Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allaha İman İfagat Kazanck 10-D Allahın varlığına ve birliğine inanmak inanç esaslarının biridir. Bu «tevhid inancı» olarakta isimlendirilir. Kelime.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allaha İman İfagat Kazanck 10-D Allahın varlığına ve birliğine inanmak inanç esaslarının biridir. Bu «tevhid inancı» olarakta isimlendirilir. Kelime."— Sunum transkripti:

1 Allaha İman İfagat Kazanck 10-D 1263

2 Allahın varlığına ve birliğine inanmak inanç esaslarının biridir. Bu «tevhid inancı» olarakta isimlendirilir. Kelime i şehadeti inanarak söyleyen birisi. – müslüman olduğunu ifade etmiş olur. Kur'an'da Allahın varlıgıdan daha çok onun,birliği üzerinde durulur.

3 – Kur'an'da Allah‘tan başka herhangi bir varlığın tanrısal nitelikler taşıdığına Inanmak veya ona tapmak Allah'a ortak koşmak yani şirk olarak kabul edilir.

4 – İnanan bir kişinin, inandığı varlığı daha yakından tanımak ve bilmek istemesinden daha doğal bir şey olamaz. Ancak, varlıklar âleminden hareketle Allah’ın varlığını ve sıfatlarını tanısak da zatını tanımak için Kur’an’a başvurmak gerekir.

5 – Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu ifade eden isim, kavram ve ifadeler vardır. Allah’ı tanıtan bu kelime ve isimlere Allah’ın sıfatları denilir. Biz Allah’ı ancak bu anlatılanlarla doğru bir şekilde tanıyabiliriz.

6 Allah’ı nitelendiren sıfatlar iki gruba ayrılır: – a. Zatî sıfatlar: Sadece Allah’ta bulunan, varlıklardan herhangi birinde bulunmayan, bulunması da mümkün olmayan özelliklerdir. Zatî sıfatlar şunlardır: – 1. Allah vardır, varlığı başkasından değil kendisindendir, varlığı kendisine hastır. (Vücut) – 2. Varlığının başlangıcı yoktur. Başlangıç itibariyle sonsuzdur, ezelîdir. (Kıdem) – 3. Varlığının sonu yoktur, ebedîdir. (Beka) – 4. Allah birdir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur. (Vahdaniyet) – 5. Hiçbir varlığa benzemez. O, düşündüğümüz her şeyin ötesinde bir varlıktır. – (Muhalefetün lil havadis) – 6. Varlığı kendisindendir. Var olmak, varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir. (Kıyam binefsihi)

7 – b. Subuti sıfatlar: Benzerleri diğer varlıklarda sınırlı bulunan fakat Allah’ta mükemmel ve sonsuz olarak bulunan özelliklerdir. Subuti sıfatlar şunlardır: – 1. Hayat: Diri ve canlı olmaktır. Her türlü canlılığın kaynağı odur. – 2. İlim: Bilmek demektir. Allah her şeyi bilir. Allah’ın bilmesi yaratılanların bilmesine benzemez. Onun bilgisi sınırsızdır. – 3. Semi: İşitmek demektir. Allah, hiçbir şart, sebep ve vasıtaya ihtiyaç duymaksızın her şeyi işitir. – 4. Basar: Görmek demektir. Allah her şeyi görür; hiçbir şey Allah için gizli değildir.

8 – 5. İrade: Dilemek demektir. Evrendeki her şeyin durumu, konumu ve özellikleri Allah’ın sonsuz dilemesiyle gerçekleşir. – 6. Kudret: Allah, sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Evrendeki her şey, Allah’ın güç ve kudretinin eseridir. – 7. Kelam: Konuşmak, söz söylemek demektir. Allah’ın peygamberlere kutsal kitaplar indirmesi bu sıfatının sonucudur. – 8. Tekvin: Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Allah tek yaratıcıdır, dilediği bir şeyi yoktan var etmek için sadece “Ol!” demesi yeterlidir.

9 – Allah’a inanan insan, sorumluluk bilinci kazanır. Bir gün Allah’ın huzuruna çıkıp yaptıklarının hesabını vereceğini düşünerek dikkatli davranır. Böylelikle toplumun barış ve huzur içinde yaşamasına katkıda bulunur. Yaratılanı yaratandan ötürü sever. Bunun sonucu olarak da çevresiyle uyum içinde yaşar.

10 – Ayrıca Allah’a inanan kişi, yalnızlık duygusundan kurtulur. Böylece karşılaşacağı olumsuzluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz. Allah’ın her an kendisiyle beraber olduğu inancı, insana dayanma ve direnme gücü verir.


"Allaha İman İfagat Kazanck 10-D Allahın varlığına ve birliğine inanmak inanç esaslarının biridir. Bu «tevhid inancı» olarakta isimlendirilir. Kelime." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları