Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster. Konuyla ilgili ayetler: 1- "Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster. Konuyla ilgili ayetler: 1- "Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?"— Sunum transkripti:

1 Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster

2 Konuyla ilgili ayetler: 1- "Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar." (Tûr suresi, 35. 36. ayetler) 1- "Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar." (Tûr suresi, 35. 36. ayetler)

3 2- "Bilin ki Allah ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık." (Hadid suresi, 17. ayet)

4 3- "Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır." (Ankebut suresi, 35. ayet) 3- "Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır." (Ankebut suresi, 35. ayet)

5 4- "Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız." (Bakara suresi, 242. ayet)

6 “De ki! Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır” (Zümer sûresi 9.ayet)

7 - Kur'an akla büyük önem verir; insanın aklıyla düşünmesini, araştırmasını ve doğruya ulaşmasını ister. Kur'an'daki bir çok ayette "Düşünmez misiniz, aklınızı kullanmıyor musunuz, anlamaz mısınız" gibi ifadeler, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya çağırır.

8 Ayet: "Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır." (Rad suresi, 4. ayet)

9 “Ey inananlar, size fâsık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa … pişman olursunuz” (Hucurât sûresi, 6.ayet)

10 - Kur'an'da insanın yeryüzünde gezip dolaşması, olayları yerinde incelemesi, aklıyla temellendirmesi ve Allah'ın varlığını, birliğini aklıyla kavraması istenmektedir.

11 Ayet: "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan) bir çok deliller vardır. (Bakara suresi, 164. ayet)

12 - Kur’an-ı Kerim’de, evrendeki düzenli işleyiş konusunda bilgiler verilir. Ay’ın, Güneş’in, gezegenlerin uyumlu bir şekilde hareket ettiği vurgulanır. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi, yağmurun yağması gibi olaylara dikkat çekilir. Allah’ın; dağları, denizleri, ırmakları, bitkileri ve hayvanlarıyla yeryüzünü kusursuz bir şekilde yarattığı belirtilir. İnsanın bunlar üzerinde düşünmesi ve aklını kullanması istenir. Böylece insan aklıyla, bilinçli bir şekilde Allah’ın varlığını ve gücünü kavramaya çağrılır.

13 1- Allah'ın varlığını ve birliğini kavramak Kur'an'ın aklımızı kullanmamızı istemesinin nedenleri: 3- İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırmak ve bu sayede yararlı ile zararlı olanın farkına varmak 2- Allah'ın verdiği nimetlerin değerini anlamak

14 5- Kendimizi her konuda geliştirmek ve üretken olmak 4- Zorluklarla mücadele edebilmek 6- Hayatı kolaylaştırmak

15 1- “Bireyler düşünür olmadıkça şunun bunun aklına göre istenilen yönlere sürüklenmeleri kolay olur.” Atatürk'ün konuyla ilgili sözleri:

16 2- “Vatandaşlar... düşündüklerini istedikleri gibi söyleyebilmelidirler. En büyük gerçekler ve ilerlemeler; fikirlerin ortaya konması ve karşılıklı verilmesi ile meydana çıkar ve yükselir.”

17 Anayasamızın 25. maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.”

18 “Aklı olmayanın dîni de yoktur” “Kişinin sorumluluğu, aklı ölçüsündedir” “Aklı olmayanın dîni de yoktur” “Kişinin sorumluluğu, aklı ölçüsündedir” ÖğrenmekAnlamakYapmak AKLINI KULLANMAK

19 “…Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım” (Müslim, Sahîh, C11,s58)

20


"Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster. Konuyla ilgili ayetler: 1- "Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları