Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. SINIF 1. ÜNİTE Melek ve Ahiret İnancı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. SINIF 1. ÜNİTE Melek ve Ahiret İnancı."— Sunum transkripti:

1 7. SINIF 1. ÜNİTE Melek ve Ahiret İnancı

2 7. Sınıf 1. Ünite: Melek ve Ahiret İnancı
ÜNİTE KONULARI 1. Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 2. Melekler ve Özellikleri 3. Dünya ve Ahiret Hayatı 4. Ahiret Hayatının Aşamaları 5. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi 6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a. s.) 4. Hafta 7. Bir Sure Tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı

3 7.1.4. AHİRET HAYATININ AŞAMALARI
Kazanım : Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. Mizan terazisi Mahşeri kalabalık Verilen ifadelerin anlamları nelerdir?

4 Denilince aklınıza neler gelmektedir?
Ahiret hayatı Ahiret yurdu Denilince aklınıza neler gelmektedir?

5 Ahiret Hayatını Aşmaları
1 ÖLÜM 6 Cennet Ya da cehennem 2 Kıyamet 5 3 Mizan Yeniden diriliş 4 Mahşer

6 Ahiret Hayatını Aşmaları
1 ÖLÜM 6 Boşlukları dolduralım 2 5 3 Mizan Yeniden diriliş 4

7 Berzah Ba’s Ahiret Mizan Haşr Mahşer
Yeniden dirilme, kıyametten sonra insanların yeniden diriltilmesi Ahiret Berzah İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar dünya ile ahiret arasındaki berzah denilen âlemde bekletilir ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden hayatın adıdır. Ahiret hayatı ile ilgili kavramlar Mizan Haşr İnsanların hesaplarının tartılacağı terazi Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına Mahşer insanların dirilişten sonra toplanacakları yer

8 Tanımdaki boşlukları dolduralım
_________ yeniden dirilme, kıyametten sonra insanların yeniden diriltilmesidir. Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına ___________, toplandıkları yere de_________ denir. Ba’s haşr mizan BA’S HAŞR MİZAN

9 Ahirete Geçiş Kapısı: Ölüm
1. Aşama Ahirete Geçiş Kapısı: Ölüm İnsanın bu dünyadaki hayatının Allah’ın (c.c.) belirlediği zamanda sonlanmasına ölüm denir. Ömrün son bulduğu bu ana ecel denir. “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”

10 Bitiş ve Başlangıç: Kıyamet
2. Aşama Bitiş ve Başlangıç: Kıyamet Kıyamet günü bütün evrenin düzeni bozulur, her şey yok olur. Sonra insanlar yeniden diriltilerek ayağa kalkarlar ve mahşer yerine doğru yönelirler. Kıyamet, genel bir yok oluştan sonra meydana gelecek olan yeniden dirilişin bir ifadesidir. İsrafil birinci kez sûra üflediğinde kıyamet kopar ve her şey yok olur. İkinci kez sûra üflediğinde ise insanlar dirilip kabirlerinden kalkarlar.

11 Ayetin kıyametle ilgili vermek istediği mesajlar nelerdir?
“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ne zaman olacağını ancak Rabbim bilir. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.” A’râf suresi, 187. ayet. Ayetin kıyametle ilgili vermek istediği mesajlar nelerdir?

12 3. Aşama Yeniden Diriliş: Ba’s Ba’s öldükten sonra diriliş anlamına gelir. Her şeyin altüst olduğu kıyametin o ilk aşamasından sonra İsrafil sûra ikinci defa üfleyecek ve bütün insanlar diriltilecektir.

13 Ağaçların sonbaharda yaprak döküp ilkbaharda yeşermesi bizlere neleri hatırlatmaktadır?
Kışın ölü bir hale gelen tabiatı, baharda yeniden canlandırıp dirilten Allah (c.c.), insanı da öldükten sonra diriltecektir.

14 Video izliyoruz Video için tıklayınız

15 Herkesin Toplanma Yeri: Mahşer
4. Aşama Herkesin Toplanma Yeri: Mahşer Yeniden diriliş ile birlikte insanların Allah’a hesap vermek üzere toplanacakları yer.

16 En Hassas Terazi: Mizan
5. Aşama En Hassas Terazi: Mizan Ahiretteki bu zorlu hesaptan sonra herkesin amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılır.

17 “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız
“Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz.” 70 Enbiyâ suresi, 47. ayet.

18 Hesabın sonucu: Cennet ve Cehennem
6. Aşama Hesabın sonucu: Cennet ve Cehennem Hesaplar görüldükten sonra müminlerden bazıları cehennemin üzerine kurulmuş olan sıratı hızla, bazıları daha yavaş bir şekilde geçerek cennete giderler. Kâfirler ise sıratı geçemezler ve cehenneme düşerler.

19 Peygamber efendimiz (sav) "dünya ahiretin tarlasıdır" buyurmuştur.
Peygamberimiz bu sözü ile hangi mesajı vermektedir?

20 Buğday ekip mısır biçenini gördünüz mü
Buğday ekip mısır biçenini gördünüz mü? Dünyada nasıl ki böyle bir durum söz konusu olamaz. Ahiret için de aynı durum geçerlidir? Bu dünyada ne ekerseniz ahirette de onu biçersiniz.

21 ŞHAR İZNAM LİŞRİDİ SAPEH RETHİA MİZAN HAŞR DİRİLİŞ Düzeltelim MERŞA
HESAP AHİRET MAHŞER İZNAM ŞHAR LİŞRİDİ MİZAN HAŞR DİRİLİŞ

22 Kavramları anlamlarıyla eşleştirelim
SIRAT Ahirette sevap ve günahların tartıldığı adalet tartısıdır. Mizan BA’S Yeniden diriliş ile birlikte insanların Allah’a hesap vermek üzere toplanacakları yer. Mahşer CENNET Allah’a inanıp emir ve yasaklarına titizlikle uyanların gireceği ve içinde sonsuza kadar yaşayacağı ödül yeridir CENNET İSRAFİL cehennem üzerinde bulunan bir yol veya köprüdür. Müminler cennete bu yoldan geçerek ulaşacaklardır. Mizan SIRAT Mahşer Kıyametten sonra yeniden diriliş BA’S Kıyamet gününde Sûra üflemekle görevlidir. İSRAFİL Kavramları anlamlarıyla eşleştirelim

23 Değerlendirme 1. TEST SORULARI 2. DOĞRU YANLIŞ

24 Doğru cevaba tıklayınız
“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer suresi, 68. ayet) 1.Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? A X Kıyamet Doğru cevaba tıklayınız B X Yeniden dirilme C Cennet D Sur X

25 Doğru cevaba tıklayınız
Ahirette insanların bütün davranışları adı verilen adalet terazisinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda iyilikleri fazla olanlar gideceklerdir. Parçada boş bırakılan yerlere 2. Sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A X Ölüm-Ecel Doğru cevaba tıklayınız B X Kıyamet-Mahşer C X Mizan-Cehennem D Mizan-Cennet

26 Doğru cevaba tıklayınız
“Kıyametin ne zaman kopacağını kim bilir?” 3. sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A Allah Doğru cevaba tıklayınız X B Peygamberler X C Veliler D İsrafil X

27 A X B X C X D Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır. ✔
Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz dünyadan çıkmadan önce kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar, ‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye sorarlar (Hz. Ali) 4. Bu parçada Hz. Ali'nin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A X Anne babalar çocuklarının geleceğini düşünmelidir. B X Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır. C Dünya ahiretin tarlası olarak görülmelidir. D X Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir.

28 A X Cinsiyetleri yoktur. B X Geleceği bilemezler. C D X ✔
Meleklerin, insan ve diğer varlıklardan farklı özellikleri vardır. 5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? A X Cinsiyetleri yoktur. Doğru cevaba tıklayınız B X Geleceği bilemezler. C Sorumlu varlıklardır. D Çok hızlı hareket ederler. X

29 Mevsimleri Allah yaratır. X B X Ölüm kaçınılamaz bir gerçektir. C D X
Her mevsim dünyamızda değişiklikler görülür. Kış mevsiminde ağaçların kuruyup adeta öldüğünü görürüz. İlkbaharda bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. Kur’an-ı Kerim’de bitkilerin sonbaharla sararıp toprağa karışması, ilkbaharla da canlanması gibi örnekler yer alır. 5. Bu parçadaki örnekler aşağıdaki hangi yargıyı desteklemektedir? A Mevsimleri Allah yaratır. X B X Ölüm kaçınılamaz bir gerçektir. Doğru cevaba tıklayınız C Dirilmek mümkündür. D Dünya hayatı geçicidir. X

30 Doğru cevabı işaretleyelim
Doğru yanlış Doğru cevabı işaretleyelim Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ektiklerimizi karşılığını ahirette alacağız. D Y X 2. Kıyametin ne zaman kopacağını peygamberler de bilir. D X Y 3. Ahirette herkes işlediklerinin karşılığını alacaktır. D Y X 4. Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına Mahşer denir. D X Y Haşr 5. Ahiret mutluluğu için bu dünyada iyi ve güzel davranışlarda bulunmak gerekir. D Y X 6. Allah (c.c.), vahiy göndermeseydi insanların “Bilmiyorduk.” gibi bahaneleri olabilirdi. D Y X


"7. SINIF 1. ÜNİTE Melek ve Ahiret İnancı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları