Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Kontrol Müh. İdari Sınırlarda Meydana Gelen Değişiklikler Esas Alınarak Uygulama Alanının Belirlenmesi Kontrol Mem. Uygulama Sınırı Genel Sınır Olması ve Bu Sınırın Parsel Sınırlarından Geçmesi Durumu Dikkate Alınarak Yönetmelik. 5.Md Yönerge 11.Md. Kadastro Tek. Uygulama Raporu (Ek-1) ve Ekleri Yönetmelik. 6.Md Yönerge 12.Md. Uygulama Raporu Teknik Raporu BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Uygulama Alanı Sınır Krokisi Pafta-Zemin-Ölçü Analizi Hayır (Kısmi ise) Parsel Listesi Onay Evet GENEL MÜDÜRLÜK Hayır Onay Evet Yıllık İş Programının Düzenlenmesi Yönetmelik. 6.Md Yönerge 12.Md. Sayfa 2

2 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 1 Uygulamanın Başlatılması Kontrol Elemanları Görevlendirmelerin Yapılması Kadastro Teknisyeni Yönetmelik. 7.Md Yönerge 14.Md. Uygulama Alanı İlanının Yapılması Uygulama Alanı Yazışmaları Kadastro Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı Belirtmelerin Yapılması Fen Klasörüne Belirtmelerin Yapılması Uygulamaya Tabi Taşınmaz Listesi KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik. 7.Md Yönerge 15.Md. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Kütüğüne Belirtmelerin Yapılması Sayfa 3

3 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 2 Bilgi ve Belgelerin Toplanması Yönetmelik. 8.Md Yönerge 16.Md. Görevli Personel Tapu Kayıtlarının Güncellenmesi Tapu Kayıt Örnekleri Tutanak Kontrol Tapu Kayıt Örneklerinin PC Ortamında Güncellenmesi Yönerge 17.Md. Kontrol Pafta ve Fen Klasörlerinin Güncellenmesi Teknik Bilgilerin PC Ortamındaki Güncellenmesi Yönetmelik. 9.Md Yönerge 18.Md. Hukuk Mahkemeleri Mahkemelerden Dava Listelerinin İstenmesi Kadastro Mahkemesi Sayfa 4

4 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK Sayfa 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Kurum ve Kuruluşları Yönetmelik. 10.Md Yönerge 19.Md. KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ Teknik Belgelerin Temini Yönetmelik. 11.Md Yönerge 20.Md. Bilirkişi Seçimi ve Yemini Yönetmelik. 14.Md Yönerge 25.Md. Ada Bölüm Krokisinin Yapılması ve Ada Numaralarının Verilmesi Yönetmelik. 13.Md Yönerge 22.Md. Kadastro Müdürlüğünce İş Programının Yapılması Ada/Mevkii İlanlarının Yapılması Ada/Mevkii İlanı Sayfa 5

5 Sınırlandırma Çalışmaları
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 4 Yönerge 23.Md. Nirengi Çalışmaları Jeodezik Çalışmalar Poligon Çalışmaları Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamına Atılması a)Kadastro Paftalarının Raster Görüntüleri, b)Kadastro Ölçü Değerlerinden Elde Edilen Sayısal Veriler, c)Fotogrametrik Harita, d)Halihazır Harita, e)Ortofoto, f)Diğer Amaçlı Haritalar, g)Jeodezik Noktalara Ait Veriler, v.b. Arazi Çalışmaları Yönetmelik Md Yönerge Md. Sınırlandırma Çalışmaları Sayfa 6

6 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı ÇİZGİ RENGİ SINIR ADI SINIR TANIMI ZEMİN ÖLÇÜSÜ TEKNİK BELGELERE GÖRE DEĞERLENDİR / OLUŞTUR DENGELEME PLANI İLE OLUŞTUR SİYAH SABİT Zeminde mevcut olup kadastro, tapulama, değişiklik belgeleri veya bilirkişi beyanlarına göre değişmediği belirlenen çekişmesiz sınırdır. Yapılacak Değerlendir KAHVE RENGİ BELİRSİZ Dengeleme plânına göre oluşturulan sınırdır. Oluştur KIRMIZI ÇEKİŞ MELİ Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan sınırdır. (Teknik belgelerine veya dengeleme planına göre) Yapılacak (Taraf Gösterimleri İle Birlikte) Değerlendir / Oluştur MAVİ DEĞİŞE BİLİR Sabit olmayan ve genişletilmeye elverişli nitelikteki sınırdır. (Yüzölçümüne Veya Teknik Belgelerine Göre) TURUNCU GEÇERLİ Paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır.  YEŞİL GEÇERLİ SAYILA BİLECEK Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır. SARI DEPREM SONRASI OLUŞAN Depremin taşınmazların geometrik şekil ve konumlarında meydana getirdiği değişiklik sebebiyle zeminde oluşan ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri tarafından çekişmesiz kullanılan, bilirkişi beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile belirlenen sınırdır. Sayfa 7

7 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 6 Yönetmelik. 14.Md Yönerge 25.Md. Sınırlandırma Krokilerinin Düzenlemesi Parsel Numaralarının Verilmesi Yol, Ark, Dere ve Benzeri Yerler Yönetmelik. 15.Md Yönerge 28.Md. Evet Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Tesis Kadastrosu Öncesinde Mevcut mu? Hayır Evet Hayır Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Kesik Çizgilerle Göster Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Muvafakat Var mı? Tescil Edilmiş Yapı ve Tesisler Tescil Edilmemiş Sadece Ölçü Krokisinde Göster Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Yönetmelik. 19.Md Yönerge 31.Md. Yönetmelik. 20.Md Yönerge 32.Md. Zeminde Mevcut Tüm (Tescilli-Tescilsiz) Yapı ve Tesislerin Ölçülmesi Ölçü Krokilerinin Düzenlemesi Yönetmelik Md Yönerge Md. Değerlendirme Sayfa 8

8 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 7 Sınırların Belirlenmesi Sabit – Geçerli Sayılabilecek- Deprem Sonucu Oluşan Sınırların Esas Alınması Yönetmelik. 20.Md Yönerge 33.Md. Yönetmelik Md Yönerge Md. Geçerli Sınırların Hatasız Pafta ve Teknik Belgelerine Göre Oluşturulması Çekişmeli Sınırların Teknik Belgeleri veya Dengeleme Planına Göre Oluşturulması Belirsiz Sınırların Dengeleme Planına Göre Oluşturulması Değişebilir Sınırların Sabit-Geçerli veya Dengeleme Planı ile Oluşan Sınırlara Göre Oluşturulması Geçici Çizimi Sayfa 9

9 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 8 Aplikasyon ve Zemin İşaretlerinin Konması Yönetmelik. 22.Md Yönerge 35.Md. Değerlendirme Sonucu Oluşturulan; Geçerli, Belirsiz, Çekişmeli ve Değişebilir Sınırlara ait Parsel Köşelerinin Aplikasyonu ve Zemin İşaretlerinin Konması Röleve Ölçülerinin Yapılması Ölçü Krokilerinin Bütünlenmesi Yönetmelik. 23.Md Yönerge 36.Md. Yeni Paftaların Çizimi Yönetmelik. 24.Md Yönerge 37.Md. Değişim ve Karşılaştırma Cetvelleri (Ek-7) Yüzölçümü Hesapları Sayfa 10

10 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 9 Ada Raporlarının Düzenlenmesi Yönetmelik. 25.Md Yönerge 38.Md. Ada ve Parsel Değişim Tablolarının Düzenlenmesi (Ek-8, 9) Uygulama Tutanağının Düzenlenmesi Yönetmelik. 27.Md Yönerge 40.Md. Bilgilendirme İlanı tarih ve 3688 sayılı Talimat İş Bitim Tutanağı Düzenleninceye Kadar Yapılacak İtirazların İncelenmesi Yönetmelik. 29.Md Yönerge 42.Md. Genel Kontrol Çizelgesi Kadastro Komisyonu Kontrol Kontrol Sonuç Raporu Sayfa 11

11 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 10 İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi Yönetmelik. 32.Md Yönerge 44.Md. Askı İlan Cetvellerinin Düzenlenmesi Yönetmelik. 34.Md Yönerge 45.Md. Yönetmelik. 35.Md Yönerge 46.Md. Askı İlanı Süresince Yapılacak İtiraz Evet Kadastro Mahkemesi Hayır Kesinleştirilmiş Parsellere Ait Liste (Ek-15) Kesinleştirme İşlemleri Yönetmelik. 36.Md Yönerge 47.Md. Davalı Parsellere Ait Liste (Ek-16) Eski Paftaların Geçersiz Sayılması Yönetmelik Md Yönerge Md. Sayfa 12

12 Fen Dairesi Başkanlığı
22-a Uygulaması Fen Dairesi Başkanlığı Sayfa 11 Yönetmelik. 37.Md Yönerge 48.Md. Fen Kasörlerinin Düzenlenmesi KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Tapuya Devir İşlemleri Kadastro Arşiv İşlemleri Tapu Bilgi Sistemi Kadastro Bilgi Sistemi Yönetmelik Md Yönerge Md. Tutanak ve Ekleri, Parsel Listeleri, Yeni Kütükler Pafta ve Teknik Belge (Asıllar)


"Fen Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları