Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı
TS EN ISO 9001:2000 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı HARİTA BİLGİ BANKASI PROJESİ 1

2 Harita Bilgi Bankası Ülkemizde birçok kamu kurumu tarafından harita ve harita bilgisi üretimi yapılmakta olup, üzere geliştirilmiştir. İnternet üzerinden tüm harita bilgisi üreten kurumların hizmetine sunulmuştur. Kurumlar arasında üretim koordinasyonunu sağlamak, Mükerrer harita ve harita bilgisi üretimini engellemek Zamandan, masraftan ve emekten tasarruf etmek, Veriye hızlı ve kolay erişimde yardımcı olmak, Karar Destek Sistemlerine veri hazırlığında bulunmak ve E-devlet projelerine altlık oluşturmak

3 YASAL ALTYAPI Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği (RG tarihi ) 3-b) Harita ve harita bilgilerinin üretiminde ve çoğaltılmasında koordinasyonu sağlayarak gereksiz tekrarları ve masrafları önlemek 12-a3) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amacıyla ürettikleri arşiv belge ve bilgileri (hava filmleri hariç) ile paftaların birer şeffaf kopyasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler

4 YASAL ALTYAPI Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (RG Tarihi ) Üretim İzleme Merkezi Madde 103  Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimi önlemek için harita ve harita bilgileri üretimleri izlenir ve eş güdüm halinde yürütülür. Koordinasyon ve izleme faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki Üretim İzleme Merkezi tarafından ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülür. Üretim İzleme Merkezinin çalışma esasları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bir yönerge ile düzenlenir. Haritası ya da harita bilgileri üretilecek ve üretilen alanların kayıtları ve indeksleri Üretim İzleme Merkezi tarafından tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyası talep edilmesi durumunda diğer ilgili kurumlara verilir.

5 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
YASAL ALTYAPI Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Plânlama aşamasında başvuru Madde 104  Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler plânlama aşamasında çalışma yapılacak alana ilişkin bilgileri almak için Üretim İzleme Merkezine başvurmakla yükümlüdürler. Üretim İzleme Merkezi; plânlanan alanın daha önce sayısal ve basılı harita Bilgilerinin üretilip üretilmediği, bunlara ya da çalışmalara ilişkin bilgi ve dokümanların nereden sağlanabileceği, başka kuruluşların programında olup olmadığı gibi konuları en geç yedi iş günü içinde inceleyerek sonuçlandırır.

6 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
YASAL ALTYAPI Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Kayıt ve numara alma Madde 105Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, yapımı tamamlanan harita ve harita bilgilerini Üretim İzleme Merkezine kaydettirmek ve proje kayıt numarası almakla yükümlüdürler.

7 KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN HARİTA BİLGİ BANKASI İŞLEMLERİ
1-Harita Bilgi Bankasına Veri Girişi Yapılacak olan Harita ve Harita Bilgileri: Tesis Kadastrosu, yenileme, 2/B gibi harita yapımına ilişkin proje alanlarının oluşturulmasında; Geçmiş yıllarda yapılan işler de dahil olmak üzere ihale aşamasında planlanan, sözleşmenin imzalanmasına müteakip devam eden ve kabul edilen projelerden sonra biten işler olarak; Harita Bilgi Bankası’na İlgili kadastro müdürlüklerince girilecektir.

8 2- Kadastro Müdürlüğünce Yapılan ve Harita Bilgi Bankasına Veri Girişi Yapılmayan işlemler:
İfraz, tevhit, yola terk gibi İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine esas işler ve ada bazlı 18. madde uygulamaları sisteme girilmeyecek,

9 3- Kadastro Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin Harita Bilgi Bankası ile ilgili olarak kontrol edeceği işlemler; Genel müdürlüğümüz dahil tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin harita ve harita bilgilerine ait projelerinin Harita Bilgi Bankasına girilip proje numarası alınıp alınmadığı kontrol edilerek Son Nokta numarası verme işlemi başlatılır.

10 HARİTA BİLGİ BANKASI

11 HARİTA BİLGİ BANKASI GİRİŞ SAYFASI

12 HBB GÖRSEL VE SESLİ KULLANMA KLAVUZU

13 HBB NİN FONKSİYONLARI METAVERİ GİRİŞİ METAVERİ SORGULAMA
KULLANICI YÖNETİMİ KURUMLARIN YÖNETİMİ Verinin içerik tipi Verinin mekansal sınırları Veri bilgileri girişi Veri sahibi bilgileri Dağıtıcı kurum bilgileri Son adım işlemleri METAVERİ SORGULAMA Basit arama Kapsamlı arama Haritadan seçerek arama Yer kontrol noktaları sorgulama 1/5000 ölçekli pafta sorgulama

14 METADATA ARAMA (BASİT ARAMA)

15 METADATA ARAMA (KAPSAMLI ARAMA)

16 Verinin durumunu gösterir seçenekler

17 Verinin içerik tipi, seçenekleri

18 Veri Konusu Seçenekleri

19 Kapsamlı arama sonucunda ekran görüntüsü

20 METADATA ÖZET

21 PROJE ALANI GÖSTER

22 HARİTADAN SEÇEREK METAVERİ ARAMA

23 Pafta indeksinden alan belirlenmesi

24 YER KONTROL NOKTALARI SORGULAMA
Yaklaşık Koordinat Sorgulama Paftasına göre ED50 Datumunda Sorgulama Paftasına göre ITRF Datumunda Sorgulama

25 YER KONTROL NOKTALARI SORGULAMA
Yaklaşık Koordinat Sorgulama İdari Alanlara göre Sorgulama ITRF Nokta Numarasına göre Sorgulama Haritadan Seçerek Sorgulama

26

27

28

29

30 Yer Kontrol Noktası Sorgulama Sonucu Liste Halinde

31 1/5000 ÖLÇEKLİ ST PAFTA SORGULAMA

32 Kullanıcı Yönetimi ve Kurumların Yönetimi
METAVERİ GİRİŞİ Kullanıcı Yönetimi ve Kurumların Yönetimi Kullanıcı adı ve şifre verilmesi işlemi ; Harita ve Harita Bilgileri Şubemiz tarafından yapılmaktadır.

33 METAVERİ GİRİŞİ KULLANICI BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ KULLANICI ARAMA
YENİ KULLANICI EKLE Adı, soyadı, telefonu, faksı, adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifresi, kullanıcı yetkisi

34 METAVERİ GİRİŞİ KURUM BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ KURUM ARAMA
KULLANICI ARAMA YENİ KURUM EKLE Adı, Kısa adı, telefonu, faksı, adresi

35 METAVERİ GİRİŞİ Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi
Verinin içerik tipi, veri geliştirme durumu Verinin mekansal sınırları Veri bilgileri girişi Veri sahibi bilgileri Dağıtıcı kurum bilgileri Son adım işlemleri

36 Veri Geliştirme Durumu
İçerik Tipi Veri Geliştirme Durumu

37 METAVERİ GİRİŞİ Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi
Verinin Mekansal Sınırları

38 METAVERİ GİRİŞİ Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi
Verinin Mekansal Sınırları Pafta İndeksi Koordinat Listesi İdari Alan Sınırları Harita Üzerinden Seçerek Harita Üzerinde Çizerek

39 PAFTA İNDEKSİNDEN ALAN BELİRLENMESİ

40 Koordinat dosyasından alan belirlenmesi

41 METAVERİ GİRİŞİ Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi
Veri bilgileri girişi Konusu Başlığı Üretim yöntemi Versiyonu Yayınlanma tarihi İşlemlerin özeti Hazırlanış amacı Konu kelimeleri Projeksiyonu Ölçeği Veri tipi Erişim kıstasları

42 Dağıtıcı kurum bilgileri
Veri sahibi bilgileri

43 METAVERİ GİRİŞİ Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi
Son Adım İşlemleri

44 HARİTA BİLGİ BANKASINDAKİ SON DURUM
Girilen metadata sayısı: 3688 Metaveri girişi yapan kurum sayısı: 64 Şifreli kullanıcı sayısı: 459

45 SON NOKTA NUMARASI TALEPLERİ
BÖHHBÜY nin 9.maddesi gereğince sıklaştırma yapan ve yaptıran kurum ve kuruluşlar çalışma bölgesindeki 1/ ölçekli paftalara giren C1, C2 C3 dereceli noktalara ait son nokta numarasını TKGM den almakla yükümlüdür. Tesis edilen noktalara nokta numarası almak için ilgili kurumların yetkili kişilerince meta veri girişi yapılarak proje numarasının alınmasından sonra, 1/ ölçekli yer kontrol noktası kanavaları ile birlikte TKBM’ lerine müteahhit aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Projeye ilişkin meta veri bilgilerini TKBM’ leri Harita Bilgi Bankasından kontrol ederek TUTGA Sıklaştırma noktalarına nokta numarası almak üzere ilgili şablon doldurularak TKGM’ nün ilgili mail adresine gönderilir. Talepler TKGM tarafından karşılanarak nokta numaralarına ait dokümanlar yine mail yoluyla TKBM’ lerine gönderilir.

46 ÖRNEK NOKTA NUMARASI ŞABLONU

47 TEŞEKKÜR EDERİZ …


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları