Temmuz 2008 T.C. MALİYE."— Sunum transkripti:

1 GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER VE 2008 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KEMAL UNAKITAN MALİYE BAKANI 10 Temmuz 2008 T.C. MALİYE BAKANLIĞI

2 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

3 KÜRESEL DALGALANMA…

4 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SERMAYE AKIMLARI…

5 PETROL VE ALTIN FİYATLARI…

6 6 DÜNYADA ENFLASYON…

7 BAZI Ü LKELERİN YILLIK ENFLASYON ORANLARI …

8 8 DÜNYADA ENERJİ FİYATLARI…

9 9 DÜNYADA GIDA FİYATLARI…

10 10 KÜRESEL BÜYÜME…

11 11 DÜNYADA BÜYÜME HIZI…

12 12 DÜNYA BORSALARINDA DALGALANMA…

13 13 BAZI BORSALARDAKİ GELİŞMELER …

14 TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

15 15 BÜYÜME…

16 GSYH BÜYÜMESİNE KATKILAR…

17

18 SEKTÖRLERDE BÜYÜME…

19 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ…

20 KAPASİTE KULLANIM ORANI…

21 21 ENFLASYON…

22 22 KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ…

23 23 AB TANIMLI KAMU BORÇ YÜKÜ…

24 24 BAZI ÜLKELERDE BORÇ YÜKÜ…

25 25 DIŞ BORÇ YÜKÜ…

26 26 KAMU NET BORÇ STOKU…

27 27 DÖVİZE BAĞLI BORÇLARIN ORANI…

28 28 BORÇ SERVİS YÜKÜNÜN GELİŞİMİ…

29 29 BORÇ SERVİS YÜKÜNÜN GELİŞİMİ…

30 30 FAİZ ORANLARI…

31 31 BÜTÇE AÇIĞI…

32 32 BAZI ÜLKELERDE BÜTÇE DENGESİ…

33 33 BAZI ÜLKELERDE FAİZ DIŞI FAZLA…

34 34 İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ…

35 AÇILAN ŞİRKET SAYISI…

36 BÜYÜME HEDEFLERİ …

37 37 İHRACAT VE İTHALAT ARTIŞI…

38 38 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ… * HEDEF

39 39 BAZI ÜLKELERDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI…

40 40 BAZI ÜLKELERDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ FİNANSMANI…

41 41 ENERJİ İTHALATI…

42 42 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR …

43 43 YAPISAL REFORMLAR… Sosyal Güvenlik Reformu, Tarım Reformu, İstihdam Reformu, Sosyal güvenlik primlerinin toplanmasında vergi tahsilatı ile uyum sağlanması, Borçlar Kanunu değişikliği, Yeni Gelir Vergisi Yasası, Yeni Türk Ticaret Kanunun çıkartılması, KDV'nin sadeleştirilmesi, Her türlü ücret ödemesinin bankacılık sistemi üzerinden geçmesi, Kayıtdışının daraltılması, IMF sonrası mali disiplini korumak amacıyla mali kurallar düzenlenmesi, Enerji ve kamu bankalarının özelleştirmelerinin hızlandırılması,

44 44 YAPISAL REFORMLAR… Elektrikte otomatik fiyat mekanizmasına geçilmesi, İstihdam üzerindeki idari ve mali yüklerin yeni işe almaları teşvik edecek şekilde azaltılması, Doğalgaz ve elektrik piyasasının liberalleştirilmesi, Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması, Kamu personel rejiminin daha rasyonel hale getirilmesi, Bankacılık sektöründe kur ve kredi riskine karşı yeni önlemler alınması, KİT’lerin mali ve idari yapısının güçlendirilmesi, Altyapı yatırımlarının tamamlanması için Yap-İşlet Devret modelinin kapsamının daha da genişletilmesi, Kamu-özel sektör işbirliği konusunda kanun çıkartılarak özel sektörün kamu yatırımlarının finansmanında daha fazla rol almalarının sağlanması

45 GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER VE 2008 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KEMAL UNAKITAN MALİYE BAKANI Temmuz 2008 T.C. MALİYE BAKANLIĞI


"GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER VE 2008 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KEMAL UNAKITAN MALİYE BAKANI 10 Temmuz 2008 T.C. MALİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları