Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ
YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi

2 Yerküre iç-dinamikleri üzerindeki kabuğun hareketine neden olur
Türkiye neden bir deprem ülkesi ? Yerküre iç-dinamikleri üzerindeki kabuğun hareketine neden olur

3 Dünyada başlıca iki büyük deprem kuşağı:
Türkiye neden bir deprem ülkesi ? Türkiye’nin çok yoğun deprem etkinliği altında olması doğrudan dünya üzerindeki jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Dünyada başlıca iki büyük deprem kuşağı: 1) Pasifik ve 2) Alp-Himalaya Deprem kuşaklarıdır

4 Türkiye neden bir deprem ülkesi ?
Türkiye’nin güncel tektoniği ve depremselliğini yöneten jeolojik olaylar çevresinde gerçekleşen levha hareketlerine bağlı olarak meydana gelir. Karlıova doğusunda kalan Doğu Anadolu K-G yönünde yılda yaklaşık 0,8 cm kısalmaktadır. KAF ve DAF arasında kalan Anadolu bloğu yılda 2,1 cm Ege Denizi üzerine itilmektedir.

5 Herhangi bir bölge veya ülkede deprem kaynaklı afet zararlarının azaltılması yönünde yapılacak tüm çalışmaların başarısı deprem tehlikesinin en güvenilir şekilde tanımlanmasına bağlıdır. Hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremin belli bir yer ve zamanda meydana gelme olasılığına deprem tehlikesi denir Deprem Tehlikesi

6 Türkiye deprem tehlikesi yüksek bir ülkedir
Deprem tehlikesinin tanımlanabilmesi için depremin Nerede ? Hangi büyüklükte ? Ne zaman? meydana geleceği sorularına yanıt verilebilmesi gerekir

7 Deprem Tehlikesi Nerede ?
Diri fay haritaları deprem kaynaklarını, dolayısıyla deprem tehlikesinin nerede olacağını gösteren belgelerdir. Hangi büyüklükte ? Diri faylar hakkında sahip olunan bilginin güvenilirliği ile doğru orantılı olarak meydana gelecek olan depremlerin büyüklüğü hakkında tahminler yapılabilmektedir. Ne zaman ? Bilim henüz depremlerin kesin olarak ne zaman olacağı sorusunu yanıtlayamamaktadır. Ancak, fayların yakın jeolojik geçmişteki deprem davranışları dikkate alınılarak belirli bir tarih verilmeden olasılıkla öngörüler yapılabilmektedir. Deprem Tehlikesi

8 DEPREM TEHLİKE ANALİZLERİ YAPILABİLİR
DİRİ FAY HARİTALARI DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ ve DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINDA GEREKLİ BİLGİ ALTYAPISININ TEMELİNİ OLUŞTURUR SADECE, BU BİLGİ ALTYAPISI SAYESİNDE, AFET ZARARLARININ AZALTILMASI ÇALIŞMALARINDA GEREKLİ ; DEPREM TEHLİKE ANALİZLERİ YAPILABİLİR VE UYGULAMAYI YÖNLENDİRECEK OLAN DEPREM TEHLİKE HARİTALARI HAZIRLANABİLİR Diri fay haritalarının önemi

9 Diri fay haritalarının önemi
MTA Türkiye Diri Fay Haritası (1987 yılına kadar olan bilgi birikimini içerir) TDFH, 1996’da BİB tarafından yayımlanmış ve halen yürürlükte olan Deprem Bölgeleri haritasının oluşturulmasında diri fay veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

10 TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE İLGİLİ VERİ TABANI Güncelleme Dönemi: MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı

11 Diri fay haritalamasında kullanılan temel yaklaşım
Eski depremlerdeki yüzey kırıklarına ilişkin jeolojik ve jeomorfolojik kayıtlar 1999 Düzce 1995 Dinar 1999 İzmit

12 1992 MTA TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI (1992)

13 YENİLENMİŞ DİRİ FAY VERİ TABANI KAPSAMI
1- Diri fay harita serisi: Fayların coğrafik dağılımı ve niteliklerini gösteren belgelerdir. Üç farklı ölçek kademesinde hazırlanmıştır. Bunlar; -1:25.000 -1: -1: Ölçeğindedir.

14 YENİLENMİŞ DİRİ FAY VERİ TABANI KAPSAMI
2- Haritalara eşlik eden fay bilgisi: Bunlar -uzunluk -nitelik -geometri ve segment yapısı -aktivitesine ilişkin bulgular -oluşum yaşı -uzun ve kısa dönem kayma hızları gibi fayları tanımlayıcı bilgilerdir.

15 YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI SERİSİ
1: Ölçekli Temel Diri Fay haritaları: 1930 paftadan oluşur. Orijinal ve sayısal olmak üzere özel kullanımlara açık arşiv bilgisidir. 1: Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritaları Serisi 1:25,000 ölçekli temel haritalardaki fay bilgisinin sayısal olarak küçültülmesiyle oluşturulmuştur. Toplam 59 paftadan oluşur, tamamı basılmıştır. 1:1,250,000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Basıma hazırlama süreci tamamlanmak üzere olup 2012 yılı içerisinde yayımlanmış olacaktır.

16 TÜRKİYE ANA KARASINDAKİ DİRİ FAYLARIN 1:25,000 ÖLÇEKLİ PAFTALARA DAĞILIMI 1930 PAFTA

17 1:250,000 ölçekli haritalara örnek
Çanakkale (NK 35-10b) Paftası ve açıklama kitapçığı.

18 Aynı seride Marmara Denizi ve yakın çevresinin yeni diri fay haritası

19 Yenilenmiş 1/1,250,000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası (2012)

20 2012: 326 fay veya fay zonu /485 fay segmenti
Eski ve yeni fay haritalarının karşılaştırılması 1992 : 150 fay veya fay zonu 2012: 326 fay veya fay zonu /485 fay segmenti

21 YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTALARI KAPSAMI
Türkiye ana karasının tamamı ile Marmara Denizi ve Saros Körfezi’nde yer alan diri fayları gösterilmektedir. Her fay bir kimlik numarası ile tanımlanmıştır. Faylar dört alt kategoriye ayrılarak haritalanmıştır. Belirlenen tekçe fay veya çok segmentli fay zonu sayısı 326 dır. Türkiye anakarasında büyüklüğü 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek diri fay veya fay segment sayısı 485 dir. Yeni diri fay haritalarında il, ilçe, belde ve köy düzeyinde yerleşim merkezleri ile karayolu ve demiryolu ulaşım hatlarına yer verilmiş ve bunlarla diri faylar arasındaki mekansal ilişkileri gösterilmiştir.

22 YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTALARI VE VERİ TABANININ
PLANLAMA VE UYGULAMALARDAKİ KULLANIM POTANSİYELİ Türkiye ve yakın çevresinin güncel tektoniği ve depremselliği hakkında en ayrıntılı fay bilgisini içeren başvuru belgeleridir. Ülkede bölgesel ölçekte daha ayrıntılı ve güvenilir deprem tehlike analizlerine olanak vermektedir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın güncellenmesi için gerekli altyapı bilgisini sağlamaktadır. Ülke genelinde yüzey faylanması tehlike bandı (fay tampon bölge veya fay sakınım bandı) oluşturulması açısından ihtiyaç duyulan ayrıntılı bilgileri içermekte olup, bu konuda hazırlanacak olan yasa ve yönetmelikler açısından konuya yönelik altlık bilgisi niteliğindedir.

23 YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTALARININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAMALARA KATKISI
Kentsel ve sanayi alanlarının yerseçimi, yüzey faylanması tehlikesinin tayini ve deprem güvenli dizaynı açısından gerekli fay parametrelerinin belirlenmesinde, Stratejik öneme sahip kritik mühendislik yapıları için yerseçimi, bunların deprem güvenli dizaynında gerekli fay parametreleri ve bu yapıları etkileyecek maksimum deprem büyüklüğünün tayininde, Ulaşım altyapısı (karayolu, demiryolu, köprü, viyadük) güzergah seçimi ve mevcut olanlarının yüzey faylanması tehlikesi açısından değerlendirilmesinde, Petrol ve doğal gaz boru hatları güzergah seçimi ve bunların aktif fay zonu geçkilerinde yüzey faylanması tehlikesinin belirlenmesi çalışmalarında doğrudan katkı sağlar.

24 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları